Konferens

Rektorsdagen - Konferens

Att leda för en likvärdig skola

Välkommen till Rektorsdagen 2021

Livesänd webbkonferens om att leda för en likvärdig skola

Rektorsdagen är en fördjupande kompetensutvecklingsdag för dig som skolledare om att leda för en likvärdig skola. Hur når vi dit - till en likvärdig skola där alla elever har möjlighet att lära och utvecklas?

Det här är en dag fylld av högintressanta föreläsare; rektorer, skolledare och forskare, som delar med sig av sina erfarenheter, kunskaper och aktuell forskning. En dag som ger dig ny kraft att arbeta för din skolas likvärdighet och alla elevers möjligheter i livet.

Du får lyssna till föreläsare med fokus att främja en likvärdig skola. Du möter både de som är i starten av att utveckla en ny skola och de som har erfarenhet av att ändra riktning på en befintlig skola. Under dagen ges exempel från både kommunala skolor och friskolor. Gemensamt är målet att vilja bygga en trygg och inkluderande skola för alla elever - som bidrar till engagerade medarbetare och bättre skolresultat.

Moderator för Rektorsdagen är Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Varmt välkommen med din anmälan.#rektorsdagen
Gothia Kompetens Skola på Instagram
Gothia Kompetens Skola på Facebook

FAKTA

Datum: 7 oktober 2021

Runt märke: livesänd webbkonferensPlats: Livesänd konferens via din dator, mobil eller läsplatta. Du får inloggningsuppgifter i god tid via mejl. Deltagarplatsen är individuell och avser en deltagare.

Pris: 3990 kr per person exkl. moms.

Frågor? Kontakta Sofia Palm Olofsson på 08-4622670 / 
anmalan@gothiakompetens.se

 • 09:00 Välkommen

  Moderator Matz Nilsson inleder.

  Matz Nilsson - Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund | © Sveriges Skolledarförbund
  Matz Nilsson
  Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund. Matz har suttit med som expert i utredningen om en mer likvärdig skola, som presenterades i april 2020.
 • 09:10 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation, förbättrad resurstilldelning och betygsättning

  Våren 2020 presenterades en ny utredning vars innehåll hade som syfte analysera och föreslå åtgärder för att öka likvärdigheten i svensk skola. 

  Jonas Vlachos var utredningssekreterare och har bland annat lyft åtgärder mot den ökade skolsegregationen och problemen med betygens bristande likvärdighet i svensk skola. Han tvekar inte att som vetenskapsman och utifrån sina forskningsresultat vara aktiv i skoldebatten och spegla verkligheten.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.09:50.

  Jonas Vlachos - talare på Gothia Kompetens | © Niklas Björling / Stockholms Universitet
  Jonas Vlachos
  Professor i nationalekonomi, skoldebattör som forskat om betygens likvärdighet och om betygsinflation, verksam vid Stockholms universitet. 2020 mottog Jonas Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris för skolan - ett pris som lyfter fram olika insatser som görs för att främja en mer likvärdig skola. Med priset uppmärksammas hur förutsättningarna för alla elever kan bli mer jämlika och likvärdiga.
 • 10:00 Praktikfall - Anpassad undervisning gav kunskapslyft

  När Linnea Lindquist började som rektor på Hammarkullsskolan för fem år sedan klarade drygt en tredjedel av treorna kunskapskraven. Sedan dess har skolan höjt sina resultat varje år. Linnea märkte att flera av skolans elever hade läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och koncentrationssvårigheter som hon ansåg behövde utredas. Genom ett projekt finansierat av Västra Götalandsregionen fick skolan snabbare koll på elevernas status vilket ledde till att diagnoser som ADHD och autism kunde konstateras hos åtta av 70 elever.

  När eleverna fått sina diagnoser anpassades undervisningen i klassrummet. En barnpsykiatriker gav lärarna utbildning kring neuropsykiatriska sjukdomar och verktyg så att de kunde anpassa sina lektioner efter elevernas behov.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:40.

  Linnea Lindquist - talare på Gothia Kompetens | © Cecilia AB
  Linnea Lindquist
  Rektor Hammarkullsskolan F-3 och Grundsärskola, Göteborgs stad. Har de senaste femton åren arbetat som lärare och rektor i Stockholms och Göteborgs särskilt utsatta områden. 2020 släppte hon boken "En tickande bomb, en bok om skolsegregation" som handlar om hur elever drabbas när elever från olika socioekonomiska bakgrunder inte möts och hur skillnaderna i betygsresultat ökar i snabb takt mellan de som har föräldrar med eftergymnasial utbildning och de som har föräldrar med gymnasial utbildning.
 • 10:50 Hur kan svensk skola gynnas av en socialt allsidig elevgrupp?

