Nu får förskolan också rektorer

Skollagen ändras och från och med 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. Vad innebär det och hur kommer det att påverka förskolan? Möt Siv Sagerberg och Lotta Österman Eriksson, bokaktuella med Rektor i förskolan – bli en bra ledare.

– Det pedagogiska ledarskapet är lika betydelsefull i förskolan som i skolan, därför är det viktigt att även rektorer i förskolan omfattas av kravet att genomföra rektorsprogrammet. Förhoppningsvis stärks även förskolan som skolform. Det kommer att leda till att förskollärare, barnskötare och rektorer i förskolan får en högre status, säger Lotta Österman Eriksson, leg. förskollärare och rektor. Hon har under många år arbetat som utvecklingsledare och stöttat både pedagoger och rektorer i utvecklingsarbeten. 

Siv Sagerberg, som har en bakgrund inom förskola och grundskola och har arbetat som pedagog, skolledare och verksamhetschef, håller med:

– Nu när titeln rektor blir gemensam kommer det bli tydligare att förskolan ingår i utbildningsväsendet. Det kan i sin tur höja statusen i uppdraget och att det blir tydligt vilken viktig roll förskolan spelar i barnens utveckling.

Den nya skollagen innebär att från och med 1 juli 2019 måste alla rektorer som nyanställs i förskolan gå samma obligatoriska rektorsutbildning som övriga rektorer i skolväsendet. En förskolerektor ska börja på den obligatoriska befattningsutbildningen så snart som möjligt efter att hen påbörjat sin anställning. Utbildningen ska slutföras inom fem år efter första anställningsdagen. (Skiljer sig från rektorer i grund- och gymnasieskolan som måste gå klart utbildningen inom fyra år.) Detta innebär både utmaningar och fördelar för förskolan.

– Vår stora utmaning är att tydliggöra både förskollärares och barnskötares yrkesroller samt att kompetensutveckla och stärka förskollärarna i deras särskilda ansvar. Att behålla och locka kompetent personal till detta fantastiska yrke. Men det höjer förskolans status, menar Lotta Österman Eriksson.

Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden. Det goda ledarskapet ger medarbetarna möjlighet att göra sitt allra bästa, vilket skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag för barnen. 

Vad är en god ledare och ett gott ledarskap?

– En god ledare är för mig en person som är tydlig och inlyssnande. Hen tar sig an uppgiften med glädje och kan föra verksamheten framåt och i rätt riktning. Det goda ledarskapet är för mig det 'Utvecklande ledarskapet' - den modellen innehåller alla de framgångsfaktorer som skapar ett gott ledarskap, menar Siv Sagerberg.

Dina bästa råd till alla förskolerektorer?

– Ta dig an utmaningar, sluta aldrig vara nyfiken och se alla möten som viktiga pusselbitar i din ledarskapsutveckling. Att vara ledare är en resa utan mållinje - du lär dig hela tiden!, säger Siv Sagerberg.

Vad är det viktigaste som du vill att läsarna av er bok ska ta med sig?

– Glädjen i att leda andra! Glädjen i att se andra växa. Glädjen i att hela tiden utvecklas och lära nytt, säger Siv Sagerberg och Lotta Österman Eriksson lägger till:

– Älska ditt jobb och glöm aldrig varför du finns!        


Rektor i förskolan – bli en bra ledare vänder sig till yrkesverksamma rektorer i förskolan men kan även användas i utbildning av rektorer. Boken fokuserar på ledaruppdraget och lyfter fram framgångsfaktorer i ett väl fungerande ledarskap. Den ger exempel från förskolor, handfasta tips samt reflektionsfrågor. Innehållet bygger framförallt på den transformerande ledarstilen som är effektiv ur både forsknings- och erfarenhetsperspektiv. Boken är en uppdaterad och utökad utgåva av Förskolechefens ledarskap (2016, Gothia Fortbildning - numera Gothia Kompetens) med ett helt nytt kapitel om det pedagogiska ledarskapet skrivet av en yrkesverksam rektor i förskolan.


                      

Lotta Österman Eriksson, leg. förskollärare och rektor, har under många år arbetat som utvecklingsledare stöttat både pedagoger och rektorer i utvecklingsarbetet.


Siv Sagerberg har en bakgrund inom förskola och grundskola och har arbetat som pedagog, skolledare och verksamhetschef. Idag arbetare hon som utbildare, konsult och handledare.


Facebooks logotypVarmt välkommen till vår FB-sida för dig i förskolan: artiklar, lästips och nya produkter.


TIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom förskola: lästips, nyheter och erbjudanden.