Nyfiken på den här processutbildningen? Välkommen att delta på vårt kostnadsfria informationsmöte.

Under våren 2023 bjuder vi in till ett informationsmöte om den här processutbildningen. Då går vi igenom hur en processutbildning går till rent praktiskt och berättar mer om just den här utbildningen. Mötet sker digitalt. Välkommen att anmäla dig till Kalle via mejl eller telefon:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning
7 mars 2023 kl.15:30-16:00

Processutbildning med Tiia Ojala om språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande gör att alla elevers språkinlärning skyndas på och effektiviseras. Eleverna får ett starkare skolspråk och med det ökar också möjligheten att lyckas vid senare studier. Detta är viktigt för alla elever men ett måste i klassrum där det finns nyanlända och flerspråkiga elever.

Processutbildningens syfte 

Syftet med utbildningen är ge en ökad förståelse och djupare kunskap om hur du som lärare kan undervisa språk- och kunskapsutvecklande. Syftet är också att ge dig verktyg och strategier så att du kan ge dina elever rätt stöd och möjlighet att utvecklas och lyckas, oavsett deras språkliga bakgrund. 

Mål med processutbildningen

Under processutbildningen får du en ökad förståelse och djupare kunskap om hur du undervisar språk- och kunskapsutvecklande. Du får lära dig hur du kan arbeta för att ge alla elever rätt stöd och ge dem möjligheter att utvecklas, oavsett språk.

Utbildningen med Tiia Ojala ger kunskap om: 

  • Vad som utmärker framgångsrik språk- och kunskapsutvecklande undervisning.
  • Hur du som lärare ger redskap till varje elev för att möjliggöra utveckling för både det talade och skrivna språket.
  • Hur du som lärare kan stödja elever på bästa sätt med hjälp av språk- och kunskapsutvecklande strategier och verktyg.  
  • Hur undervisningen kan utmana elever kognitivt.
  • Hur du kan arbeta med genrepedagogikens cirkelmodell.

Processutbidlningens upplägg

Processutbildningen består av föreläsningar av ämnesexperten Tiia Ojala, workshoppar, litteraturläsning och av att testa olika aktiviteter och uppgifter i den egna undervisningen. Workshoppar genomförs i mindre grupper på skolan och under dessa ges möjlighet att diskutera och reflektera över innehållet med hjälp av olika frågeställningar. Genom ett kollegialt lärande och handledning av Tiia Ojala ger processutbildningen en fördjupad förståelse och kunskap om språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

Processutbildningen riktar sig till

Processutbildningen riktar sig till dig som undervisar i grundskolan, gymnasieskolans introduktionsprogram eller vuxenutbildning. Genom hela utbildningen finns ett fokus på nyanlända och flerspråkiga elever. 

Processutbildningens ämnesexpert

Tiia Ojala - författare och föreläsare hos Gothia Kompetens

Tiia Ojala är legitimerad lärare och fil.mag. i svenska som andraspråk. Hon har skrivit flera läromedel och vann läromedelsförfattarpriset Lärkungen 2014.

Tiia Ojala har arbetat som förstelärare och har mångårig erfarenhet av att arbeta med nyanlända i alla åldrar. Hon är också en erfaren föreläsare och författare och utvecklar digitala lärresurser.

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.