Vill du lära dig mer om undervisning med elevens lärande i fokus?

I det här inspelade webbinariet berättar Johan Alm om hur processutbildningen Undervisning med elevens lärande i fokus ger lärare kunskap och verktyg för att underlätta arbetet med den nya läroplanen i praktiken. 

Webbinariet ger dig information om: 

Processägare Åsa Larsson, Gothia Kompetens, visar även hur en processutbildning går till och vilka moment som ingår.

Fyll i formuläret nedan för att ta del webbinariet:

 

Johan Alm - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Johan Alm är forskarutbildad och har en lång lärarbana bakom sig med bred erfarenhet från olika skolor, stadier och ämnen. Han har metodiskt arbetat fram verktyg som ger direkt effekt på elevers lärande i klassrummet.

Johan Alm är aktuell med processutbildningen Undervisning med elevens lärande i fokus.