  Både i den offentliga debatten och i statliga utredningar höjs röster om att huvudmännen och rektorer aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter. Internationellt sett har några av världens mest selektiva elitskolor arbetat med en breddad social elevsammansättning under mer än ett halvt sekel. 

  I den här föreläsningen presenteras de tankar som ligger bakom synen att en socialt blandad elevgrupp är något positivt, för alla. Du får även konkreta internationella exempel på hur huvudmän och skolor kan verka för en allsidig social sammansättning av elever.

  Petter Sandgren - talare på Gothia Kompetens
  Petter Sandgren
  Leg. gymnasielärare, fil. dr i historia och lektor i pedagogik vid Stockholms universitet. Petter har i sin forskning studerat framgångsrika skolor där man eftersträvat socialt blandade elevgrupper.
 • 11:30 Lunch

  En timmes paus för lunch. Välkommen åter 12:30.

 • 12:30 Praktikfall - Det behövs bra skolor för att ge barnen en god framtid

  Helya Riazat ville motverka den växande skolsegregationen i Sverige genom att säkra tillgången till god och likvärdig utbildning oavsett elevernas socioekonomiska eller etniska bakgrund. Därför grundade hon tillsammans med två andra eldsjälar en skola i Järvaområdet som vill ta ett större ansvar för att varje elev ska få chansen att lyckas i livet. Visionen grundar sig på alla barns rätt till gränslösa drömmar, skyhöga förväntningar och stark gemenskap. En skolgång fri från rasism, diskriminering och andra förtryckande och marginaliserade strukturer. Genom att förbättra lärarnas arbetsvillkor, hög personaltäthet och närvarande skolledning, arbetar Järvaskolan varje dag för att ta vara på potentialen hos alla barn!

  Helya Riazat - föreläsare på Gothia Kompetens
  Helya Riazat
  Medgrundare och rektor på Järvaskolan i Kista, Stockholm. Järvaskolan är en icke vinstdrivande skola för årskurs 7–9 med cirka 240 elever. Helya drivs av jämställdhet- och mångfaldsfrågor, med stort fokus kring ledarskap och arbetsprocesser.
 • 13:10 Pausgympa

  10 minuters rörelsepaus!

 • 13:20 Praktikfall - Vi vill öppna upp världen för barn och ungdomar

  I augusti 2021 startar Räddningsmissionen Communityskolan i Tynnered utanför Göteborg. Community står för att hela närområdet ska vara med och att skolan vill jobba brett med eleverna och deras familjer. Intentionen är att skolan ska bli en positiv förändringsfaktor i stadsdelen och man tror på att aktivera civilsamhället för att komma åt skolproblematiken i socioekonomiskt utsatta områden. Samverkan med föreningsliv, fastighetsägare, kommunen, företag och akademi, som vill vara med och göra skillnad är därför centralt. Och skola står för att skola ska vara skola. Lärarledd undervisning med fokus på kunskap, bildning och höga förväntningar. 

  Emil Mattsson - talare på Gothia Kompetens | © Erika Persson
  Emil Mattsson
  Direktör för Räddningsmissionen, en ideell organisation för socialt arbete, med säte i Göteborg. Emil är tidigare rektor i Academediakoncernen och leder numera arbetet med att starta Communityskolan i Tynnered som räknas till ett särskilt utsatt område i Göteborg.
 • 14:00 Kaffepaus

  Tid för en benstraäckare och för fika för den som vill.

 • 14:20 Praktikfall - Att våga öppna nytt där skolor stänger

  Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor öppnar en ny skola i Fisksätra i Nacka kommun hösten 2021, där tidigare skolor fått stänga ner. I den nya skolan tillsätts halva antalet elevplatser via närhetsprincipen, andra halvan via köplats. Vad tar man med sig när man tidigare drivit skolor där elevgruppen varit mer homogen till ett område med större utmaningar?

  Vad händer när man bygger en fin attraktiv skola med bra lärare i ett område där tidigare skolor fått stänga ner? Vad har man för farhågor och vad ser man för förväntade svårigheter. Hur rustar man kollegiet för det?

  Vi avslutar med en bensträckare kl.14:50.

  Amanda Hurst - talare på Gothia Kompetens | © Alexander Donka
  Amanda Hurst
  Skolchef, Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor. Har arbetat som gymnasielärare i Stockholm stad och därefter på olika skolledaruppdrag; exempelvis rektor kommunalt gymnasium, olika yrkesprogram, språkintroduktion, som chef för elevhälsa och senast som rektor på VRG Djursholm.
 • 15:00 Att vända en skola

  Visättraskolan var tidigare en skola som hade problem att attrahera elever, men så är det inte längre.

