Helena Wallberg berättar mer om lektionsdesign

– Med en lektionsdesign för en explicit och differentierad undervisning kan vi arbeta mer förebyggande, säger Helena Wallberg, lärare, specialpedagog och författare, som nu kommer ut med boken Lektionsdesign – en handbok.

– Jag vill bidra till ett lösningsfokuserat arbetssätt för att möta alla elever i undervisningen. Här berättar Helena Wallberg mer.

Vilka är fördelarna med lektionsdesign jämfört med lektionsplanering?

– En lektionsplanering fokuserar ofta på innehållet i lektionen, stoffet som ska läras och aktiviteter som eleverna ska göra. Lektionsdesign består av fler pusselbitar och trycker på processen i lärandet och utformningen av lärmiljön. Lektionen designas i faser för att eleverna ska lära sig på flera sätt, i olika tempo och med flera metoder. Det kallas differentierad undervisning. 

En differentierad undervisning möjliggör fler sätt att: 

  • ta till sig innehållet 
  • träna färdigheterna
  • visa sina kunskaper. 

Helena Wallberg menar också att ett annat viktigt begrepp är explicit undervisning; att tydliggöra både förväntningar och arbetssätt för eleverna. 

– Genom att differentiera undervisningen och klargöra förväntningarna explicit kan vi ge bättre förutsättningar för att alla elever lär sig enligt läroplanen. 

Både differentierad undervisning och explicit undervisning är delar av formativ bedömning där både elevernas utveckling mot utbildningens mål och effekten av undervisningen bedöms formativt i en process. 

Boken beskriver lektionens faser

Helena Wallbergs nya bok Lektionsdesign är upplagd efter lektionens faser. Varje fas har ett eget kapitel där du får konkreta exempel på aktiviteter och metoder att pröva. Efter varje fas finns också hänvisningar till forskning och fördjupning. 

– Du kan välja att endast läsa de konkreta exemplen för att använda dem som stöd ditt arbete, eller att också komplettera med forskning och fördjupning för att fördjupa resonemangen kring varje fas.

Sista kapitlet handlar om kollegialt lärande som ger struktur för kollegiala resonemang om lektionsdesign.

– Jag vill bidra med en struktur för ett kollegialt lärande där man tillsammans och enskilt kan skapa en design som möjliggör lärande genom lektionens olika faser. 

– De kollegiala samtalen stödjer en utveckling av en lektionsdesign som främjar alla elevers lärande och utveckling samt bidrar till en ram för läraren i arbetet, säger Helena Wallberg.

Foto: Johannes Frandsen

Lektionsdesign – en handbok av Helena Wallberg, ger konkreta tips, idéer och aktiviteter för en lektionsdesign som möjliggör en undervisning som möter olikheter samtidigt som den främjar delaktighet.


Facebook-loggaFölj oss på vår FB-sida för dig i skolan: intressanta artiklar, boktips och nyheter.


Instagrams logotypVi finns på på Instagram! Tips om nya böcker, författarporträtt och artiklar.