Världens bästa lärare – hur blir man det?

– Jag älskar verkligen det jag gör, jag kan inte tänka mig något annat jobb. Andria Zafirakou är bild- och textilläraren från London som tilldelades Global Teacher Prize 2018.

Andria Zafirakou arbetar på Alperton Community School i Brent, i utkanten av London, som är en av världens mest etniskt blandade platser. Här har majoriteten av eleverna ett annat modersmål än engelska och lever ofta under tuffa förhållanden. 

Andria Zafirakous engagemang för eleverna är stort och hon arbetar hårt med att lyfta varje enskild elev och visa dem på deras möjligheter.

– Min livsgärning är att se till att varje barn når sin fulla potential. Vad de än behöver för att nå dit så ska jag göra det möjligt för dem.

– Det är svårt att undervisa, säger Andria Zafirakou som ser utnämning till världens bästa lärare som ett erkännande av sin lärargärning. Ett erkännande som hon också har vunnit på sin egen skola där hon leder kollegorna i deras professionella utveckling. Något som har gett tydliga resultat i klassrummen, hos både lärare och elever.

Andria Zafirakous främsta råd till andra lärare är att bygga relationer med eleverna som bygger på ömsesidig respekt och att vara nyfiken på eleverna, på riktigt. Hon menar att det öppnar dörren för elevens engagemang och lägger grunden för en bra skolgång.

Andria Zafirakou kom till Stockholm för att tala på konferensen Lärkraft – en likvärdig skola för alla 11 oktober 2019 för att dela med sig av sina erfarenheter.

Källa: Global Teacher Prize 2018
 

Logga - konferensen Lärkraft


Om Andria Zafirakou
Bild- och textillärare som mottog Global Teacher Prize 2018. Arbetar på Alperton Community School i Brent, London.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Reportage Global Teacher Prize 2018 – Andria Zafirakou