Den här konferensen genomfördes senast i december 2021 som en livesänd webbkonferens. Läs gärna mer om programmet 2021 nedan, och välkommen åter! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Text om konferensen 2021 nedan. Välkommen åter.

Digitaliseringen är avgörande för att klara välfärdsuppdraget och runtom i Sveriges kommuner pågår nu stora utvecklings- och förändringsarbeten.

Välkommen till en dag där både de utmaningar och de möjligheter som den offentliga sektorn står inför i sitt digitaliseringsarbete lyfts. Ta del av viktiga erfarenheter från både kommuner som ligger i framkant och några av Sveriges främsta experter på området välfärdsteknik. De ger dig konkret vägledning för hur din verksamhet kan använda välfärdsteknik för att öka tryggheten för äldre och höja personalens kompetens.

Dessutom får du en uppdatering från regeringens nationella samordnare för ökad kvalitet i äldreomsorgen.

Hur gör vi så att den digitala omställningen blir en faktor som bidrar till att säkra omsorgens kvalitet när skatteintäkterna minskar?


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#DigitalOmställning

Gothia Kompetens Äldreomsorg finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Röster från tidigare deltagare

»Bra uppstyrt, tekniken fungerade bra, intressanta föreläsningar med bra variation av ämnen. Relevant och helt rätt i tiden.«

»Bra blandning av "strategiska och operativa" frågor.«

»Väldigt intressant och givande. Trevlig variation mellan vetenskap och praktik hos talarna.«

»Intressant och aktuellt innehåll med bra blandning, "Något för alla" oavsett om man arbetar strategiskt eller operativt i sitt arbete.«

»Jag tycker det var intressanta föreläsningar och många saker som jag kan ha nytta av i mitt arbete.«

FAKTA

Digital omställning genomfördes senast i december 2021. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kommande konferenser.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på Digital omställningVälkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiakompetens.se
Tel: 070-8127072

 • 09.00 Dagens moderator, Agneta Aldor, hälsade välkommen och inledde

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter!

  Vart är vi på väg?
  Hur har vägen sett ut hittills i arbetet med den digitala omställningen inom äldreomsorgen och var står vi idag? En beskrivning av hur fokus har vänt från teknik till att bedriva en verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och utgå från behov och nyttor för de verksamheten är till för.

  Agneta Aldor - föreläsare på Gothia Kompetens | © Agneta Aldor
  Agneta Aldor
  Utredare på E-hälsomyndigheten. Agneta har arbetat med verksamhetsutveckling och digitalisering inom Socialtjänsten på lokal, regional och nationell nivå lite mer än tio år. Att använda digitaliseringens möjligheter så att den blir till nytta för både omsorgstagare och medarbetare är något Agneta brinner för.
 • 09.40 Hur bidrar välfärdsteknik till ökad kvalitet inom äldreomsorgen?

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter!

  Sommaren 2021 presenterades betänkande ”Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre”. Betänkandet innehåller 38 förslag där en viktig pusselbit handlar om vikten av att kunna tillvarata ny teknik för att säkerställa en god kvalitet i äldreomsorgen.

  Göran Johnsson - talare på Gothia Kompetens
  Göran Johnsson
  Tidigare särskild utredare och nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vården och omsorgen om äldre. Uppdraget har varit att stödja ett förändringsarbete i kommunerna som syftar till att rekrytera och behålla personal inom vården och omsorgen om äldre. Göran är också före detta ordföranden i fackförbundet IF Metall.
 • 10.20 Att lyckas med digitaliseringen

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter!

  SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik samlar, skapar och sprider stöd som kan underlätta verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik för kommunernas äldreomsorg. Under 2021 har kompetenscenter bland annat tagit fram konkret stöd för lyckat breddinförande för tre tjänster mobila trygghetslarm, digital tillsyn och digitala lås.

  Under denna föreläsning får du en presentation av dessa konkreta stöd. Du får också tips och erfarenheter av att använda andra nationella verktyg. Verktyg och stöd från myndigheter och andra organisationer som hjälper till i verksamhetsutveckling med den äldre i fokus.

  Ann-Charlotte Klarén - talare på Gothia Kompetens
  Ann-Charlotte Klarén
  Projektledare på SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik. Hon har en bakgrund som utredare, verksamhetsutvecklare och ITstrateg med många års erfarenhet från kommunal vård och omsorg i Skara, de senaste åren som eHälsosamordnare för Skaraborgs kommunalförbund och senare VästKom.
  David Wiklund - föreläsare på Gothia Kompetens
  David Wiklund
  Verksamhetsutvecklare i välfärdsteknik och projektledare i Kramfors kommun, en av SKRs modellkommuner.
 • 11.30 Lunch

  En timmes paus för lunch. Välkommen åter kl. 12.30.

 • 12.30 Behovsdriven digital transformation

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter!

  För att klara framtidens vård och omsorg behöver kommunen göra nya vägval i digitaliseringsarbetet. De traditionella arbetssätten med införande av olika fristående digitala lösningar kommer inte att driva den digitala transformation som är nödvändig för sektorn. Eskilstunas ambition idag är att skapa förutsättningar för att kunna implementera integrerade helhetslösningar som möjliggör effektiva och proaktiva arbetssätt, datadriven innovation, snabb implementeringstakt och hållbar förvaltning.

  Johan Lindström - talare på Gothia Kompetens
  Johan Lindström
  Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun. Eskilstuna är en av de tio kommuner som har utsetts till modellkommun för digitalisering inom äldreomsorgen av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
 • 13.30 Så har pandemin påskyndat den digitala utvecklingen

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter!

