Eva Elmström - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Eva Elmström, barnmorska och författare

Barnmorskan som vill öka vårdens klimakteriekunskap

Övergångsperioden är så mycket mer än bara torra slemhinnor och värmevallningar, men vården har inte tillräcklig kunskap om klimakteriet. Det menar barnmorskan Eva Elmström som har 30 års erfarenhet av att arbeta med kvinnohälsa. Nu är hon bokaktuell med "Klimakteriet – handbok för vårdgivare". Med den vill hon öka klimakteriekunskapen inom vården. 

Glad kvinna på arbetsmöte - kollektiv intelligens | © Rebecka Rynefelt / Getty Images
Artikel av Helena Wallberg

Kollektiv intelligens för arbetsglädje och motivation

Har du också suttit i möten där några driver på lösningar på svåra problem och där ditt perspektiv inte bjuds in i diskussionen?

Det kan betyda att du jobbar i ett lågpresterande team där lösningsfokus premieras framför problemundersökning utifrån flera perspektiv. Det kan innebära att den organisation där du jobbar inte når de bästa resultaten och där arbetsmiljön inte är så bra som den kunde vara. Det kan betyda att du och din organisation behöver utveckla kollektiv intelligens. 

Björn Tingberg - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Björn Tingberg, studierektor på Ericastiftelsen

Hur kan vi upptäcka och agera när små barn far illa?

Det kan vara svårt att upptäcka och förstå utsatthet hos små barn. Och hur gör man när man väl har uppmärksammat det? Våldet, som kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt, sker i slutna rum utan insyn från andra vuxna eller myndigheter. Därför är det så viktigt att vi upptäcker och förstår när något inte står rätt till och sedan vet hur vi ska agera. Det menar Björn Tingberg, studierektor på Ericastiftelsen.

Berit Nordström - föreläsare på Gothia Kompetens | © Lena Evertsson / Ateljé Lena Photography
Intervju med Berit Nordström, psykolog och forskare

”Det finns inga perfekta föräldrar”

Hur blir man en tillräckligt bra förälder? Vilka föräldraförmågor behövs? Och vad behöver spädbarnet för att på sikt utvecklas till en välfungerande människa? De blivande föräldrarnas frågor är många och osäkerheten stor. Här har mödrahälsovården en viktig roll att fylla för att ge de blivande föräldrarna en realistisk syn på föräldraskapet.

Hjärnforskaren Sissela Nutley - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Hjärnforskaren Sissela Nutley om skärmtid för små barn

”Inga skärmar för barn under 2 år”

Hur skiljer sig det yngre barnets hjärna från den äldres? Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Och varför är det viktigt att barnhälsovården känner till hur digitaliseringen påverkar barnen? Det vet Sissela Nutley, hjärnforskaren som föreläser om den lilla hjärnans utveckling på webbkonferensen Barnhälsovård i fokus 2020. Läs intervjun här.

Sofia Trygg Lycke - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
Intervju med specialistsjuksköterskan Sofia Trygg Lycke

Samtal som stöd vid övervikt och fetma

– Barnmorskan har en möjlighet att påverka hälsan för så många och under lång tid. De är superviktiga, säger specialistsjuksköterskan Sofia Trygg Lycke som föreläser på den digitala webbkonferensen Mödrahälsovård i praktiken 2020. Läs intervjun här.

Malin Borgström - föreläsare på Gothia Kompetens
Intervju med urotarmterapeut Malin Borgström

”Funktionell förstoppning är mycket vanligare än du tror!”

Funktionell förstoppning bland barn har ökat dramatiskt de senaste åren. Det kan orsaka sämre livskvalitet och social isolering. I värsta fall kan det förstöra tarmfunktionen för livet. Vad beror ökningen på? Hur kan vi upptäcka och behandla det i tid? Mer om det vet Malin Borgström, barnsjuksköterska, urotarmterapeut och doktorand som forskar om förstoppning och nattväta.

Åsa Ekman - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Åsa Ekman, barnrättskonsult

”Barns rättigheter kränks varje dag”

Från och med första januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att samtliga delar av samhället behöver förändra synen på barn, arbetssätt och metoder. Men följer vi inte redan barnkonventionen?
– Inte alltid”, menar Åsa Ekman, barnrättskonsult med 15 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen inom bland annat förskola och skola.

Christina Lundberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
Intervju med barnmorskan Christina Lundberg

”Samarbetet i vårdkedjan behöver utvecklas”

Christina Lundberg, barnmorska, var föreläsare och moderator på konferensen Mödrahälsovård i praktiken 2019. Då poängterade hon att det är så viktigt att ställa frågan "Hur känns det idag?" när man som barnmorska möter kvinnor och föräldrar. Varför är det så viktigt?

Christina Lundberg är leg. barnmorska sedan 26 år och instruktör/föreläsare inom Föda utan rädsla. Läs intervjun här.

Ann Olsson - författare hos Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Ann Olsson

”Kvinnor accepterar inte längre nedsatt funktion efter förlossning”

– Vi behöver mer kunskap inom vården för att förebygga och behandla förlossningsskador. Det finns inte heller några nationella riktlinjer. Det är ett allvarligt problem som ytterst drabbar födande kvinnor, säger Ann Olsson, medicine doktor, som arbetar som barnmorska och vårdutvecklare på barnmorskemottagning.

Rebecca Rickert-Olsson | ©  Foto:Marcus Gustafsson
Intervju med Rebecca Rickert-Olsson

”Viktigt att upptäcka psykisk ohälsa hos gravida och nyförlösta”

Var tionde gravid kvinna och lika många nyblivna mammor upplever depressiva symtom, men långt ifrån alla upptäcks. Det ger stora konsekvenser både på kort och lång sikt. 

– Särskilt inom mödra- och barnhälsovården är det viktigt att vara uppmärksam eftersom psykisk ohälsa och sjukdom hos föräldrar påverkar en hel familj och kan förändra ett barns liv. Därför bör det upptäckas så fort som möjligt för att minska de negativa konsekvenserna för mamman, barnet och familjen, säger psykolog Rebecca Rickert-Olsson som är bokaktuell med Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården – graviditet, förlossning, anknytning som ger yrkesverksamma lättillgängliga och konkreta verktyg i mötet med kvinnan och hennes anhöriga. 

En pappa läser för sin bebis | © Picsea - Unsplash.com
Intervju med John, pappa till Sonja

Vad tycker nyblivna pappor om BVC?

Den nyblivna pappan John berättar om sitt möte med BVC och hur det känns att vara pappa.

Mamma Malin med barnvagn | © Gothia Kompetens / Berling Media
Intervju med Malin, mamma till Sonja

Vad tycker egentligen nyblivna mammor om BVC?

Den nyblivna mamman Malin berättar om sitt möte med BVC och varför hon tycker det är viktigt med boken Leva med barn.

”Trygghet blir gasen i födandet, rädslan blir bromsen.” | © Gothia Kompetens / Berling Media
Liisa Svensson om trygg förlossning

”Trygghet blir gasen i födandet, rädslan blir bromsen.”

Förlossningsrädsla ökar enligt det nationella Graviditetsregistret (SFOG). Det kan påverka födandet negativt, men det finns ingen nationell strategi för vården. I nya boken Trygg förlossning presenteras en modell som ger mödra- och förlossningsvården konkreta verktyg för att minska stress och rädsla hos kvinnan och hennes partner inför och under födandet. Läs intervjun här med författaren Liisa Svensson, barnmorska och adjunkt på barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet.