”Jag vill väcka matglädje och sprida kunskap utan pekpinnar”

Hur pratar man om övervikt utan att det blir laddat? Hur upptäcker man ätstörningar? Går det att vara vegetarian trots svår allergi? Det är mycket som kan vara krångligt med mat för barn och unga. Det vet Sara Ask som har arbetat som barndietist i 20 år och skrivit flera böcker i ämnet. Den senaste heter Prata mat med elever – handbok för elevhälsan.

– Jag vill ge skolsköterskan och de som arbetar inom elevhälsan den information de kan behöva för att prata om mat med elever. Både näringslära och hur man bäst motiverar barn och unga att äta bra utan att skuldbelägga dem. Jag har helt enkelt skrivit en bok som jag själv hade velat ha om jag arbetade i elevhälsan.

Skolan och elevhälsan har en viktig roll när det gäller att förmedla bra matvanor och att identifiera elever som är i riskzonen för olika problem kopplade till mat. Sara Ask, som är en av landets främsta barndietister poängterar att vi grundlägger våra matvanor tidigt i livet. Vi har mycket att vinna på att våra barn och ungdomar får med sig några hållpunkter kring mat så tidigt som möjligt. 

– Livsstilsförändringar som genomförs i skolåldern är mer hållbara än om de görs senare i livet. Men det handlar inte om att jag vill utbilda skolsköterskor till dietister, de har så mycket annat att göra. Men kunskapen om de här frågorna varierar och för vissa kan det kännas skönt att ha allt samlat i en bok.

För att prata om mat med barn och unga gäller det att först bryta igenom en vall av skeva kroppsideal, dieter och träningstips som de exponeras för i samhället. Det påverkar deras självkänsla och förmåga att förhålla sig till mat och den egna kroppen. 

– Mycket av det vi ser och hör om mat och kost är negativt och kravfyllt och det lockar sällan till förändring. Jag vill väcka matglädje och sprida kunskap utan pekpinnar. Med det i bakhuvudet har jag skrivit en bok som varvar fakta och tips om mat och näring med information om olika tillstånd och sjukdomar som kan ha en koppling till mat.

Mat och neuropsykiatriska funktionshinder
Saras handbok ger svar på de vanligaste frågorna som brukar komma upp i samtal med elever i olika åldrar och ger många konkreta råd. Vilken mat innehåller den viktigaste näringen? Varför är vissa så petiga och andra så matglada? Vad är viktigt att tänka på i kommunikationen för att inte göra frågan om mat laddad i onödan utan tvärtom försöka väcka matglädjen? Hon tar också upp hur man pratar med barn med neuropsykiatriska funktionshinder som har svårt att äta vissa, eller ibland till och med många, saker?

– Det kan vara så olika för olika individer och om vi ökar förståelsen för det och bemöter det med tålamod brukar det gå riktigt bra.


Foton av Lars Rindeskog, Berling Media

Sara Ask - dietist, författare och föreläsare

Sara Ask är en av Sveriges främsta barndietister. Hon har skrivit flera böcker i ämnet och är en flitigt anlitad föreläsare. Tidigare var hon kliniskt verksam på Astrid Lindgrens barnsjukhus.


Facebook-loggaFölj oss på vår FB-sida för dig i skolan: intressanta artiklar, boktips och nyheter.


Instagrams logotypVi finns på på Instagram! Tips om nya böcker, författarporträtt och artiklar.

Skolsköterskans dokumentation - del av bokomslag

Det som inte dokumenteras finns inte

Att skolsköterskor dokumenterar alla aspekter av skolbarns hälsa är viktigt av flera orsaker. Det menar Eva K. Clausson, redaktör och en av författarna till boken Skolsköterskans dokumentation.
– I en nationell enkätstudie uppgav hälften av skolsköterskorna att de hade svårigheter att välja ut vad som skulle dokumenteras, särskilt i relation till psykisk och social hälsa.

Läs intervjun med Eva K. Clausson

Inger Rålenius om dyslexi

Kartläggning – och sedan?

– Tala om hur det är och kan kännas att ha dyslexi och berätta sedan om möjligheterna med alternativa verktyg och vilka rättigheter eleven har. De råden ger Inger Rålenius till pedagoger och elevhälsopersonal som möter barn och elever med läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi.

Läs intervjun med Inger Rålenius