  Den digitala utvecklingen i samhället har skyndats på av pandemin, det syns tydligt inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Inte minst gäller detta äldreomsorgen - där har användningen av digital kommunikation och tekniska hjälpmedel ökat, visar Socialstyrelsens årliga rapport om e-hälsa och välfärdsteknik i Sveriges kommuner.

  Dick Lindberg - talare på Gothia Kompetens | © Dick Lindberg
  Dick Lindberg
  Utredare, arbetar med frågor om digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa på Socialstyrelsen. Han har en bakgrund som socionom och är bland annat författare till de årliga rapporterna – E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Dick var också ansvarig för en kartläggning av artificiell intelligens i hälso- och sjukvården i Sverige under 2019.
 • 14.00 Tid för eftermiddagskaffe

  Tid för fika och för att sträcka på benen.

 • 14.20 Nya arbetsätt i äldreomsorgen i Övertorneå

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter!

  Hur kan en liten glesbygdskommun där nästan tio procent av invånarna är över 80 år, tillgodose deras behov av hjälp i hemmet? Övertorneå tar hjälp av digitala hjälpmedel och välfärdsteknik som till exempel automatisk medicinutdelare, GPS-spårare, digitalt dörrlås och digital tillsyn.

  Under pandemin har Övertorneå gjort en tydlig förflyttning framåt genom att äldreomsorgens medarbetare har ändrat arbetssätt och idag tillämpar fler digitala lösningar.

  Aina Bleikvassli - talare på Gothia Kompetens
  Aina Bleikvassli
  E-samordnare/projektledare, Övertorneå, som också är en av SKRs tio modellkommuner. Under åren som modellkommun har Övertorneå som mål att bli bättre på systematiskt införande och uppföljning av välfärdsteknik. Syftet är att bli bra på att införa teknik i rätt tid, med respekt för individens specifika behov och vilja.
 • 15.00 Nordisk utblick – framgångsrika exempel från grannländer

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter!

  Vilket nordiskt land har kommit längst med implementering av välfärdsteknik? Hur påverkar välfärdsteknik arbetsmiljön för den som arbetar inom vård och omsorgsområdet? Skiljer sig utmaningarna mellan länderna?

  Utifrån det nordiska projektet Vård och omsorg på distans presenteras exempel från våra nordiska grannländer.

  Bengt Andersson - talare på Gothia Kompetens | © Jenny Hammar
  Bengt Andersson
  Projektledare och seniorrådgivare kring frågor som rör välfärdsteknologi vid Nordens välfärdscenter, NVC. Nordens välfärdscenter är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor vars uppdrag är att bidra till utvecklingen av insatser på välfärdsområdet i Norden.
 • 15.40 Konferensen avslutades

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

Agneta Aldor - föreläsare på Gothia Kompetens | © Agneta Aldor

Agneta Aldor Utredare på E-hälsomyndigheten. Agneta har arbetat med verksamhetsutveckling och digitalisering inom Socialtjänsten på lokal, regional och nationell nivå lite mer än tio år. Att använda digitaliseringens möjligheter så att den blir till nytta för både omsorgstagare och medarbetare är något Agneta brinner för.

Utredare på E-hälsomyndigheten Agneta Aldor

Göran Johnsson - talare på Gothia Kompetens

Göran JohnssonTidigare särskild utredare och nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vården och omsorgen om äldre. Uppdraget har varit att stödja ett förändringsarbete i kommunerna som syftar till att rekrytera och behålla personal inom vården och omsorgen om äldre. Göran är också före detta ordföranden i fackförbundet IF Metall.

Tidigare särskild utredare och nationell samordnare Göran Johnsson

Ann-Charlotte Klarén - talare på Gothia Kompetens

Ann-Charlotte KlarénProjektledare på SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik. Hon har en bakgrund som utredare, verksamhetsutvecklare och ITstrateg med många års erfarenhet från kommunal vård och omsorg i Skara, de senaste åren som eHälsosamordnare för Skaraborgs kommunalförbund och senare VästKom.

Projektledare på SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik Ann-Charlotte Klarén

David Wiklund - föreläsare på Gothia Kompetens

David Wiklund är verksamhetsutvecklare i välfärdsteknik och projektledare i Kramfors kommun, en av SKRs modellkommuner.

Verksamhetsutvecklare och projektledare David Wiklund

Johan Lindström - talare på Gothia Kompetens

Johan LindströmFörvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun. Eskilstuna är en av de tio kommuner som har utsetts till modellkommun för digitalisering inom äldreomsorgen av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Förvaltningschef Johan Lindström

Dick Lindberg - talare på Gothia Kompetens | © Dick Lindberg

Dick LindbergUtredare, arbetar med frågor om digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa på Socialstyrelsen. Han har en bakgrund som socionom och är bland annat författare till de årliga rapporterna – E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Dick var också ansvarig för en kartläggning av artificiell intelligens i hälso- och sjukvården i Sverige under 2019.

Utredare Dick Lindberg

Aina Bleikvassli - talare på Gothia Kompetens

Aina BleikvassliE-samordnare/projektledare, Övertorneå, som också är en av SKRs tio modellkommuner. Under åren som modellkommun har Övertorneå som mål att bli bättre på systematiskt införande och uppföljning av välfärdsteknik. Syftet är att bli bra på att införa teknik i rätt tid, med respekt för individens specifika behov och vilja.

E-samordnare och projektledare Aina Bleikvassli

Bengt Andersson - talare på Gothia Kompetens | © Jenny Hammar

Bengt AnderssonProjektledare och seniorrådgivare kring frågor som rör välfärdsteknologi vid Nordens välfärdscenter, NVC. Nordens välfärdscenter är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor vars uppdrag är att bidra till utvecklingen av insatser på välfärdsområdet i Norden.

Projektledare och seniorrådgivare Bengt Andersson

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.