Webbinarium för din skola med Helena Wallberg – motivera elever på distans!

Lektionsdesign och differentierad undervisning – inspiration för att variera distansundervisningen

Distansundervisningen fortsätter och vi vet att många elever har svårt att känna motivation. Det här webbinariet ger dig och dina kollegor konkreta verktyg för att bedriva undervisning på distans så att den blir varierad och skapar motivation – och motverkar den distanströtthet som många lärare och elever upplever. 

Tillsammans med specialpedagogen och gymnasieläraren Helena Wallberg får ni en genomgång av lektionsdesign och kunskap om hur ni kan utforma en differentierad distansundervisning.

Webbinariet ger er konkreta verktyg som ni kan använda direkt i undervisningen. Innehåll:

  • hur ni skapar gemenskap på distans
  • hur ni varierar undervisningen och motiverar eleverna
  • hur ni får syn på elevernas arbete och förståelse 
  • hur ni undervisar eleverna istället för att lämna dem själva med uppgifter
  • hur ni håller i eleverna, när de befinner sig långt borta.

Det finns också utrymme att ställa frågor om distansundervisning.

Skapa en lektion som fungerar på distans
Webbinariet går igenom hur ni skapar lektioner som fungerar på distans och vikten av att skapa en digital gemenskap med eleverna. Ni får tillgång till materialet som används under webbinariet och kan sedan fortsätta använda det efteråt, enskilt eller tillsammans i ert kollegium.

Webbinariet innehåller

  • Korta föreläsningar med Helena Wallberg om lektionsdesign som varvas med reflektionsuppgifter i mindre grupper. Reflektionerna följs upp i helgrupp för att möta frågor och funderingar. 
  • Konkreta tips på användbara digitala verktyg.
  • Tid för att ställa dina frågor om distansundervisning. 
  • Material från webbinariet för ert fortsatta arbete. Materialet innehåller fakta från föreläsningen och diskussionsfrågor för ett kollegialt lärande och workshoppar på egen hand, när det passar er bäst.

FAKTA

Längd: 90 minuter

Datum: inga utsatta datum för tillfället.

Vid intresse, välkommen att kontakta Binjamin för mer information:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-193 75 16