Konferensen Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre 

Denna konferens genomfördes senast i mars 2021 som en livesänd webbkonferens. Läs gärna mer om programmet 2021 nedan, och välkommen åter 2022! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


För femte året samlade vi några av landets ledande experter inom kognition- och demensområdet, som delade med sig av aktiviteter och metoder som minskar symtomen och höjer livskvaliteten för den äldre och underlättar för personalen.

Vi fick också ta del av kollegors verksamhetsnära exempel på hur vi framgångsrikt kan arbeta för en personcentrerad demensomsorg.

Under en inspirerande heldag fick vi en fördjupning och uppdatering kring bland annat:

 • Vikten av uppföljning och stöd efter en diagnos
 • Kommunikationsstödjande appar med evidens
 • Skapa ett demensvänligt samhälle med små medel
 • Så förhöjer du måltiden vid demens

Röster från tidigare deltagare

»Mycket bra innehåll = senaste forskningen och best practice kombinerat med bra föreläsare.«

»Jag tyckte det var en helhet med många olika delar inom demens.«

»Mycket intressanta föreläsningar. Både inspiration och bekräftelse i arbetet.«

»Bra mix av forskning, anhörigberättelser, ny teknik osv.«

»Innehållsrik information som även berörde ämnen som man inte tidigare pratat så mycket om.«#demensäldre

Gå till vår Facebook-sida
Gothia Kompetens Äldreomsorg på Instagram


 

FAKTA

Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre genomfördes senast i mars 2021. Välkommen åter 2022!

Frågor?
Kontakta Barbro:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre? Välkommen att kontakta Karin:
karin.westlund@gothiakompetens.se
070-8127072

 • 08:50 Välkomna!

  Dagens moderator Petra Tegman inledde.

  Petra Tegman - föreläsare på Gothia Kompetens | © Åsa Liffner
  Petra Tegman
  Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska demensvård och specialistsjuksköterska palliativ vård. Foto av Åsa Liffner.
 • 09:00 En diagnos – och sen då?

  Påsken 2019 fick Henrik Frenkel diagnosen lindrig minnesstörning, MCI, med trolig utveckling till Alzheimer. Ett besked som omkullkastade hela hans liv. Framför allt som det just där och då lämnades utan någon form av uppföljning eller stöd. Ett drygt år senare, i maj 2020, ändrades diagnosen till enbart kognitiv svikt. Förvirringen var total och Henrik har sedan dess arbetat för att öppna och fördjupa dialogen mellan vård och drabbade. Framför allt arbetar han för att sprida kunskap om demenssjukdomar och bemötandets betydelse.

  Henrik Frenkel - föreläsare på Gothia Kompetens | © Henrik Frenkel
  Henrik Frenkel
  Journalist som bland annat har varit chef för Aktuellt på SVT och är grundare av tidningen Chef. Han är ambassadör för Alzheimerfonden, och hösten 2020 startar han stiftelsen Alzheimer Life för att informera och opinionsbilda om kognitiva sjukdomar.
 • 09:40 Standardiserat vårdförlopp för jämlik demensomsorg

  Vilka insatser har en person med demenssjukdom rätt att få tillgång till? Hur gör vi det möjligt för personen att själv vara delaktig i sin vård och omsorg? Syftet med Socialstyrelsens standardiserade insatsförlopp är att göra vården och omsorgen mer jämlik och personcentrerad och man har sammanställt en checklista för hela sjukdomsförloppet.

  Målet är att en person med demenssjukdom sammanhållet ska erbjudas rätt stöd och rätt insatser vid rätt tidpunkt under hela sjukdomsförloppet.

  Frida Nobel - Gothia Kompetens
  Frida Nobel
  Medicinskt sakkunnig och ansvarig utredare på Socialstyrelsen. Hon är specialistläkare inom geriatrik och har tidigare arbetat i såväl särskilt boende som palliativ vård.
 • 10:20 Digitalt kommunikationsstöd i samtal med personer med demens

  Många personer som lever med demenssjukdom och deras anhöriga upplever kommunikationen som problematisk, exempelvis kan det vara svårt att hitta och upprätthålla samtalsämnen. Men ny teknik kan förenkla livet. Inom ramen för flera olika forskningsprojekt har kommunikationsstödjande appar tagits fram och prövats i samtal med personer med demens. Apparna har visat sig vara uppskattade av såväl personer med demens som av personal och anhöriga och de har också visat sig främja kommunikationen på olika sätt.

  Christina Samuelsson - föreläsare på Gothia Kompetens
  Christina Samuelsson
  Professor i logopedi, Karolinska Institutet och Linköpings universitet. Huvudsaklig forskningsinriktning handlar om interaktion med personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. Fokus är på att kartlägga och underlätta kommunikationen bland andra personer som lever med demens.
 • 11:10 PRAKTIKFALL: Helhetssyn nyckeln till god kvalitet

  Vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna öppnade 2016 och är byggt för att uppmuntra utevistelse, stimulans och socialt samspel för den som har en demensdiagnos. Målet är att alla ska kunna leva livet på sina villkor i vardagen. Verksamheten utgår från en helhetssyn på allt från planering, värdegrund, processer och individuella vårdplaner.

  En föreläsning om utmaningar och strategier från att starta en ny verksamhet till att nå toppresultat i de äldres och anhörigas upplevelse av boendet.

  För att främja ett evidensbaserat arbetssätt är Trädgårdarna även ett akademiskt vård- och omsorgsboende.

