Processutbildning om ledarskap i klassrummet med John Steinberg

Vad gör skickliga pedagoger för att snabbt få elevernas förtroende och lika effektivt skapa arbetsro och arbetsglädje? Vilka färdigheter besitter goda ledare och som får ekvationen att gå ihop - att få gruppen att fungera och individen att utvecklas? 

Det handlar inte om tur eller utstrålning. Det handlar om pedagogens skicklighet – hur du utövar ditt ledarskap. Och det är ett ledarskap som du kan utveckla och förbättra. Den här processutbildningen ger dig och dina kollegor den kunskap och insikt som krävs för att stärka ditt ledarskap och få arbetsro i klassrummet.

Processutbildningens syfte
Syftet med processutbildningen är att stärka lärarens ledarskap och visa på färdigheter som gör dig till en ännu bättre ledare och ger dig verktyg att kunna skapa arbetsro i klassrummet.

Metoderna och principerna som beskrivs gäller oavsett vilka didaktiska val du gör. Oavsett om du arbetar med föreläsning, grupparbete, diskussion, laboration, projekt eller problemlösning behöver du påkalla gruppens uppmärksamhet och oavsett metod behöver gruppen fungera väl. Avsikten med utbildningen är inte att ändra din undervisningsmetod, utan att få den undervisningsmetod du använder att fungera så tillfredsställande som möjligt.

Processutbildningen ger dig kunskap om

  • hur du bemöter och samarbetar med utmanade elever
  • vad som ingår i ett hållbart ledarskap
  • hur pedagoger som lyckas i de svåraste situationerna gör
  • hur stabiliteten har betydelse i ett instabilt system
  • hur det går att vända en klass eller grupp från stök till arbetsro

Genom att bli uppmärksam på vad du som lärare och ledare gör, hur och vad du säger, hur du står och går, hur du börjar din lektion och hur du agerar i klassrummet blir du medveten och kan också öva och stärka ditt ledarskap.

Upplägg av processutbildningen
Processutbildningen omfattar en till två föreläsningar med ämnesexperten John Steinberg, en fördjupande webbkurs för det kollegiala lärandet, material med diskussionsfrågor och övningar för workshops och i klassrum.

Utbildningen sker på plats i skolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till skolans egna processledare att leda workshopparna och driva utbildningen framåt. Ämnesexperten John Steinberg föreläser om hur du kan stärka ditt ledarskap i klassrummet och ger konkreta råd hur ni kollegialt kan öva och stötta varandra. Skolans processledare driver utbildningen framåt och håller i workshopparna. John Steinberg finns tillgänglig för en avslutande frågesession.

  • Halvdags föreläsning – digital eller på plats hos er
  • Material med diskussionsfrågor och övningar
  • Avslutande frågestund med John Steinberg
  • Webbkursen Ledarskap i klassrummet för det fortsatta kollegiala lärandet

Material 
Utbildningen utgår från boken Ledarskap i klassrummet – handbok för arbetsro och effektiv lärande. Webbkursen med John Steinberg finns i vår lärplattform, där även diskussionsfrågor och övningar för det egna och kollegiala lärandet finns att tillgå.

Processutbildningens ämnesexpert

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

John Steinberg är fil.dr i pedagogik, författare och föreläsare. Han är författare till ett femtiotal böcker inom skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation.

Vi hade inte nått de resultat som vi önskade om alla istället bara hade fått boken med uppmaningen: "Läs – så här ska vi jobba!". Det är processutbildningen som har gjort skillnaden.

Aleksandro Kapor, biträdande rektor

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Binjamin Bektasevic - Gothia KompetensKontakta gärna kundansvarig Binjamin Bektasevic för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-193 75 16

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.