Bok/Broschyr

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt

En handbok i bemötande

Ej i lager
Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt
Provläs

Sagt om

I texten läggs stor vikt vid s.k. jag-stödjande förhållningssätt, vilket innebär att stödja de funktioner, som är bevarade och ge stöd vid det som gått förlorat. Detta kan tillämpas både av personer inom vården och av anhöriga. Det är en utmärkt bok, som kan läsas med stor behållning både av dem som har en närstående med demens och av de som vårdar personer med denna diagnos.

Lars Svensson, BTJ-häftet nr 1, 2016

Författare

Vi rekommenderar även

Prenumerera på vårt nyhetsbrev