  Linda Carlsson - föreläsare på Gothia Kompetens
  LINDA CARLSSON
  Enhetschef och leg. sjuksköterska, som 2019 belönades med Vårdförbundets stora pris för sitt arbete för en personcentrerad vård. Arbetar på Trädgårdarna Vård- och omsorgsboende, Örebro.
  RoseMaj Ingelsten - föreläsare på Gothia Kompetens
  ROSEMAJ INGELSTEN
  Specialistutbildad undersköterska inom demens. Arbetar på Trädgårdarna Vård- och omsorgsboende, Örebro.
 • 11:50 Lunch

  Paus för lunch och för att röra lite på sig.

 • 12:50 Ett demensvänligt samhälle i praktiken

  Att leva med demenssjukdom innebär olika kognitiva svårigheter som gör det knepigt att klara upp det dagliga livet både hemma och ute om inte rätt stöd finns. Med små medel skulle hela samhället kunna bli mer demensvänligt.

  Det menar Wilhelmina Hoffman som ägnat hela sitt yrkesliv åt att förbättra villkoren för personer som har demens. Glädjande ser hon tecken på att attityder håller på att förändras – projektet Nollvision för en demensvård utan tvång och begränsningar ger resultat.

  Men vad är det då som gör skillnad? Nyckeln är att tänka kognition och hur svårigheter kan undvikas eller kompenseras, arbeta förebyggande och förstå betydelsen och det egna ansvaret för god kommunikation.

  Wilhelmina Hoffman - föreläsare på Gothia Kompetens | © Martin Lundsvoll
  Wilhelmina Hoffman
  Geriatriker, specialiserad på demenssjukdomar. Överläkare, rektor och verksamhetschef på stiftelsen Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum.
 • 13:40 Pausgympa och tid för fika

  Tid för fika och rörelse!

 • 14:00 Så förhöjer du måltiden vid demens

  Ungefär var tredje äldre person på sjukhus och äldreboenden lider av undernäring, men vi vet att mörkertalet är stort. Demenssjukdom påverkar matsituationen och kan på sikt leda till en låg aptit, tugg- och sväljsvårigheter samt viktnedgång. Men här kan du som personal verkligen göra skillnad!

  Vi fick ta del av en föreläsning som gav många olika tips och knep om hur vi kan förhöja måltidssituationen och matlusten för den demenssjuke personen. Det kan vara alltifrån att laga mat och duka tillsammans, till att använda färger för att skapa intresse för måltiden eller tillföra musik för en extra dimension av välbehag och livsglädje.

  Jasmin Matinzadeh - föreläsare på Gothia Kompetens
  JASMIN MATINZADEH
  Har lång erfarenhet som dietist inom äldreomsorgen, bland annat som projektledare och utbildare vid ett äldre-FoU samt författare av en matbilderbok för demenssjukdom. Arbetar idag kliniskt på S:t Görans sjukhus i Stockholm.
 • 15:00 Konferensen avslutades

  Tack för den här gången och välkomna åter!

Petra Tegman - föreläsare på Gothia Kompetens | © Åsa Liffner

Petra TegmanSilviasjuksköterska, specialistsjuksköterska demensvård och specialistsjuksköterska palliativ vård.

Foto av Åsa Liffner.

Silviasjuksköterska och specialistsjuksköterska Petra Tegman

Henrik Frenkel - föreläsare på Gothia Kompetens | © Henrik Frenkel

Henrik Frenkel Journalist som bland annat har varit chef för Aktuellt på SVT och är grundare av tidningen Chef. Han är ambassadör för Alzheimerfonden, och hösten 2020 startar han stiftelsen Alzheimer Life för att informera och opinionsbilda om kognitiva sjukdomar.

Foto av Johanna Frenkel.

Journalist, tidigare chef för Aktuellt på SVT Henrik Frenkel

Frida Nobel - Gothia Kompetens

Frida Nobel är medicinskt sakkunnig och ansvarig utredare på Socialstyrelsen. Hon är specialistläkare inom geriatrik och har tidigare arbetat i såväl särskilt boende som palliativ vård.

Medicinskt sakkunnig och ansvarig utredare på Socialstyrelsen Frida Nobel

Christina Samuelsson - föreläsare på Gothia Kompetens

Christina SamuelssonProfessor i logopedi, Karolinska Institutet och Linköpings universitet. Huvudsaklig forskningsinriktning handlar om interaktion med personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. Fokus är på att kartlägga och underlätta kommunikationen bland andra personer som lever med demens.

Professor i logopedi Christina Samuelsson

Wilhelmina Hoffman - föreläsare på Gothia Kompetens | © Martin Lundsvoll

Wilhelmina Hoffman Geriatriker, specialiserad på demenssjukdomar. Överläkare, rektor och verksamhetschef på stiftelsen Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum.

Foto av Martin Lundsvoll.

Geriatriker, specialiserad på demenssjukdomar Wilhelmina Hoffman

Linda Carlsson - föreläsare på Gothia Kompetens

Linda Carlsson Enhetschef och leg. sjuksköterska, som 2019 belönades med Vårdförbundets stora pris för sitt arbete för en personcentrerad vård. Arbetar på Trädgårdarna Vård- och omsorgsboende, Örebro.

Enhetschef och leg. sjuksköterska Linda Carlsson

RoseMaj Ingelsten - föreläsare på Gothia Kompetens

RoseMaj Ingelsten Specialistutbildad undersköterska inom demens. Arbetar på Trädgårdarna Vård- och omsorgsboende, Örebro.

Specialistutbildad undersköterska inom demens RoseMaj Ingelsten

Jasmin Matinzadeh - föreläsare på Gothia Kompetens

Jasmin Matinzadeh Har lång erfarenhet som dietist inom äldreomsorgen, bland annat som projektledare och utbildare vid ett äldre-FoU samt författare av en matbilderbok för demenssjukdom. Arbetar idag kliniskt på S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Dietist Jasmin Matinzadeh

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.