Konferensen Elevhälsa i utveckling

...är en årlig konferens för hela elevhälsoteamet som lyfter aktuell forskning, ger handfasta strategier och verksamma metoder för att utveckla elevhälsoarbetet på din skola.


Den här konferensen genomfördes senast i november 2021 som en livesänd webbkonferens. Läs gärna mer om programmet 2021 nedan, och välkommen åter 2022! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Årets konferens fokuserar på huret:

 • Hur vi bygger upp en samlad elevhälsa som arbetar hälsofrämjande och förebyggande – i praktiken. 
 • Hur vi skapar ett systematiskt arbetssätt som också ger ökad elevdelaktighet.
 • Hur vi arbetar mer processorienterat.
 • Hur vi utvärderar de insatser som gjorts för att utveckla lärandet.

Allt för att ge bättre möjligheter för alla elever att lyckas.

Den psykiska hälsan bland våra elever fortsätter att vara helt central och i år sätter vi ljuset på hur du genom epistemisk tillit kan skapa förtroende med eleven.
 
Vi är också glada över att kunna presentera Daniel Sobel, en av världens främsta inkluderingsexperter som tillsammans med specialpedagogen Helena Wallberg, ger oss en internationell utblick med konkreta exempel på det framgångsrika utvecklingsarbete som sker globalt.
 
Fördjupningsseminarium med Aggie Öhman
Dag två av konferensen är en fördjupningsförmiddag där du får ta del av en utredningsmodell för skolfrånvaro förankrad i aktuell skolforskning.

Anmäl dig till två fördjupande kompetensutvecklingsdagar för dig inom elevhälsan.


Röster från tidigare deltagare

»Bra föreläsare, mycket aktuellt och relevant innehåll.«

»Gav engagemang och lust till att fortsätta utvecklas i teamet«

»Mycket intressanta föreläsningar!«

»Föreläsningarna har inspirerat och gett en ökad kunskap utifrån ett elevhälsoperspektiv.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#elevhalsaiutveckling

Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Elevhälsa i utveckling genomfördes senast i november 2021. Välkommen åter 2022! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på Elevhälsa i utveckling 2022Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiakompetens.se
Tel: 070-8127072

 • 09.00 Välkommen!

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Konferensen moderator, Anna Sterlinger Ahlring, Gothia Kompetens, inleder.

  Anna Sterlinger Ahlring - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Seán McDevitt
  Anna Sterlinger Ahlring
  Grundskollärare, föreläsare och författare. Senaste boken Att äga läraryrket kom ut 2021. Hon sitter även med i styrelsen för Lärargalan.
 • 09.10 Processinriktat arbete för bättre möjligheter för alla elever att lyckas

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Vilken betydelse har ett processinriktat och lärandebaserat arbete för skolans möjlighet att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete? Vilka lärdomar kan vi dra från aktuell forskning om elevhälsa? Vad innebär ett vetenskapligt arbetssätt och hur kan det bidra för att:

  • åtgärdande arbete ska leda oss vidare till förebyggande och främjande?
  • arbetet på individnivå ska kunna leda till utveckling av hela skolans lärmiljö?


  Vi bryter för en bensträckare och avslutar med en paus kl.10.40 innan nästa föreläsning.

  Anna Bengtsson - författare Gothia Kompetens | © Anna Bengtsson
  Anna Bengtsson
  Leg. lärare, specialpedagog och diplomerad coach. Medförfattare till olika böcker inom elevhälsans område.
  Ida Necovski - författare på Gothia Kompetens | © Ida Necovski
  Ida Necovski
  Specialpedagog och lärare som har bidragit till framgångsrika förändringar inom elevhälsoteam. Medförfattare till olika böcker inom elevhälsans område.
 • 10.50 Systematiskt elevhälsoarbete gav ökad elevdelaktighet

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  “En kullerbytta i elevhälsoarbetet” – så kallar Ramsele skolas rektor den utvecklingsresa som man idag är inne i. För några år sedan växte frustrationen kring elevhälsoarbetet - det gick inte framåt utan tuggade på samma ställe.  Rektors energi gick åt till att lyssna på hur jobbigt alla hade det istället för att driva jobbet framåt och det blev tydligt att ett salutogent förhållningssätt saknades. I detta läge krävdes det en kullerbytta.

  Det blev fortbildning, en ny organisation, blockundervisning och ett tillsammansarbete kring elevhälsan. Idag är elevhälsoarbetet ett positivt jobb som inte skapar ångest utan ger energi och som får alla att känna stolthet. 

  Anna Lindgren - föreläsare på Gothia Kompetens | © Anna Lindgren
  Anna Lagergren
  Rektor på Ramsele skola, en kommunal liten F-9 skola med 130 elever plus förskola med 45 barn. Anna har varit rektor sedan 2007 och har ett förflutet från friskolor innan hon började arbeta i kommunal regi.
 • 11.40 Lunch

  En timmes paus för lunch. Välkommen åter kl.12.40.

