Vill du lära dig mer om lektionsdesign, hur du differentierar din undervisning och förebygger skolsvårigheter?

Lektionsdesign ger dig större möjligheter att arbeta mer förebyggande och att från start få med dig alla elever genom att differentiera undervisningen. Det sparar mycket tid och ger lärare och skolpersonal mer styrka och en känsla av att ha mer kontroll än tidigare. 

Lektionsdesign består av fler pusselbitar och trycker på processen i lärandet och utformningen av lärmiljön. Lektionen designas i faser för att eleverna ska lära sig på flera sätt, i olika tempo och med flera metoder. Det kallas differentierad undervisning.

En differentierad undervisning möjliggör fler sätt att: 

  • ta till sig innehållet 
  • träna färdigheterna
  • visa sina kunskaper. 

Lektionsdesign är ett lösningsfokuserat arbetssätt som gör det möjligt att möta alla elever i undervisningen, från början.

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Foto på Helena Wallberg av Mikael M Johansson.

Processutbildningar, studiedagar och föreläsningar med Helena Wallberg

Helena Wallberg, gymnasielärare och specialpedagog, är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare inom lektionsdesign och differentierad undervisning. Du kan välja att anlita henne i fördjupande processutbildningar, studiedagar eller föreläsningar. 

Fler produkter med Helena Wallberg hittar du här.

Vill du veta mer? Kontakta kundansvarig Binjamin Bektasevic:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-193 75 16