Lekens betydelse för barns språkutveckling

Att leka är barns sätt att ta sig an världen, utforska och lära sig. Språk och lek hör tätt ihop där leken är viktig för barns språkutveckling. Psykologen Margareta Öhman berättar i sin föreläsning hur förskolan kan stötta barnen i leken och därmed gynna språkutvecklingen.

Nu har du som arbetar som pedagog i förskolan möjlighet att lyssna till Margareta Öhman om hur du kan: 

  • skapa förutsättningar för och stötta barnen i leken
  • följa och delta i leken på lämpliga sätt som gynnar språkutvecklingen
  • utveckla miljön, förhållningssätt och mötesplatser som främjar lek och språk.

Margareta Öhman är leg. psykolog, familjeterapeut, författare och föreläsare. Hon har skrivit flertalet böcker, bland andra Värna barns lekstyrka och hennes senaste bok Låt leken främja språket, båda utgivna hos oss på Gothia Kompetens. Margareta är också aktuell med processutbildningen Lekcertifiering med syfte att sätta fokus på lekande och att lekcertifiera förskolor.

Processutbildningen är gjord för dig som i ditt yrke möter barn där leken har en central roll. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om barns olika sätt att uttrycka sig genom lek och hur du kan främja leken. Läs mer om hur du lekcertifierar din förskola här: processutbildningen Lekcertifiering.

Fyll i formuläret nedan för att direkt få tillgång till hela föreläsningen kostnadsfritt.

Margareta Öhman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Den kostnadsfria föreläsningen med Margareta Öhman är ca 30 min lång. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret för att kunna se föreläsningen.

Frågor?
Kontakta Stina Andersson:
stina.andersson@gothiakompetens.se

Foton på Margareta Öhman av Mikael M Johansson.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.