Vuxenutbildningen ska sträva efter att ge varje elev största möjliga utveckling. Hur kan det möjliggöras i heterogena elevgrupper och under begränsad tid?

– Jag hoppas att den här boken ska kunna ge stöd till vuxlärarna och bidra till en utveckling av vuxenutbildningen, säger Josefin Schygge, läraren som nu har skrivit boken hon själv länge saknat: Vuxenutbildning – allt du behöver veta för att undervisa vuxna. 
 

Varför har du skrivit boken?

– Det finns ett sug hos lärare inom vuxenutbildningen efter en bok som pratar om vux och att slippa göra om allt du läser till din verklighet; hur blir det här när jag undervisar vuxna? I den här boken har jag gjort den anpassningen.

Josefin Schygge utgår från tre begrepp i boken; tillgänglighet, effektivitet och inkludering. Något som hon menar ofta kan finnas utmaningar kring inom vuxenutbildningen. 

Vilka är de största utmaningarna med att undervisa vuxna?

– Föränderligheten inom vux är en stor utmaning. Du byter ofta schema, grupp och elever vilket ställer höga krav, både på organisationen i stort och på den enskilde läraren.

– Även tillgängligheten, som innebär att alla elever ska ha möjlighet att lära utifrån deras livsvillkor, är en utmaning för läraren med undervisning på helger eller under semestertid. 

Andra utmaningar för vuxlärare är heterogena grupper som träffas några få timmar varje vecka och under en begränsad tidsperiod. Mitt i allt detta ska vuxläraren sträva efter största möjliga utveckling hos varje elev och en hög genomströmning. Det ställer stora krav på vuxläraren i form av flexibilitet och individanpassning. Hur gör vi det på bästa sätt? 

– Det är inte så lätt att hitta vuxlärare att dela sina erfarenheter med och diskutera vad vi gör. Jag hoppas att läsaren ska känna att vi är fler som jobbar med de här utmaningarna, att vi är fler som vill utveckla vuxenutbildningen. Jag vill att boken ska ge utrymme för reflektion, på egen hand eller tillsammans med kollegor.

Vad tycker du behöver förbättras med vuxenutbildningen?

– Jag vill att vi tillsammans ska utvärdera vad vi gör, stanna upp och tänka efter. Vad är det jag gör som är bra, vad kan jag förbättra och hur gör jag det? Jag vill att den ska bidra till en utveckling och förbättring av vuxenutbildningen.
 

Josefin Schygge är gymnasielärare och författare till flera böcker. De senaste tio åren har hon undervisat inom vuxenutbildningen, både inom sfi och på grundläggande och gymnasiala kurser, i klassrum och på distans. Aktuell med boken Vuxenutbildning – allt du behöver veta för att undervisa vuxna.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Annsofie Engborg - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

Annsofie Engborg om vuxenutbildning

Att undervisa vuxna kräver språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Läs intervjun här med Annsofie Engborg, lärarfortbildare och tidigare lärare inom vuxenutbildning.

Läs intervjun med Annsofie

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Fortbildning

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin