– Eleverna lär sig inte mer av att ha läxor och prov. Lärandet ska ske i skolan med hjälp av professionella lärare, säger Anders Enström som nu har skrivit boken Förlora läxan, vinn eleven om en undervisning helt utan läxor.

Anders Enström menar att det inte finns något som visar på att läxor gör att elever lär sig mer och höjer sina resultat.

– De är i skolan sex timmar per dag och den tiden måste vi använda effektivt till undervisning. Det kräver mer av dig som lärare men både du och eleverna vinner på det.

Anders Enström menar att eleverna blir mer medvetna och ansvarstagande för sitt eget kunskapsinhämtande, utan läxor och prov.

– När jag tog bort läxorna var jag tydlig med eleverna att timmarna i skolan skulle vara riktigt bra och effektiva. Vi pratar lärande varje dag, reflekterar över vad de har lärt sig och vad de behöver öva mer på. Jag ser skillnad. De är mer motiverade och tar ett större ansvar för sitt lärande nu.

Men behövs inte läxor till exempel för att lära sig glosor och nöta in multiplikationstabeller?
– Varför kan vi inte göra det i skolan? Är det inte bättre att eleverna får tid i skolan med professionella pedagoger som kan hjälpa dem, än hemma med föräldrar som kanske har svårt att förklara eller inte kan? Gynnas en likvärdig skola av att lägga lärandet utanför skolan?

Hur vet du vad dina elever kan? 
– Jag undervisar i matematik, no och teknik på högstadiet och jag vet precis vilka förmågor mina elever har och vad de behöver lära sig mer om. De visar sina kunskaper i klassrummet varje dag, genom övningar och uppgifter.  

Vad vill du ge för råd till lärare som vill prova en undervisning utan läxor?
– Reflektera över varför du ger läxor. Vad gör de för nytta, för eleven och för dig som lärare? Eleven får ägna helgen och kvällarna åt läxorna och du lägger tid på att förbereda och rätta läxan. Jag tror att många lärare skulle vinna på att lägga den tiden på att göra undervisning ännu bättre. Det gynnar både dig och eleverna.

Tre tips för att komma igång med undervisning utan läxor:

  • Börja med att ta bort en läxa i månaden. Nästa månad tar du bort två läxor. Utvärdera – hur fungerade det?
  • Gör en deal med eleverna. Vi tar bort läxorna men jag förväntar mig att ni jobbar stenhårt på lektionerna. För att lära sig krävs ansträngning.
  • Använd digitala verktyg för att låta eleverna visa vad de kan, låt inte datorn bara bli en skrivmaskin. Gör exempelvis poddar och filmer. Eleverna är redan digitala – skolan behöver bli det också för att förbereda dem för samhället.

Omslag på boken Förlora läxan, vinn eleven

Anders Enström är lärare i matematik, naturvetenskap och teknik och uppskattad föreläsare. Han är också en av få certifierade Apple Educators i Sverige.

Anders bok Förlora läxan, vinn eleven är full med praktiska tips och inspiration till att bedriva undervisning som främjar inlärning, motivation och kreativitet – utan läxor och prov.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.