Webbkursen som ger dig och dina kollegor en tryggare arbetsmiljö

Vår nya webbkurs Rättshaveristiskt beteende och stalking ger dig konkreta metoder för att hantera oväntade och ovälkomna situationer – kunskap och verktyg som stärker dig i vardagen och som ger dig och dina kollegor en tryggare arbetsmiljö. Kursledare är Jakob Carlander, leg. psykoterapeut, och Benjamin Carlander, leg. psykolog. Båda har stor erfarenhet av att arbeta med den här typen av problematik, ofta inom den offentliga sektorn.

I en digital tidsålder där det är lättare än någonsin att anonymt förfölja, trakassera och plåga andra människor är det av särskild vikt att verksamheter tar hotet om olaga förföljelse på allvar och vidtar tillräckliga åtgärder.

Stalking och rättshaveristiskt beteende – ett växande samhällsproblem
Allt fler yrkesgrupper utsätts för hot, hat och olaga förföljelse. Du som arbetar i kontaktyrken kan till exempel möta en klient, kund, omsorgstagare, anhörig eller vårdnadshavare som inte släpper taget och i stället förföljer dig med brev, anmälningar eller uppvaktande på ett sätt som även gör privatlivet osäkert och skrämmande. 

Det skapar situationer som är svåra att hantera och som kan få dig att känna dig utsatt och hjälplös. Därför har vi tagit fram den här webbkursen. Med filmade föreläsningar, omfattande texter, konkreta verktygslådor och kunskapstester får du fördjupad kunskap och förståelse för hur du ska kunna identifiera och hantera situationen.

Ta hand om dig själv
I de flesta yrken inom offentlig verksamhet, och inte minst inom alla kontaktyrken, är vi våra egna redskap. Det betyder att det är du själv, med dina svar, ditt bemötande och ditt agerande, som ska hantera komplicerade möten och situationer. Den här webbkursen ger dig konkreta metoder för att kunna bevara glädjen i arbetet och känna stolthet över din egen kompetens.

Kursen ger dig:

  • Kunskap och konkreta metoder för att hantera rättshaveristiskt beteende.
  • Kunskap om stalking och hur du kan identifiera och hantera ovälkomna situationer. 
  • Insikt om vikten av att ta hand om sig själv för att kunna bevara glädjen i jobbet. 
  • Verktygslådor med konkreta metoder. 

Varje kursdel innehåller:

  • Filmad föreläsning
  • Fördjupningstexter
  • Verktygslåda
  • Kunskapstest

Jag vill anmäla mig

FAKTA

Pris: 2995 kronor per person exkl. moms.

Till anmälan

När du har anmält dig får du en automatisk bekräftelse. Inom några dagar får du ett mejl med länk och inloggningsuppgifter. Från och med då har du tillgång till kursen i tre månader. Betalning sker mot faktura i samband med anmälan.

Kontaktuppgifter
webbkurs@gothiakompetens.se
08-462 26 70


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling inom ditt område.


Foton av Marcus Gustafsson.

Jakob Carlander
Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och arbetar vid egen mottagning. Han har skrivit ett flertal böcker om bemötande och är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare. Med sina böcker om rättshaveristiskt beteende har Jakob Carlander identifierat ett tidigare inte uppmärksammat samhällsproblem som ofta gör tillvaron i det närmaste outhärdlig för andra – inte minst personal inom offentlig sektor.

Benjamin Carlander
Benjamin Carlander är leg. psykolog med flera års erfarenhet av att föreläsa. Han arbetar på barn- och ungdomspsykiatrin i Norrköping och tar även emot klienter för samtalsbehandlingar på egen mottagning. Benjamin Carlander är särskilt engagerad i frågor om hur verksamheter bemöter och hanterar problematiska beteenden och har på senaste tid vidgat sina vyer till att inkludera stalking och olaga förföljelse.

Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet – förebygga, bedöma, hantera

Bokomslag: Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet Stalkning och olaga förföljelse är en brottslig handling och personal inom offentlig verksamhet löper risk att drabbas i sin yrkesroll. Stalkarens beteende och handlingar väcker oftast stort obehag hos den som utsätts och kan få långtgående konsekvenser både i yrkeslivet och privat. Vem är hen som stalkar och varför stalkar hen? Den här boken ger kunskap samt strategier och verktyg för att kunna förebygga att bli drabbad och skydda sig mot stalkaren och hens beteende när allt är ett faktum.

Den här boken, av Benjamin Carlander och Jakob Carlander, utkommer vintern 2023. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Läs mer om boken Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet