Trots stor osäkerhet om de stora konferenserna skulle kunna genomföras fysiskt, kostnadsökningar och skenande tryckpriser lyckades Gothia Kompetens bättre än någonsin. Vd Bo Westerdal berättar om framgångsfaktorerna.

Vilka var de största framgångarna under 2022?

– Vi kunde genomföra våra konferenser fysiskt igen. Det fanns ett uppdämt behov hos våra deltagare att träffas igen. Vi var inte fullt ut beredda på det och för första gången blev två av våra konferenser fullsatta. Att sedan läsa utvärderingarna var en fröjd och ett resultat jag aldrig tidigare sett i branschen.

Vår bokförsäljning blev den bästa någonsin. Vi hade en stark utgivning med många intressanta titlar. Att våra förläggare hittar ämnen och författare som ligger rätt i tiden är en viktig framgångsfaktor. Vi förändrade vår interna bokproduktionsprocess och utökade med en redaktör. Idag har vi en väl fungerande process från bokidé, manus, redaktion och produktion till PR och marknadsföring.

Vi agerar snabbt när det behövs och vågar pröva nytt. Under pandemin var det både påfrestande och viktigt att snabbt anpassa oss till våra kunder, ställa om produktion och särskilja målgrupperna. Det har vi nytta av även idag. Vissa kunder vill gå på djupet, andra mer övergripande. En del vill jobba digitalt medan andra önskar en mix.

Vilka är Gothia Kompetens fokusområden?

– Vi har under året drivit ett omfattande tidningsprojekt i syfte att se över vår prenumerationsaffär. Utgångspunkten har varit att skapa en attraktiv prenumeration och se över hur våra tidningar ska hållas mer levande med en utgivning om sex utgåvor per år. Genom kundintervjuer har vi stakat ut en väg framåt. Det kommer att ge resultat men kräver uthållighet då det tar tid att skapa förändring.

Våra processutbildningar är i ständig förändring. Det är viktigt att nyutveckla men ännu viktigare att vidareutveckla befintliga utbildningar. Samtidigt har vi fokus på interna processer och rutiner för att kunna utöka affären med bibehållen kvalitet. Under året har vi rekryterat nya medarbetare med verksamhetsnära kompetens för att stärka upp affären. Vi ser också över hur vi kan skapa liknande utbildningar mot andra målgrupper.

Framåtblickande mot 2023?

– Vi sjösätter våra tidningsprojekt och är förväntansfulla inför hur det ska tas emot av våra prenumeranter. Givetvis vill vi på sikt utöka antalet prenumeranter men primärt vill vi stärka relationen till våra läsare, nå ut till fler och få tidningarna att bli mer integrerade i den övriga produktportföljen. En av Gothia Kompetens marknadsansvariga har myntat begreppet symbiosmarknadsföring. Det beskriver väl vår utmaning att få ut vårt breda utbud i rätt kanal, vid rätt tidpunkt och på ett tilltalande sätt.

Vi har även inlett ett spännande forskningsprojekt tillsammans med Linnéuniversitetet i syfte att kvalitetssäkra våra processutbildningar.

I slutet av året får vi se vad rapporten visar och hur vi lyckats bidra till en bättre dag på jobbet.


Foton av Mikael M Johansson