window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("event", "view_item_list", { item_list_name: 'Kategorilista', items: [ { item_id: '1004993', item_name: 'Elevdelaktighet i skolan', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 299.00, quantity: 1, index: 0 }, { item_id: '1000652', item_name: 'Handbok vid skolattacker', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 180.00, quantity: 1, index: 1 }, { item_id: '1000462', item_name: 'MI - motiverande samtal för chefer och ledare', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 250.00, quantity: 1, index: 2 }, { item_id: '998094', item_name: 'Att jämställa klassrum', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 349.00, quantity: 1, index: 3 }, { item_id: '993168', item_name: 'Att äga undervisningen', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 295.00, quantity: 1, index: 4 }, { item_id: '992052', item_name: 'Att vända en skola', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 315.00, quantity: 1, index: 5 }, { item_id: '986194', item_name: 'Elevens lärande', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 315.00, quantity: 1, index: 6 }, { item_id: '972975', item_name: 'Lektionsdesign i praktiken', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 316.00, quantity: 1, index: 7 }, { item_id: '969531', item_name: 'Kollegialt lärande i skolan', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 299.00, quantity: 1, index: 8 }, { item_id: '979338', item_name: 'Utmanande samtal', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 259.00, quantity: 1, index: 9 }, { item_id: '974675', item_name: 'EHM – att ta nästa steg', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 299.00, quantity: 1, index: 10 }, { item_id: '974264', item_name: 'EHM – att komma igång', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 299.00, quantity: 1, index: 11 }, { item_id: '958775', item_name: 'Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 299.00, quantity: 1, index: 12 }, { item_id: '957221', item_name: 'Naturligt ledarskap', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 299.00, quantity: 1, index: 13 }, { item_id: '951438', item_name: 'Ostört i skolan', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 299.00, quantity: 1, index: 14 }, { item_id: '945659', item_name: 'Novelläsning i praktiken', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 299.00, quantity: 1, index: 15 }, { item_id: '892722', item_name: 'Perspektiv som gör skillnad', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 300.00, quantity: 1, index: 16 }, { item_id: '839236', item_name: 'Elevhälsa med kartläggning som verktyg', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 299.00, quantity: 1, index: 17 }, { item_id: '882275', item_name: 'Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 299.00, quantity: 1, index: 18 }, { item_id: '867715', item_name: 'Rättshaveristiskt beteende', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 276.00, quantity: 1, index: 19 }, { item_id: '843464', item_name: 'Konsten att undervisa', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 299.00, quantity: 1, index: 20 }, { item_id: '831298', item_name: 'SIP - samordnad individuell plan', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 294.00, quantity: 1, index: 21 }, { item_id: '774142', item_name: 'Juridik i skolan', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 299.00, quantity: 1, index: 22 }, { item_id: '750078', item_name: 'Läranderonder i skolan', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 299.00, quantity: 1, index: 23 }, { item_id: '746430', item_name: 'Stärk arbetslaget - skolans ryggrad', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 289.00, quantity: 1, index: 24 }, { item_id: '710297', item_name: 'Studie- och yrkesvägledare', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 289.00, quantity: 1, index: 25 }, { item_id: '679138', item_name: 'Specialpedagog', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 299.00, quantity: 1, index: 26 }, { item_id: '674112', item_name: 'Vi måste prata om epistemisk tillit', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 271.00, quantity: 1, index: 27 }, { item_id: '642359', item_name: 'Att äga läraryrket', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 287.00, quantity: 1, index: 28 }, { item_id: '381084', item_name: 'Digitala verktyg i matematikundervisningen', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 287.00, quantity: 1, index: 29 }, { item_id: '355742', item_name: 'Återkoppling', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 287.00, quantity: 1, index: 30 }, { item_id: '316334', item_name: 'Lärarens kroppsspråk', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 276.00, quantity: 1, index: 31 }, { item_id: '154943', item_name: 'Skriv för livet', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 281.00, quantity: 1, index: 32 }, { item_id: '317213', item_name: 'Att äga klassrummet', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 281.00, quantity: 1, index: 33 }, { item_id: '303891', item_name: 'Aktiva värderingar', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 281.00, quantity: 1, index: 34 }, { item_id: '203120', item_name: 'Design för skolorganisation', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 281.00, quantity: 1, index: 35 }, { item_id: '180648', item_name: 'Vässa undervisningen', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 243.00, quantity: 1, index: 36 }, { item_id: '180658', item_name: 'Lära för livet', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 292.00, quantity: 1, index: 37 }, { item_id: '137513', item_name: 'Iakttagbara mål', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 321.00, quantity: 1, index: 38 }, { item_id: '140477', item_name: 'Man dör inte av stress', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 245.00, quantity: 1, index: 39 }, { item_id: '158477', item_name: 'Vuxenutbildning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 292.00, quantity: 1, index: 40 }, { item_id: '150857', item_name: 'Värsta bästa jobbet', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 235.00, quantity: 1, index: 41 }, { item_id: '117251', item_name: 'Lektionsdesign', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 306.00, quantity: 1, index: 42 }, { item_id: '96574', item_name: 'Romanläsning i praktiken', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 292.00, quantity: 1, index: 43 }, { item_id: '96581', item_name: 'Formativt ledarskap i en digitaliserad värld', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 292.00, quantity: 1, index: 44 }, { item_id: '96580', item_name: 'Knäcka sociala koden', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 292.00, quantity: 1, index: 45 }, { item_id: '3812', item_name: 'Stärk det matematiska självförtroendet', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 292.00, quantity: 1, index: 46 }, { item_id: '3889', item_name: 'Möta människor med rättshaveristiskt beteende', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 306.00, quantity: 1, index: 47 }, { item_id: '3857', item_name: 'Saknad i skolan', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 292.00, quantity: 1, index: 48 }, { item_id: '3880', item_name: 'Ledarskap i klassrummet', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 292.00, quantity: 1, index: 49 }, { item_id: '679156', item_name: 'Framgångsrikt ledarskap med systemteori', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 297.00, quantity: 1, index: 50 }, { item_id: '3790', item_name: 'Talrädsla i skolan', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 303.00, quantity: 1, index: 51 }, { item_id: '3716', item_name: 'Lärandematriser', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 337.00, quantity: 1, index: 52 }, { item_id: '975566', item_name: 'Språk i alla ämnen', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 292.00, quantity: 1, index: 53 }, { item_id: '976844', item_name: 'Vill du ha hjälp? – Nej tack gärna!', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 246.00, quantity: 1, index: 54 }, { item_id: '419505', item_name: 'Samtal med barn och ungdomar', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 262.00, quantity: 1, index: 55 }, ] });

Var det inte det här du letade efter?
Gå istället till sidan Grundskola, till sidan Elevhälsa eller till startsidan.