Minna Forsell är legitimerad psykolog och asylpsykolog med inriktning mot transkulturell och existentiell psykologi. Hon har även arbetat inom vuxenpsykiatrin samt gjort neuropsykiatriska utredningar. Minna har skrivit boken Att arbeta med tolk. Vi ställde tre frågor till henne om boken.

Varför har du skrivit Att arbeta med tolk?
– Jag vill visa hur det tolkade samtalet kan göras så bra som möjligt, för alla inblandade. Som samhället ser ut idag måste många yrkesgrupper ha kompetens att arbeta med tolk.

Vilket är det viktigaste budskapet i boken?
– Den som använder tolk ska våga styra över samtalet och leda tolken i arbetet. Tydlighet, enkelhet och förståelse för utmaningarna i ett tolkat samtal är centralt. Och viktigast av allt – att mötas över språkgränserna är inte bara svårt, det är roligt också!

Vad hoppas du att läsaren ska ta med sig?
– Praktiska tips på lösningar av knepiga situationer, inspiration och enkla metoder för att få till ett bra möte med klienten. Det ger en ökad trygghet och jag hoppas att läsaren också får ett ökat intresse för att utveckla sin kompetens. Boken handlar inte bara om det praktiska arbetet, utan även om det goda samtalet.

Foton av Johannes Frandsen.

Minna Forsell - författare på Gothia Fortbildning

Att arbeta med tolk är en praktisk bok som lyfter möjligheterna i det tolkade samtalet. Boken ger konkreta råd för hur du kan leda mötet och utveckla din samtalsteknik.


Facebook-loggaFölj oss på vår FB-sida för dig i äldreomsorgen: intressanta artiklar, boktips och nyheter.


Instagrams logotypVi finns på på Instagram! Tips om nya böcker, författarporträtt och artiklar.