 • 12.40 Fokus på friskfaktorer i skolnärvaroprojekt

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Att elever av olika anledningar inte går till skolan är ett komplext problem som har fått större uppmärksamhet på senare tid. I Karlstad har ett projekt de senaste åren arbetat framgångsrikt med problematiken utifrån en modell som sätter fokus på hela situationen runt eleven utifrån risk och skyddsfaktorer. 

  Istället för att sätta in åtgärder mot symptomen syftar modellen till att lyfta ansvaret från eleven och ta reda på orsakerna till frånvaron för att sedan med individuella anpassningar jobba med att få eleverna att vara mer närvarande i skolan. Den viktigaste delen är att göra elevens röst hörd.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13.30.

  Sara Lindahl - föreläsare på Gothia Kompetens
  Sara Lindahl
  Konsult och tidigare projektledare för skolnärvaroprojektet i Karlstads kommun. Projektet har pågått i fyra år och den framarbetade skolnärvaromodellen har beforskats i SOFIA-studien, ett samarbete mellan Örebro universitet och Karlstad universitet. Projektet är nu avslutat men modellen används i dag inom hela elevhälsan i kommunen.
 • 13.40 Stärk den psykiska hälsan genom epistemisk tillit

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Har du svårt att nå eleven?
  Kommunikation sker på mottagarens villkor och vägen till att fånga elevers uppmärksamhet, att få dem att lyssna, går via tillit. För att kunna hjälpa och lära behöver vi skapa förtroende mellan eleven och den som har som uppdrag att försöka hjälpa. Det är här epistemisk tillit kommer in och kan bidra med konkreta verktyg.

  Det kan tyckas låta som ett abstrakt filosofiskt begrepp, men egentligen handlar det helt enkelt om mänsklig kommunikation. Begreppet är en utvidgning av anknytnings- och mentaliseringsteorin och innebär en persons villighet att ta emot ny kunskap från en annan person – något som är essentiellt för att kunna hjälpa och ta emot hjälp.

  Maria Wiwe - författare på Gothia Kompetens | © Maria Wiwe
  Maria Wiwe
  Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, kursledare och föredragshållare. Maria undervisar kontinuerligt på Anna Freud National Centre for Children and Families i London och arbetar som adjunkt på Karlstad universitet. Maria är aktuell med boken Vi måste prata om epistemisk tillit - mentalisering och pålitliga relationer, den första boken som på svenska tar upp begreppet.
 • 14.30 Kaffe

  Tid för att sträcka på benen och för fika, för den som vill.

 • 14.50 Internationell utblick - Speciellt inbjuden Daniel Sobel i samtal med Helena Wallberg

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  The Minimum Adjustment Schools Need to Make to Maximise Inclusion
  A discussion from an international perspective

  Daniel och Helena samtalar och visar exempel på framgångsrika men enkla insatser som en skola kan införa. Vi har samma typer av utmaningar på olika ställen i världen. Daniel och Helena delar med sig av tankar, exempel och insikter från en internationell arena och trycker på vikten av att dela med sig av erfarenheter globalt.

  Samtalet hålls på engelska.

  Vi bryter för en bensträckare.

  Daniel Sobel - föreläsare på Gothia Kompetens
  Daniel Sobel
  En av Englands främsta inkluderingsexperter. Arbetar idag som konsult mot skolor i England och globalt. Med en bakgrund inom pedagogisk psykologi, psykoterapi och som biträdande rektor har han erfarenhet över hela spektrumet av inkludering. Han är också författare till flera uppmärksammade böcker; Narrowing the Attainment: A Handbook for Schools, Leading on Pastoral Care och The Inclusive Classroom (Bloomsbury).
  Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Helena Wallberg
  Gymnasielärare, specialpedagog, föreläsare och författare till flera böcker, varav den mest uppmärksammade heter Lektionsdesign. Helena jobbar med skolutveckling och fokuserar på utveckling av undervisning som stödjer och stimulerar lärandet för alla elever.
 • 16.10 Konferensens första dag avslutas

  Välkommen åter i morgon!

 • 09.00 Fördjupningsseminarium: Att utreda skolfrånvaro och hitta relevanta insatser

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Det här passet kommer att handla om att tidigt identifiera skolfrånvaro, att utreda den systematiskt och inte minst hur du kan följa upp insatserna för att successivt träffa alltmer rätt. Förmiddagen ger dig nya insikter och praktiska verktyg. Miniföreläsningar varvas med övningar. 

  1. Introduktion och identifiera frånvaro
  Vad som behöver vara på plats för att tidigt identifiera problematisk frånvaro. Vi tittar på framgångsfaktorer för en bra kartläggning, bland annat kända risk- och skyddsfaktorer.

  2. Utreda frånvaro
  Enligt skollagen ska vi utreda frånvaro om den är upprepad eller långvarig. Hur gör vi det så att insatserna verkligen gynnar det aktuella frånvarofallet? Vi får verktyg för att analysera vår kartläggning, för att säkerställa att valda insatser verkligen kopplar till identifierade behov och brister. Vi talar om hur de kan beskrivas för att bli mer användbara så de går enklare att följa upp. Vi lyfter kort framgångsfaktorer i samverkan med hem och andra verksamheter.

