Maria Heimer berättar om sin bok Källkritik i undervisningen – teori och praktik åk 1-3 som innehåller både teori och konkreta lektionsförslag.

Varför har du skrivit boken?
– Jag upplever att många lärare känner ett behov av fortbildning i källkritik och informationssökning. Den här boken är därför både teoretisk och praktisk. Den teoretiska delen är en fortbildning till pedagogerna för att ge mer kunskap, så att de har en bra bas att stå på och blir trygga i att undervisa i källkritik. Den praktiska delen består av konkreta exempel och färdiga lektionstips på vad man kan göra och hur. 

Vad är ditt viktigaste råd till lärarna?
– Börja från grunden. Ofta tror vi att eleverna kan mer än de gör. De är ofta snabba att söka svar på nätet men de behöver stöd och råd hur man exempelvis googlar. Vi behöver lära dem att stanna upp, tänka och förbereda sig. Hur kan jag ta reda på detta? Hur värderar jag informationen och kan jag lita på det jag hittar?

Min förhoppning är att boken kommer ge en bra grund för lärarna att känna sig trygga i att undervisa i källkritik och hitta ett sätt att bygga in det kontinuerligt i sin undervisning. Jag hoppas att bokens lektionsförslag gör att många lärare kan komma igång.

Vilka tycker du bör läsa boken?
Boken ger stöd till både lärare, skolbibliotekarier och fritidspedagoger. Den innehåller fortbildning och konkreta exempel på hur de kan arbeta med källkritik.

Maria Heimer - författare på Gothia Fortbildning

Maria Heimer har skrivit boken Källkritik i undervisningen – teori och praktik åk 1-3.

Maria har under många år arbetat som utvecklingspedagog. 2008 utsågs hon till Årets skolbibliotekarie och året därpå utsågs skolbiblioteket hon arbetade på till Årets skolbibliotek.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.