Kost, vikt och tarmbesvär - föräldrastöd i praktiken - Processutbildning

Processutbildning för barnhälsovården – nu även HÖSTEN 2022

Vår nya, digitala processutbildning ger dig fördjupad kunskap om kost, vikt och tarmbesvär hos barn. Verksamhetsnära kompetensutveckling som rustar dig för att bemöta föräldrars oro och frågor. Du kommer att lära dig hur du på bästa sätt uppnår förändring eller ökad förståelse hos föräldrarna. Föreläsare är några av Sveriges mest välkända experter inom området; Sara Ask, Sofia Trygg Lycke och Malin Borgström.

Välkommen att anmäla dig och dina kollegor till höstens utbildning senast 28 september.

Vår digitala processutbildning motsvarar två till tre hela utbildningsdagar. Den ger dig ett komplett utbildningspaket med filmade föreläsningar och instuderingsmaterial. Du får också möjlighet till självreflektion och tillfälle att interagera med våra experter inom respektive modul: 

 • Modul 1: Barn och mat med Sara Ask, barndietist
 • Modul 2: Prata mat med föräldrar med Sara Ask, barndietist
 • Modul 3: Övervikt och fetma med Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska
 • Modul 4: Tarmbesvär med Malin Borgström, urotarmterapeut

Innehållet bygger på aktuell evidensbaserad kunskap som du kommer kunna prova och använda dig av direkt i din kliniska vardag.

Processutbildningen består av fyra moduler med inspelade föreläsningar som du tar del av när och var det passar dig. Utbildningens innehåll tar du del av i vår lärplattform där allt utbildningsmaterial finns samlat.

Varje föreläsning tar cirka 45–60 minuter. Du kan också göra ett kunskapstest kopplat till respektive modul. Varje modul avslutas med ett direktsänt, interaktivt webbinarium med föreläsaren.

Varje modul, exempelvis Tarmbesvär, utgörs av fem delar enligt nedan:

Schematisk bild: processutbildning för BHV med Gothia Kompetens

HÖSTTERMINEN 2022

Datum för de fyra direktsända webbinarierna:

 • 5 oktober kl.13.00-14.00
 • 25 oktober kl.13.00-14.00
 • 17 november kl.14.00-15.00
 • 8 december kl.15.00-16.00

Tillgång till utbildningens innehåll: 12 september – 31 december 2022

Sista anmälningsdag: 28 september

Anmälan är bindande och personlig. Kostnadsfri avbokning till och med 9 september 2022. Därefter fullt pris. Faktura skickas separat.


PRIS OCH KONTAKTUPPGIFTER

Pris: 3990 kr per person exklusive moms.

Gruppbokning och praktiska frågor
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • Modul 1: Barn och mat – Sara Ask, barndietist

  Vanliga faser, näringsbehov och annat som är bra att veta
  Denna del ger en grund att stå på och ökad förståelse när det gäller barns smakutveckling, vilka faser de går igenom och vilka olikheter som finns mellan barn när det gäller att lära sig äta och närma sig ny mat. Det berör också barns näringsbehov och ger svar på vad som är viktigt att tänka på och vad som ofta löser sig ändå.

  Vegetarianer, veganer och annan specialkost
  Vad föräldrar till små vegetarianer/veganer behöver tänka på.

  Minska oron hos föräldrar
  Vad det är som händer, varför barnet beter sig som det gör och hur man kan hjälpa barnet. Här belyses även tillväxt.

  Selektivt ätande och undervikt
  Praktiska konkreta tips för att optimera intaget såväl när det gäller energi som näring för barn som är små i maten.

  Direktsänt webbinarium
  Modul 1 avslutas med ett direktsänt webbinarium med Sara Ask. Då får du möjlighet att ställa frågor till föreläsaren och interagera med de andra kursdeltagarna. Webbinariet går inte att ta del av i efterhand.

 • Modul 2: Prata mat med föräldrar – Sara Ask, barndietist

  Äter för mycket/övervikt
  Om mättnad, vad som är rimlig portionsstorlek, vad som är energirikt och hur man kan optimera för barnet så att risken för övervikt minskar.

  Gränssättning
  Fokus kring det som är utöver mat, t ex godis, snacks och annat som man som förälder behöver hitta ett förhållningssätt kring för att barnet inte ska få i sig för mycket. Innehåller även en förklaring till varför den här typen av produkter lockar så mycket och varför det är viktigt att hitta ett sätt att sätta gränser.

  Kulturella skillnader
  Information om vilka stora skillnader som kan finnas (men inte nödvändigtvis finns) när det gäller syn på mat och barn beroende på vilken kultur man kommer från. 

  Praktiska tips i kommunikationen
  Tips på ingångar och handfasta råd att skicka vidare till familjerna. Gäller såväl förhållningssätt som den konkreta maten på bordet. Råd som hela familjen mår bra av.

  Direktsänt webbinarium
  Modul 2 avslutas med ett direktsänt webbinarium med Sara Ask. Då får du möjlighet att ställa frågor till föreläsaren och interagera med de andra kursdeltagarna. Webbinariet går inte att ta del av i efterhand.

 • Modul 3: Övervikt och fetma – Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska

  Levnadsvanor och övervikt är känsliga ämnen som berör. Det är inte alltid som föräldrar vill se eller förstår problemet med att barnet är överviktigt. En del föräldrar kan också bli både arga och kränkta över samtalet. 

