Processutbildning med Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring

För nya lärare är det många bitar att få ordning på, och en hel del utmaningar att hantera. Elever, vårdnadshavare, utvecklingssamtal, föräldramöten, läsårsplanering och bedömning. Och så själva undervisningen förstås. Det är inte alltid lätt att veta hur man ska göra och vad som ska prioriteras.

Med de externa mentorerna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring får de nya lärarna en trygg introduktion och stadig ledstång att hålla sig i under sin första tid som lärare. De får ta del av konkreta råd kring vad de som nya lärare bör tänka på och även handledning av mentorerna. Det ger en trygghet hos läraren och bättre förutsättningar att utföra sitt arbete.

Syfte med Ny som lärare
Ny som lärare - mentor och handledning syftar till att underlätta och hjälpa lärare få en god start i yrket och en möjlighet att landa mjukt på den nya arbetsplatsen, samt möjligheten att ställa frågor och bolla tankar. Syftet är att bidra till trygga lärare som uppskattar sitt yrke och kan bidra till skolans utveckling.

Ny som lärare ger kunskap om hur du lyckas

  • i klassrummet
  • utanför klassrummet
  • med en hållbar yrkesroll

Det innefattar exempelvis lärarens ledarskap, lektionsstruktur, förberedelse och bedömning, konfliktfyllda situationer och utvecklingssamtal. Fokus ligger på hur.

Upplägg
Hela utbildningen är digital, vilket skapar flexibilitet och möjlighet att träffa andra kollegor i samma situation. Utbildningen startas upp med en föreläsning av mentorerna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring. Deltagarna läser boken Att äga läraryrket – en guide till ditt liv som lärare löpande. Deltagarna får även fem digitala handledningstillfällen med en av ämnesexperterna. Avslutningsvis sammanfattar Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring processutbildningen.

Material 
Att äga läraryrket – en guide till ditt liv som lärare ingår. Boken innehåller konkreta råd och reflektionsfrågor för ett fortsatt kollegialt lärande.

Tidsåtgång
Löper under lärarens första år eller efter överenskommelse.

Faktablad
Ladda ner ett faktablad om Ny som lärare.

Mentorer

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Kompetens

Karin Boberg är grundskollärare i de samhällsorienterande ämnena åk 4–9. Hon bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på den egna bloggen Karin bygger undervisning. Hon håller även ledarskapskurser på lärarutbildningen på Södertörns högskola och har föreläst för fackliga förtroendevalda om läraryrket.

Anna Sterlinger Ahlring är grundskollärare inom de samhällsorienterande ämnena samt svenska åk 4–9. Tillsammans med Philip Hjalmarsson startade hon podden Anna och Philips Lärarpodcast som 2017 fick priset Årets insats inom offentlig sektor. Hon sitter även med i Styrelsen för lärargalan och är en uppskattad föreläsare och moderator.

Foto ovan av Seán McDevitt.

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.