Hur känns det idag Christina Lundberg?

Christina Lundberg, barnmorska, var föreläsare och moderator på konferensen Mödrahälsovård i praktiken 2019. Då poängterade hon att det är så viktigt att ställa frågan "Hur känns det idag?" när man som barnmorska möter kvinnor och föräldrar. Varför är det så viktigt?

– Idag handlar vårt arbete inom mödravård och födande mycket om medicinsk teknik, ultraljud, prover och enkäter. Min fråga ”Hur känns det?” är viktig då vi från sjukvårdens sida idag behöver ta hand om den emotionella delen av att vänta barn. Då är det viktigt att ställa frågor som ”Hur känns det i dina tankar att vara gravid? Hur känns det i kroppen och i livmodern att vänta barn? Hur känns det i relationen att vänta barn”? På sätt kan vi uppmärksammas på om kvinnan känner rädsla, ångest och andra känslor och kan hjälpa henne med det. Vi vet att kroppen svarar på den typen av känslor enligt sitt evolutionära sätt att svara på fara. Rädsla väcker vårt uråldriga system att kolla av om det är fara för vår överlevnad. Det ger kroppsliga uttryck som hjärtklappning spända muskler, torrhet i munnen och forcerad andning. Att öka medvetenheten om dessa system i kroppen är väldigt viktigt. Att prata om hur vi kan väcka vårt ”lugn- och ro-system” med andning, avslappning, närhet, god mat och liknande är till godo för vår återhämtning. 

– Att ställa en öppen fråga om hur det känns utifrån det som är nära kvinnan, skapar tillit mellan vårdtagare och vårdgivare. Det är många ämnen som barnmorskan ska fånga upp under samtalen och det kan bli en svår ekvation eftersom man idag inte alltid har den tid som behövs för att uppfylla barnmorskans uppdrag. Det kan också finnas en kunskapsbrist kring psykisk ohälsa, men också en rädsla att fråga om svåra saker. Men återigen, det krävs tid för att skapa en trygghet i rummet för att tala om de här frågorna. Det kräver också ett ännu större samarbete genom hela vårdkedjan. 

Christina Lundberg är leg. barnmorska sedan 26 år och instruktör/föreläsare inom Föda utan rädsla. Hon har arbetat med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja på Södra BB och arbetar idag som frilansande barnmorska. Christina har också varit delaktig i Caseload-verksamheten på Huddinge sjukhus och har under senare år arbetat med utbildning både i Malawi och Etiopien samt på Karolinska Institutets barnmorskeutbildning.

Barnmorska Christina Lundberg

Christina Lundberg, leg. barnmorska, utbildare och föreläsare.


Svart kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev: lästips, nyheter och erbjudanden.