Alla kan lära sig matematik

Sabine Louvet är matematikläraren som tror stenhårt på allas förmåga att lära sig matematik. Hon arbetar med att stärka elevernas självförtroende genom olika arbetsmetoder och övningar.

– Många tror att man måste vara extra smart för att kunna bli bra på matte. På utvecklingssamtal har jag många gånger hört föräldrar säga att de också haft svårt med matten, som för att skydda sitt barn. För eleven blir det en bekräftelse på att de inte kan. Och varför försöka om de tror att de ändå inte kan förstå?

Sabine Louvet arbetar medvetet med att stärka elevernas självförtroende, någon hon menar är nyckeln till att lära sig matematik.

– Vi behöver få eleverna att glömma föreställningarna om vad de kan och vad de tror att de inte kan. Det gör vi genom att leka med matematiken i olika digitala arbetsformer. När vi gör det mer lekfullt glömmer eleverna sina förutsättningar och är öppna för att ta in kunskap.

– I många klassrum är det bara vissa elever som får uttala sig. Det är en tystnadskultur som är svår att få syn på men om man tittar riktigt noga kan man se den. Så vi behöver skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna vara delaktiga i undervisningen genom ett öppet klassrumsklimat. 

Att börja med matematikundervisningen och självförtroendet är ett steg mot en likvärdig skola. Genom att förändra matematikundervisningen och få eleverna att tro på sin egen förmåga ger vi dem möjligheter att faktiskt klara mer. 

–Elevernas syn på sin kapacitet förändras och de kan ta mer plats och göra sin röst hörd, även i andra ämnen. 

Hur bemöter du en elev som redan från början bestämt sig för att ”jag är inte bra på matte”? 

– Först och främst gör jag det tydligt att jag tror att hen kan, även om hen själv inte gör det. Jag peppar och peppar. Speciellt när det går bra, men så klart också när det går mindre bra. 

– Jag brukar också försöka vara extra lyhörd för vad hen kan och tillrättalägger ibland en uppgift som hela klassen ska räkna efter det. Förhoppningsvis löser hen uppgiften och känner glädje över det. Där och då ska eleven bli peppad som mest för att stärka upp självförtroendet. 

– Jag uppmuntrar också den eleven att göra sin röst hörd och delta i diskussioner för att stärka självförtroendet. 

Vad är dina bästa råd till mattelärare när de har svårt att få med sig elever in i matematikens värld?

– Gör något annat! Bryt din vanliga undervisning och gör något helt annat än du brukar. Hitta på en knäpp uppgift där eleverna måste gå ut och samla kottar för att kunna lösa den, låt dem hitta på egna uppgifter eller göra ett quiz med lekfulla uppgifter som skiljer sig från den typ du brukar ställa. Det viktigaste är att få dem att tappa fotfästet lite, att skaka om. När du gör det finns det möjlighet att lura in dem in i själva matematiken utan att de märker det. 

Med färgstarka tatueringar av olika matematiska formler är det lätt att tro att matematik alltid varit en självklar del av Sabine Louvets liv och att hon själv haft lätt för matte. Men i grundskolan upplevde hon tvärtom att inte fattade någonting.

– Ögonblicket när det vände var när min lärare på gymnasiet i Matte A satte VG i betyg fast jag hade fått G på nationella provet. Hon såg att jag kunde mycket mer. Jag tyckte att det var världens mest lättförtjänta betyg och att jag på något sätt måste ha lyckats lura läraren utan att jag märkte det. Men där och då hände något i min hjärna och jag blev plötsligt mer öppen för matten och började tycka att det är var kul. 

Du verkar ha ett kärleksfullt förhållningssätt till matematiken – hur kommer det sig?

– Matematik är det finaste jag vet. Det förklarar världen på ett så enkelt och elegant sätt men du kan göra sjukt komplicerade saker med det ändå. Jag blev kär i matte när jag pluggade på universitetet och kände plötsligt att jag faktiskt fattade. Jag fattade vad matte var, vad man kunde göra med den och vad den ville säga. 

– Ett av de bästa matteminnen jag har är när jag förstod vad normalfördelningskurvan visade. Att faktiskt alla naturligt varierande system fördelar sig så. Det var mindblowing. Jag satt på matematiska institutionen i något gammalt studierum och kände nästan zen… sekunden efter bestämde jag mig för att jag skulle tatuera den på min arm. Och där sitter den sen dess och påminner mig varje dag om matematikens storhet. 
 

Sabine Louvet är lärare i matematik och NO, författare och programledare för matematikprogrammet Kalkyl från UR. Hon är också författare till boken Stärk det matematiska självförtroendet - Digitala verktyg i matematikundervisningen (Gothia Fortbildning, numera Gothia Kompetens). 

Fotograf: Marcus Gustafsson


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.