Hur uppnår vi en likvärdig skola?

– Den svenska skolan har aldrig varit särskild framgångsrik i att bryta det sociala arvets betydelse. Orden är Peter Fredrikssons, Skolverkets generaldirektör, som har ett tydligt uppdrag från regeringen och därtill en stark personlig drivkraft att skapa en likvärdig skola.

– Jag har alltid haft en ambition att göra skolan rättvis, likvärdig och jämlik. Att ge barnen den start på livet som de behöver för att kunna studera vidare och få ett arbete. Oavsett om det har varit som lärare, rektor, utbildningsdirektör eller nu, som generaldirektör, säger Peter Fredriksson i Grundskoletidningen.

2018 avsattes 1 miljard kronor för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i skolorna. Undersökningar visar på starka korrelationer mellan föräldrars utbildningsnivå och socioekonomiska faktorer. De elever som har det allra sämst får dessutom sämre undervisning då färre legitimerade lärare arbetar i dessa skolor. En pedagogisk segregation.

Så hur kan man få de bästa lärarna att jobba på skolor i socioekonomiskt utsatta områden? Som utbildningsdirektör i Södertälje fick Peter Fredriksson möjlighet att göra något åt skillnaderna. Han bestämde sig för att locka de bästa lärarna till de skolor som behövde dem bäst. 

– Professionella lärare vill vara på professionella skolor. När rätt strukturer och processer är på plats, kommer även de bästa lärarna, säger Peter Fredriksson.

Erfarenheterna från Södertälje har han tagit med sig till Skolverket och menar att förutsättningarna ser olika ut i landets skolor. Därför måste också stödet ske på olika sätt för att kvaliteten ska bli mer lika. 

– Vi behöver på statlig nivå ta ett kompensatoriskt ansvar tillsammans med huvudmän och rektorer. 

Peter Fredrikson kom till Lärkraft – en likvärdig skola för alla 11 oktober 2019 för att berätta mer om hur statsbidragen används och vad det som möjliggör en likvärdig skola.

Källa: Grundskoletidningen nr 1 2019


Peter Fredrikssons modell

Ur Grundskoletidningen nr 1, 2019

Så lockar du de bästa lärarna till skolor där elever har sämre förutsättningar

1. Kompetent ledarskap

2. Politiskt tillit

3. Systematiskt kvalitetsarbete

4. Tvålärarmodell

5. Utvecklingslärare

Läs mer på Grundskoletidningen.se:
Peter Fredrikssons modell - Så lockar du de bästa lärarna, Grundskoletidningen

Logga - konferensen Lärkraft


Om Peter Fredriksson
Generaldirektör Skolverket. Han är den förste läraren som någonsin haft posten. Har varit utbildningsdirektör, skolledare och lärare och har över 30 års erfarenhet av svensk skola. 

Läs en intervju med Peter i Grundskoletidningen.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.