SO-lärarna har ett stort ansvar för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle

– Det är SO-ämnena som ger eleverna kunskap och förståelse för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Så det är ett enormt ansvar som vilar på SO-lärarna, säger Mikael Bruér, SO-lärare och författare till boken SO-ämnena i blickfånget - geografi, religionskunskap, historia och samhällskunskap.

– SO-ämnena ger förutsättningarna för att våra ungdomar ska kunna bli väl fungerande samhällsmedborgare och upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Det kräver också att historia, geografi, samhällskunskap och religion värderas därefter, säger Mikael Bruér och jämför högstadiets timplan för SO-ämnena med bild och idrott och hälsa. 

Vart och ett av de fyra SO-ämnena har 75 timmar under högstadiet. Det är färre timmar än de 100 undervisningstimmar eleverna har i bild eller de 200 timmar som läggs på idrott och hälsa.

– Det är väldigt lite tid att ägna åt de här komplexa ämnena i relation till vad vi ska åstadkomma, säger Mikael Bruér.

Konkreta lektionsförslag
Boken SO-ämnena i blickfånget - geografi, religionskunskap, historia och samhällskunskap är en fördjupande bok om SO-ämnena där Mikael Bruér på ett konkret sätt beskriver hur ämnena kan utvecklas med tydliga lektionsförslag.

– Det är en metodbok som jag hoppas ska kunna vara ett stöd för SO-lärarna att utveckla sin undervisning. Boken innehåller också stödmodeller som ger ett stöd för bedömning.

– Jag vet vilka områden som många lärare upplever är extra svåra att arbeta med. Därför ger jag konkreta förslag på hur SO-lärare kan arbeta med till exempel geografiska fältstudier och historiebruk, säger Mikael Bruér.

Mikael Bruér är lärare i SO-ämnen vid Fagrabäckskolan i Växjö, universitetsadjunkt, provkonstruktör och föreläsare i frågor som rör både SO-ämnen och digitalisering.

Mikael Bruér - författare på Gothia Fortbildning

Mikael Bruér är lärare i SO-ämnen vid Fagrabäckskolan i Växjö, universitetsadjunkt, provkonstruktör och föreläsare i frågor som rör både SO-ämnen och digitalisering.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.