Intervju med Gothia Kompetens vd Bo Westerdal

Bo Westerdal, vd för Gothia Kompetens, pekar på medarbetarnas kunskap och flexibilitet och företagets förmåga att utveckla och anpassa affären till kunden som viktiga framgångsfaktorer under 2021. Gothia Kompetens har trots pandemin lyckats stärka sin position på marknaden som en pålitlig kompetensutvecklingspartner.

Vilka är de största framgångarna under 2021?
– Jag vill framförallt lyfta tre framgångar under 2021. Vi har haft en fantastisk bokförsäljning, vi har sett en stark tillväxt i vår nya affär processutbildning och vi har lyckats anpassa och genomföra våra konferenser med god lönsamhet. Det är ett kvitto på att vår bokutgivning är högaktuell och att våra utbildningar möter kundernas behov av kompetensutveckling.

Vilka är Gothia Kompetens framgångsfaktorer?
– En viktig framgångsfaktor är att vi har profilerat oss på marknaden. Vi har visat vilka vi är och vad vi kan hjälpa till med. Vi har också varit extra lyhörda mot kund, varit än mer flexibla i format och utförande. Vi har också vågat prova oss fram, vi har lärt oss av våra misstag och förädlat det som fungerar. Sammantaget har det gett effekt.

Vi har också vågat prova oss fram, vi har lärt oss av våra misstag och förädlat det som fungerar. Sammantaget har det gett effekt.

Vilka är Gothia Kompetens fokusområden?
– Vi behöver växa för att kunna möta kundernas efterfrågan. Därför har vi rekryterat nya medarbetare, med verksamhetsnära kompetenser. Vi arbetar med våra interna processer och rutiner, vilket är nödvändigt för att fortsätta utveckla vår affär med bibehållen kvalitet. Vi tar systematiskt vidare erfarenheter från framgångar inom ett affärsområde till ett annat för att skapa nya möjligheter. På så sätt skapar vi en kontinuerlig utveckling och använder oss av den kunskap vi bygger upp genom erfarenhet.

Vad är du mest stolt över?
– Jag är stolt över hur vi har profilerat oss som Gothia Kompetens. Jag är också stolt över att vi har lärt oss vikten av att dela med oss av vår kunskap. Att vi bjuder in våra kunder till kostnadsfria föreläsningar och webbinarier stärker vårt varumärke och skapar relationer. 

Framåtblickande 2022
– Vi ska dra nytta av det vi har lärt oss under de här åren och fortsätta att lyssna in kundernas behov. Den dialogen leder till nyutveckling som vi givetvis balanserar upp med vår befintliga affär. 

Pia Leufstedt - medarbetare på Gothia Kompetens

Vi attackerade en utmanande tid med starkt driv, mod, samarbete och egen kompetensutveckling.

– Detta blev året då vi levde upp till löftet i vår nya varumärkesplattform – ett lärande som utvecklar både verksamheten och människorna i den. Vi attackerade en utmanande tid med starkt driv, mod, samarbete och egen kompetensutveckling. Det ledde till att vi slog flera rekord vilket visade att vi var på rätt väg och att vi lyckades identifiera våra kunders behov. Det var också året då vi började det långsiktiga arbetet med att implementera vårt nya varumärke. Tillsammans arbetade vi strategiskt, kreativt och konsekvent med att kommunicera vårt namnbyte och öka kännedomen och kunskapen om vilka vi är, vad vi står för och vad vi kan erbjuda – för en bättre dag på jobbet. 

Pia Leufstedt
Projektledare marknad, Vård och Omsorg

Susanne Bardell Carlbring - medarbetare på Gothia Kompetens

Jag är väldigt stolt över att vi lyckades ha en kontinuitet i vår utgivning trots distansarbete och i princip bara digitala möten.

– 2021 var ett tokigt år, precis som året innan. Samtidigt var det ett år när vi lyckades skicka över 70 titlar inom Vård & Omsorg till tryck – både nya titlar och tilltryck av backlist. Jag är väldigt stolt över att vi lyckades ha en kontinuitet i vår utgivning trots distansarbete och i princip bara digitala möten. Vi kunde peppa och lotsa våra författare att komma i mål med sina manus – många av dem som samtidigt också kämpade med covidinfektioner och tuffa arbetsförhållanden. Vi höll arbetsglädje och tempo uppe, kunde hitta nya idéer och projekt trots att vi inte kunde ses fysiskt. 

Susanne Bardell Carlbring
Förläggare och redaktör