Göran Koch
Författare

Göran Koch


Produkter av Göran Koch

Produkter inom samma ämnesområde

Bok/Broschyr 581 kr

Bettfysiologi

Maria Christidis, Anastasios Grigoriadis, Peggy Näsman, Sofia Louca Jounger, Nikolaos Christidis
Bok/Broschyr 497 kr

Pedodonti

Ingegerd Mejàre, Thomas Modéer, Svante Twetman
Bok/Broschyr 519 kr

Karies

Bengt Olof Hansson, Dan Ericson
Bok/Broschyr 492 kr

Parodontit

Björn Klinge, Anders Gustafsson