Vi är alla barn i början – att växa med uppgiften

Hur blir man en tillräckligt bra förälder? Vilka föräldraförmågor behövs? Och vad behöver spädbarnet för att på sikt utvecklas till en välfungerande människa? De blivande föräldrarnas frågor är många och osäkerheten stor. Här har mödrahälsovården en viktig roll att fylla för att ge de blivande föräldrarna en realistisk syn på föräldraskapet. Det menar Berit Nordström, fil.dr och leg. psykolog.

– Barnmorskor möter blivande föräldrar under en viktig period i deras liv, då många dessutom är mera öppna för förändringar av olika slag och kanske också ställer sig frågan, hur blir man en bra förälder? Att bli förälder tillhör ju en av livets större omställningar, som för de flesta innebär såväl glädje som påfrestningar. Jag har under mina många år som psykolog och forskare varit särskilt inriktad på spädbarn, tidig relationsutveckling och frågan om vilka långsiktiga konsekvenser den tidiga miljön har för barns fortsatta utveckling. Graviditet och neonatalperiod utgör här en viktig del i föräldrars och barns start i det nya gemensamma livet. 

Orimliga krav
Många föräldrar känner oro inför hur de ska kunna räcka till för sina barn. Och nu, när vi lever i en kultur där oberoende, kontroll, självständighet och prestation värderas högt, kan det kollidera med barnets behov av närhet och omsorg och ställa orimliga krav på föräldrar.

– I dag jämför vi oss ständigt med andra människor och många exponerar sina ”lyckliga liv” i sociala medier. Det är lätt att känna sig misslyckad, att känna att man inte kan leva upp till egna eller andras förväntningar. Ordet perfekt förekommer i många sammanhang. Att då inse att det inte finns några perfekta föräldrar, inte heller några perfekta barn för den delen, kan kanske vara till hjälp. Att ha det perfekta som mål ökar risken för känslan av att inte duga, inte lyckas, att det är fel på mig, på oss eller på vårt barn, säger Berit Nordström och förklarar att hennes budskap kan låta självklart, men det är det inte för alla i dag.

– Vi ska komma ihåg att föräldrarna är de allra viktigaste personerna i det lilla barnets liv. Ingen yttre stimulans, arrangerad verksamhet eller pedagogisk aktivitet kan ersätta de unika nära band som behöver utvecklas mellan föräldrar och barn. Här spelar föräldrar en helt unik roll. Barn som erfarit att det får skydd, tröst och hjälp när de behövs vågar sig ut på upptäcktsfärd, eftersom det vet att de får hjälp om någon fara dyker upp. När den trygga basen är grundlagd ökar barnets utforskande av omvärlden alltmer, något som påverkar deras utveckling positivt. Det tidiga föräldraskapet handlar om att lära känna varandra, vem är du och vem är jag.

Hur kan de som arbetar i mödrahälsovården lugna föräldrar som är oroliga för att göra fel?
– I barnets utveckling ryms också föräldrars större eller mindre oförmåga, det vill säga att vi då och då gör fel, inte fungerar som vi önskar eller av olika anledningar inte räcker till. Detta är inte något barnet tar skada av. Det ingår i processen att utveckla en nära relation till en annan människa, ingen är ju perfekt. Det är när oförmågan är påtaglig och långvarig som risken för negativ inverkan på barnets utveckling ökar, säger Berit Nordström och poängterar att föräldraskap är en livslång skola. 

– Att växa med uppgiften är en målsättning som gäller för såväl föräldraskap som för yrkesutövning. Vi är alla barn i början.


Foto av Lena Evertsson / Ateljé Lena Photography

Berit Nordström, fil.dr och leg. psykolog, har länge arbetat som lektor vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och forskat om barns utveckling. Hon har också undervisat blivande barnmorskor och barnsjuksköterskor.


Svart kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev: lästips, nyheter och erbjudanden.


Sofia Trygg Lycke - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

Samtal som stöd vid övervikt och fetma

Mer än var tredje gravid kvinna i Sverige har övervikt eller fetma. Det innebär ökad risk för komplikationer vid graviditet och förlossning.
– Barnmorskan har en möjlighet att påverka hälsan för så många och under lång tid. De är superviktiga, säger specialistsjuksköterskan Sofia Trygg Lycke.

Läs intervjun med Sofia Trygg Lycke

Mia Ahlberg, leg. barnmorska och forskare på Karolinska Institutet

”Jag vill rusta barnmorskorna med mer kunskap”

Mia Ahlberg, leg. barnmorska och forskare på Karolinska Institutet inom reproduktiv epidemiologi, om induktion i vecka 41+0.

Läs intervjun med Mia Ahlberg