Bok/Broschyr

Leklust i förskolan

Främja lekens egenvärde

Leklust i förskolan
Provläs

Sagt om

På ett mycket engagerat sätt förmedlar författarna en förståelse för lekens centrala roll i barns uppväxt, baserad på forskning och teorier. Boken rymmer även praktiska idéer hur den vuxnes roll kan se ut i lekfrämjandet. En referenslista avslutar.

Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 2, 2018

Författare

Vi rekommenderar även

Prenumerera på vårt nyhetsbrev