  3. Följa upp insatser för att bryta skolfrånvaro
  En bra uppföljning ger oss underlag för välgrundade beslut om pågående insatser. Vad ska justeras, vad ska bort, vad ska vi göra mer av? Redan vid val av insatser, ska vi planera hur utvärderingen och uppföljning ska gå till.

  Vi bryter för bensträckare.

  Aggie Öhman - föreläsare på Gothia Kompetens | © Atelje Takao
  Aggie Öhman
  Grundare av föreningen Prestationsprinsen. Aggie har en civilekonomexamen som hon kompletterat med specialpedagogik och psykologi. Aggie utbildar, föreläser och handleder om problematisk skolfrånvaro för skolor, huvudmän och föräldrar. Hon arbetar opinionsbildande och är författare till Skolans tomma stolar – om frånvaro i grundskolan och Prestationsprinsen – för alla som möter barn och unga som tänker känner och gör annorlunda.
 • 12.00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter.

Anna Sterlinger Ahlring - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Seán McDevitt

Anna Sterlinger Ahlring är grundskollärare, föreläsare och författare. Senaste boken Att äga läraryrket kom ut 2021. Hon sitter även med i styrelsen för Lärargalan.

Grundskollärare, föreläsare och författare Anna Sterlinger Ahlring

Anna Bengtsson - författare Gothia Kompetens | © Anna Bengtsson

Anna Bengtsson är leg. lärare, specialpedagog och diplomerad coach. Medförfattare till olika böcker inom elevhälsans område.

Leg. lärare, specialpedagog och diplomerad coach Anna Bengtsson

Ida Necovski - författare på Gothia Kompetens | © Ida Necovski

Ida Necovski är specialpedagog och lärare och har bidragit till framgångsrika förändringar inom elevhälsoteam. Medförfattare till olika böcker inom elevhälsans område.

Specialpedagog och lärare Ida Necovski

Anna Lindgren - föreläsare på Gothia Kompetens | © Anna Lindgren

Anna Lagergren är rektor på Ramsele skola, en kommunal liten F-9-skola med 130 elever plus förskola med 45 barn. Anna har varit rektor sedan 2007 och har ett förflutet från friskolor innan hon började arbeta i kommunal regi. 

Rektor Anna Lagergren

Sara Lindahl - föreläsare på Gothia Kompetens

Sara Lindahl är konsult och tidigare projektledare för skolnärvaroprojektet i Karlstads kommun. Projektet har pågått i fyra år och den framarbetade skolnärvaromodellen har beforskats i SOFIA-studien, ett samarbete mellan Örebro universitet och Karlstad universitet. Projektet är nu avslutat men modellen används i dag inom hela elevhälsan i kommunen. 

Konsult och tidigare projektledare Sara Lindahl

Maria Wiwe - författare på Gothia Kompetens | © Maria Wiwe

Maria Wiwe är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, kursledare och föredragshållare. Hon undervisar kontinuerligt på Anna Freud National Centre for Children and Families i London och arbetar som adjunkt på Karlstad universitet. Maria är aktuell med boken Vi måste prata om epistemisk tillit – mentalisering och pålitliga relationer, den första boken som på svenska tar upp begreppet.

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare mm. Maria Wiwe

Daniel Sobel - föreläsare på Gothia Kompetens

Daniel Sobel är en av Englands främsta inkluderingsexperter, och arbetar idag som konsult mot skolor i England och globalt. Med en bakgrund inom pedagogisk psykologi, psykoterapi och som biträdande rektor har han erfarenhet över hela spektrumet av inkludering. Han är också författare till flera uppmärksammade böcker; Narrowing the Attainment: A Handbook for Schools, Leading on Pastoral Care och The Inclusive Classroom (Bloomsbury).

Inkluderingsexpert Daniel Sobel

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Helena Wallberg är gymnasielärare, specialpedagog, föreläsare och författare till ett flertal böcker, varav den mest uppmärksammade heter Lektionsdesign. Hon jobbar med skolutveckling och fokuserar på utveckling av undervisning som stödjer och stimulerar lärandet för alla elever. 

Foto av Mikael M Johansson.

Gymnasielärare, specialpedagog, föreläsare och författare Helena Wallberg

Aggie Öhman - föreläsare på Gothia Kompetens | © Atelje Takao

Aggie Öhman är grundare av föreningen Prestationsprinsen. Hon har en civilekonomexamen som hon kompletterat med specialpedagogik och psykologi. Aggie utbildar, föreläser och handleder om problematisk skolfrånvaro för skolor, huvudmän och föräldrar. Hon arbetar opinionsbildande och är författare till Skolans tomma stolar – om frånvaro i grundskolan och Prestationsprinsen – för alla som möter barn och unga som tänker känner och gör annorlunda.

Foto av Atelje Takao.

Grundare av föreningen Prestationsprinsen Aggie Öhman

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.