Så ger du feedback som motiverar

Att bara smickra och säga att någon är bra leder inte till utveckling. Konkret beröm fungerar bäst. Det går att påverka prestationen genom att berömma på rätt sätt, så att återkopplingen påverkar både motivation och prestation.

– Det ger mer effekt om du är mer beskrivande i vad och hur något är gjort istället för att lägga vikten på vem som gjort det, säger Alva Appelgren, doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, som har forskat om vad som gör människor motiverade att vilja kämpa för att lära.

Hon har studerat vilken återkoppling som är mest gynnsam för inlärning. Studien visar att det finns olika sorters feedback som kan få helt skilda effekter beroende på hur den ges och vem som tar emot.

Alva Appelgren menar att ett vanligt misstag är att vara ospecifik i sin feedback eller att inte ge någon feedback alls vilket gör att man får gissa sig till vad som är bra och dåligt.

– Det är inte lika utvecklande och kan också vara helt missvisande. Många glömmer att ge feedback eller tror att det inte behövs, för att personen redan vet, eller för att man inte vågar berätta vad som kan förbättras i tron att kritik kan skapa en konflikt.

Ge feedback som syftar till att hjälpa och där du visar att du bryr dig om den du pratar med uppmanar Alva Appelgren och ger några råd på vägen:

  • Våga prova att ge feedback
  • Visa att du bryr dig om och vill hjälpa till 
  • Sätt dig in i vad som gjorts så att du kan ge specifik feedback.

TIPS!
Alva Appelgren är doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Du kan läsa mer om Alva på brainself.se och alvaappelgren.com.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.