window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("event", "view_item_list", { item_list_name: 'Kategorilista', items: [ { item_id: '1006757', item_name: 'Elevhälsa och undervisning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 0 }, { item_id: '241043', item_name: 'Gothia Processutbildning SKOLA', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 1 }, { item_id: '892135', item_name: 'Särskilt begåvade elever', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 2 }, { item_id: '3935', item_name: 'Ledarskap i klassrummet', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 3 }, { item_id: '671822', item_name: 'Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 4 }, { item_id: '932334', item_name: 'Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 5 }, { item_id: '836921', item_name: 'Studiehandledning för flerspråkiga elever', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 6 }, { item_id: '717634', item_name: 'Ny som lärare', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 7 }, { item_id: '729788', item_name: 'Stöd för att utveckla skolans organisation', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 8 }, { item_id: '934421', item_name: 'Lärkraft 2023', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 9 }, { item_id: '1000995', item_name: 'Att vända en skola - en rektors erfarenheter - kurs', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 10 }, { item_id: '983086', item_name: 'SIP-mötet i praktiken', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 11 }, { item_id: '3971', item_name: 'Talrädsla i skolan', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 12 }, { item_id: '3956', item_name: 'Återkoppling som ökar elevers lärande', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 13 }, { item_id: '3949', item_name: 'Att handleda kollegor', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 14 }, { item_id: '3954', item_name: 'Lärarskicklighet – metoder för framgångsrikt ledarskap', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 15 }, { item_id: '955836', item_name: 'Ostört i skolan', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 16 }, { item_id: '3958', item_name: 'Lärandematriser – att få eleven att förstå', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 17 }, { item_id: '3969', item_name: 'Särskilt begåvade elever', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 18 }, { item_id: '926877', item_name: 'Undervisa i sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 19 }, { item_id: '3937', item_name: 'Formativ bedömning i praktiken', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 20 }, { item_id: '3967', item_name: 'Sex och samlevnad för nyanlända unga', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 0.00, quantity: 1, index: 21 }, ] });

Var det inte det här du letade efter?
Gå istället till sidan Grundskola, till sidan Elevhälsa eller till startsidan.