  Ta del av Visättraskolans resa - från att vara en skola i kris till att bli en skola som lyfts av Skolinspektionen som ett gott exempel. 

  ”Det är en av de bästa skolor jag har varit på under mina nio år på Skolinspektionen och då har jag ändå varit på ungefär 250 skolor.”

  Ta del av en föreläsning som på ett konkret sätt berättar vad som möjliggjort att man lyckats bygga en robust organisation som präglas av en god arbetsmiljö, en stark gemenskap och som genomsyras av ledorden kunskap, trygghet och trivsel.

  Skolan är en kommunal F-6 skola belägen i ett socioekonomiskt utsatt område. Visättraskolans utveckling har under de senaste åren på olika sätt uppmärksammats och prisats, exempelvis tilldelades Semira 2020 priset som Årets rektor och Det stora skolledarpriset.

  Semira Vikström - talare på Gothia Kompetens
  Semira Vikström
  Rektor
  Erik Hall - talare på Gothia Kompetens
  Erik Hall
  Biträdande rektor
 • 15:40 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter.

Matz Nilsson - Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund | © Sveriges Skolledarförbund

Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund. Matz har suttit med som expert i utredningen om en mer likvärdig skola, som presenterades i april 2020.

Foto av Martin Lindeborg, Sveriges Skolledarförbund.

Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund Matz Nilsson

Jonas Vlachos - talare på Gothia Kompetens | © Niklas Björling / Stockholms Universitet

Professor i nationalekonomi, skoldebattör som forskat om betygens likvärdighet och om betygsinflation, verksam vid Stockholms universitet. 2020 mottog Jonas Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris för skolan - ett pris som lyfter fram olika insatser som görs för att främja en mer likvärdig skola. Med priset uppmärksammas hur förutsättningarna för alla elever kan bli mer jämlika och likvärdiga.

Foto av Niklas Björling. ©Stockholms Universitet.

Professor i nationalekonomi Jonas Vlachos

Linnea Lindquist - talare på Gothia Kompetens | © Cecilia AB

Rektor Hammarkullsskolan F-3 och Grundsärskola, Göteborgs stad. Har de senaste femton åren arbetat som lärare och rektor i Stockholms och Göteborgs särskilt utsatta områden. 2020 släppte hon boken "En tickande bomb, en bok om skolsegregation" som handlar om hur elever drabbas när elever från olika socioekonomiska bakgrunder inte möts och hur skillnaderna i betygsresultat ökar i snabb takt mellan de som har föräldrar med eftergymnasial utbildning och de som har föräldrar med gymnasial utbildning.

Foto av Cecilia AB.

Rektor Linnea Lindquist

Petter Sandgren - talare på Gothia Kompetens

Leg. gymnasielärare, fil. dr i historia och lektor i pedagogik vid Stockholms universitet. Petter har i sin forskning studerat framgångsrika skolor där man eftersträvat socialt blandade elevgrupper. 

Leg. gymnasielärare, fil. dr och lektor Petter Sandgren

Helya Riazat - föreläsare på Gothia Kompetens

Helya Riazat är medgrundare och rektor på Järvaskolan i Kista, Stockholm. Järvaskolan är en icke vinstdrivande skola för årskurs 7–9 med cirka 240 elever. Helya drivs av jämställdhet- och mångfaldsfrågor, med stort fokus kring ledarskap och arbetsprocesser.

Rektor Helya Riazat

Emil Mattsson - talare på Gothia Kompetens | © Erika Persson

Direktör för Räddningsmissionen, en ideell organisation för socialt arbete, med säte i Göteborg. Emil är tidigare rektor i Academediakoncernen och leder numera arbetet med att starta Communityskolan i Tynnered som räknas till ett särskilt utsatt område i Göteborg.

Foto av Erika Persson.

Direktör för Räddningsmissionen Emil Mattsson

Amanda Hurst - talare på Gothia Kompetens | © Alexander Donka

Skolchef, Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor. Har arbetat som gymnasielärare i Stockholm stad och därefter på olika skolledaruppdrag; exempelvis rektor kommunalt gymnasium, olika yrkesprogram, språkintroduktion, som chef för elevhälsa och senast som rektor på VRG Djursholm.

Foto av Alexander Donka.

Skolchef Amanda Hurst

Semira Vikström - talare på Gothia Kompetens

Rektor på Visättraskolan, Huddinge kommun.

Rektor Semira Vikström

Erik Hall - talare på Gothia Kompetens

Biträdande rektor på Visättraskolan, Huddinge kommun. 

Biträdande rektor Erik Hall

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.