Malin Frykman, projektledare och författare till boken Skolledare i en digitaliserad värld svarar på tre frågor om sin bok.

Varför har du skrivit boken Skolledare i en digitaliserad värld?
Boken är mitt bidrag till att skapa en mer likvärdig skola i Sverige. En skola som bättre lever och verkar i takt med sin samtid. I en sådan skola är skolledaren väldig viktig. 

Jag har länge upplevt att det nationella samtalet om vad och hur skolledare kan leda digitalisieringen saknas. Vi behöver helt enkelt börja prata om hantverket skolledarskap i en digitaliserad värld. 

Forskningsrapporter och andra artiklar är ofta bra på att skriva att skolledaren är en viktig och avgörande faktor i arbetet med skolans digitalisering. Men alltför sällan så beskriver det hur skolledaren kan göra för att lyckas. Det ville jag ändra på genom att dela med mig av mina erfarenheter och mina hur. Jag tror att många skolledare har ett behov av att konkret få se hur det kan gå till. Då blir det lättare att leda den egna skolans process. Så boken är skriven från en skolledare till en annan och är tänkt att finnas där som ett möjligt stöd på vägen. 

Du säger att digitaliseringen handlar väldigt lite om teknik - hur menar du?
Jag menar att vi behöver se digitaliseringen som en naturlig del av skolans uppdrag. Vi ska enligt styrdokumenten utbilda ansvarstagande, aktiva, kreativa, demokratiska, kompetenta och kritiska samhällsmedborgare med en livslång lust att lära. 

Digitaliseringen utmanar innehållet och skapar nya förutsättningar för vad det innebär att vara en demokratisk och kompetent medborgare. Vi behöver flytta fokus från teknik och appar och istället fokusera på VAD som är vårt uppdrag i arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens. 

Vad står det i nationella IT-strategins vision att vi ska uppnå? Vad innebär det att ha adekvat digital kompetens? Som skolledare? Som lärare?  Som elev? Hur behöver vi arbeta för att lyckas? Vilken organisation behöver vi ha för att lyckas med det? Här tänker jag att det handlar om att skapa en lärande organisation som inte bara kan hantera en snabb förändringstakt utan också har förmågan att utvecklas och lära om och nytt i takt med den. 

Utifrån din erfarenhet - vilka råd vill du ge till skolledare inför digitaliseringen av skolan?
Börja med att skapa en samsyn kring VAD skolans uppdrag är när det gäller att utveckla elevernas adekvata, digitala kompetens. Det är en viktig förutsättning för att verksamheten på allvar ska kunna ta ansvar för både likvärdigheten och skolans kompensatoriska uppdrag. Här tror jag att det är viktigt att inte hasta förbi utan verkligen lägga tid i sin organisation på att skapa en kollektiv samsyn kring nationella IT-strategins vision och styrdokumenten.

Utifrån skolans uppdrag och styrdokumenten behöver skolledaren tillsammans med sin personal successivt omforma och ompröva organisationens struktur så att den verkligen leder mot skolans uppdrag. 

Arbetsorganisationens struktur och utformning måste anpassas och förändras så att den verkligen tar tillvara på digitaliseringens möjligheter samtidigt som den klarar av att möta de utmaningar som en digitaliserad skola möter. Utvecklingsorganisationen behöver anpassas så att den skapar en delakultur och stimulerar organisationens kollektiva lärande. Min bok tar upp dessa delar och ger konkreta exempel på hur detta kan göras.

Foto av Jessica Segerberg.

Malin Frykman - författare på Gothia Fortbildning

Malin Frykman, projektledare inom Sektor Utbildning, Stenungsunds kommun och författare till boken Skolledare i en digitaliserad värld.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.