Nu blir barnkonventionen lag

Från och med första januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att samtliga delar av samhället behöver förändra synen på barn, arbetssätt och metoder. Men följer vi inte redan barnkonventionen?
– Inte alltid”, menar Åsa Ekman, barnrättskonsult med 15 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen inom bland annat förskola och skola. Hon har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg samt styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund och är nyligen invald i Bris styrelse.

Varför blir barnkonventionen lag?
– Sverige är ett av världens bästa länder för barn att växa upp i och vi har också ambitionen att vara bästa landet för barn. Men det är inte världens bästa land för alla barn, hela tiden. Barns rättigheter kränks varje dag runtom i Sverige, i varje kommun, varje dag. Det är ett argument för att barnkonventionen blivit lag. Det finns fler skäl och några av huvudargumenten brukar vara att:

  • Barns rättsliga ställning stärks.
  • Barnkonventionen har inte fått tillräckligt genomslag i beslutsprocesser eller verksamheter.
  • Tydliggöra att alla har skyldighet att jobba för att ett barnrättsbaserat synsätt ska gälla alla verksamheter som berör barn och unga.
  • Förtydligande att domstolar och rättstillkämpare ska beakta rättigheterna, att barnkonventionen blir direkt tillämpbar i domstolar.
  • Visa på att rättigheterna bildar en helhet och hänger ihop.
  • Kunna fylla i luckor där vi inte har lagar idag.

– Vi behöver prata mer om barnets rättigheter och hur vi kan bli bättre på att leva upp till de krav som barnkonventionen ställer på oss. Det är vi vuxna som har ansvar för att barn får sina rättigheter och kan använda sig av dem.

Vad innebär den nya lagen?
– Det beror på hur man väljer att hantera det. Om man gör som man alltid har gjort så blir det ingen förändring. Men om man tar det på allvar så kommer det göra skillnad. Det handlar om mycket från det lilla till det stora. Barnkonventionen finns till för att barn ska få sina rättigheter, men det är genom oss vuxna det blir möjligt. Barn saknar makt och har ingen möjlighet att påverka. Det gäller att vi frågar dem, involverar dem och visar att deras åsikter, tankar och känslor också har betydelse.  

Åsa Ekman - författare på Gothia Fortbildning

Åsa Ekman, barnrättskonsult.


Svart kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev: lästips, nyheter och erbjudanden.