  Övervikt och fetma kan vara väldigt svårt att samtala om just för att sjuksköterskan inte vet hur föräldrarna kommer att reagera. Samtidigt är det viktigt att ta tag i problemet i tid.

  I modul 3 kommer du lära dig mer om:

  • Hur vi kan ta upp ämnet övervikt och fetma på ett sätt som ökar motivationen att uppnå en långsiktig förändring.  
  • Vad gör vi när föräldrar inte vill se problemet?
  • Varför är övervikt och fetma så laddat och svårt att ta upp?
  • Att ge information på ett aktiverade sätt.
  • Samtalsmetodik. Samtalsredskap för att öka motivationen.
  • Att hjälpa människor till förändring. Vad kan jag som behandlare göra?
  • Framgångsrika behandlare, hur gör de? Vilka egenskaper har de? 
  • Motivationens olika delar. Hur lyfter vi dem?
  • En hel familj i fokus.  
  • När den faktiska förmågan inte finns, hur gör man då?


  Direktsänt webbinarium
  Modul 3 avslutas med ett direktsänt webbinarium med Sofia Trygg Lycke. Då får du möjlighet att ställa frågor till föreläsaren och interagera med de andra kursdeltagarna. Webbinariet går inte att ta del av i efterhand.

 • Modul 4: Tarmbesvär – Malin Borgström, urotarmterapeut

  När en liten mage krånglar kan det vara svårt att veta vad det beror på. Symtom kan vara aptitlöshet, ont i magen, illaluktande gaser, hård eller väldigt lös avföring, eller så vill barnet inte bajsa, alternativt bara bajsa i blöja. 

  Det finns en oro att det är en bakomliggande sjukdom som orsakar den krångliga magen, men med rätt sorts frågor är det lättare att sortera bland frågeställningarna. I många fall visar det sig det handla om funktionell förstoppning. 

  De senaste åren har antalet förstoppade barn ökat och det ser inte ut att minska. Vad det skulle bero på kan vi bara spekulera i men troligen beror det på en samverkan av flera olika orsaker. På grund av detta blir ofta behandlingen komplex och svår att hantera. 

  I denna modul kommer du bland annat att få lära sig mer om:

  Förstoppning, normal avföring respektive diarré: 

  • Kan ett barn bajsa normal avföring men ändå vara förstoppad? 
  • Ställer vi rätt frågor till föräldrarna (och förstås barnen) för att förvissa oss om att de inte tolkar barnets besvär efter sina egna avföringsvanor?
  • Kan barnet vara förstoppat trots att det har diarré? 


  Definition funktionell förstoppning: 

  • Definition funktionell förstoppning är en förstoppning utan bakomliggande orsak.
  • Hur kan vi ställa rätt diagnos? 
  • Hur hanteras (behandlas) förstoppning?
  • Behandling med läkemedel i kombination med förändringar i toalettvanorna.
  • Tydliga strategier behövs för att få till en effektiv och fungerande behandling,
  • Att arbeta metodiskt med förstoppning ger en kortare behandlingstid, även om det kräver mycket arbete i början. Metoden lägger fokus på att bryta barnets invanda beteende.


  Direktsänt webbinarium
  Modul 4 avslutas med ett direktsänt webbinarium med Malin Borgström. Då får du möjlighet att ställa frågor till föreläsaren och interagera med de andra kursdeltagarna. Webbinariet går inte att ta del av i efterhand.

Sara Ask
Sara Ask är barndietist sedan snart 20 år tillbaka. I nio år var hon kliniskt verksam på Astrid Lindgrens barnsjukhus, men därefter har hon ägnat sig på heltid åt att skriva kokböcker och faktaböcker om barn och mat. Hon har också varit tidningen Vi Föräldrars matredaktör och barn-och-mat-expert samt föreläst, både för allmänheten och för personal inom barnhälsovården. Sara har bland annat gett ut böckerna Prata mat med småbarnsföräldrar – en handbok för barnhälsovården och Prata mat med elever – handbok för elevhälsan.

Sofia Trygg Lycke
Sofia Trygg Lycke är barnsjuksköterska och steg 1-utbildad terapeut med barn- och ungdomsinriktning samt compassionfokuserad terapi. Hon är MINT-certifierad MI-tränare, (Motivational Interviewing Network of Trainers) och utbildar sedan drygt tio år barnhälsovården i Motiverande samtal, MI.

Sofia har arbetat på Rikscentrum Barnobesitas och Livsstilsmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset och är författare till den uppskattade boken En viktig bok om övervikt – hos barn och ungdomar.

Malin Borgström 
Malin Borgström är barnsjuksköterska, urotarmterapeut och doktorand som forskar om förstoppning och nattväta. Malin har mångårig erfarenhet av att möta och behandla barn med funktionella besvär från tarm och urinblåsa Hon har bland annat skrivit boken Besvär med tarm och urinblåsa hos barn – behandlingsmetod för barnhälsovården.

Titta på en kort presentation av utbildningen med ämnesexperterna Sara Ask, Sofia Trygg Lycke och Malin Borgström.

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor.

Betalningsvillkor
Anmälan är bindande och personlig. Kostnadsfri avbokning fram till och med 9 september 2022. Därefter fullt pris. Faktura skickas separat.

Alla foton på sidan av Marcus Gustafsson.