Vi bjuder därför in till ett kostnadsfritt webbinarium med ämnesexperterna Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd där de berättar mer om grundskolans reviderade kursplaner och hur de kan hjälpa er att förbereda er inför förändringarna genom processutbildningen Reviderade kursplaner - vad och varför?

Webbinariet ger dig en översikt av

  • vad som ändras och varför
  • hur förändringarna påverkar planering av undervisning, bedömning och betygssättning
  • hur du och dina lärare kan förbereda er
  • processutbildningen Reviderade kursplaner - vad och varför?

Det är hög tid att skaffa sig kunskap om de reviderade kursplanerna. Anmäl dig till webbinariet och ta reda på vad revideringarna kan innebära och hur processutbildningen Reviderade kursplaner - vad och varför? kan stödja er i ert arbete.


Håll dig uppdaterad!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och följ oss i sociala medier:
Gothia Kompetens Skola på Facebook
Gothia Kompetens Skola på Instagram
Gothia Kompetens Skola på LinkedIn

FAKTA

Datum: 7 december 2021
Tid: 15:00-15:45

Anmäl dig via formuläret längre ner på sidan. Dagen innan får du en länk till mötet som hålls i verktyget Zoom.

Frågor?
Kontakta Helén:
helen.kim@gothiakompetens.se

Pernilla Lundgren - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Pernilla Lundgren
Tidigare lärare, forsknings- och utvecklingsansvarig på Stockholm stads utbildningsförvaltning och undervisningsråd på Skolverket. Hon är en Sveriges främsta experter inom området och har arbetat med bedömnings- och betygsfrågor i över tio år. Pernilla har lett forskningscirklar med lärare, tagit fram flera webbkurser om bedömning och betyg och ansvarade under sin tid på Skolverket för arbetet med att ta fram Allmänna råd om betyg och betygssättning. På senare tid har Pernilla föreläst om bedömningsfrågor och varit expert i Betygsutredningen där hon skrev bilagan Om betyg och betygssättning – en forskningsöversikt.

Anna Karlefjärd - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Anna Karlefjärd
Tidigare lärare och utvecklingschef, och idag utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Anna har en fil.lic. och ses idag som expert på bedömning inom skolan med fördjupning inom skolans styrdokument, skolans dokumentation samt betyg- och bedömning. Hon har även varit involverad i aktionsforskning gällande undervisning och bedömning. Anna har också varit en röst i framtagandet av allmänna råd om betyg och betygssättning, grundskolans reviderade kursplaner samt Betygsutredningens betänkande.

Åsa Larsson - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Moderator Åsa Larsson
Processägare för Gothia Kompetens processutbildningar inom skola. Åsa är även gymnasielärare inom religion och matematik och var tidigare journalist på Skolvärlden.

Mer om processutbildningen Reviderade kursplaner – vad och varför?

De reviderade kursplanerna i grundskolan börjar gälla höstterminen 2022. Processutbildningen Reviderade kursplaner - vad och varför? ger en bakgrund till varför förändringarna sker – och vad det är som ändras. Utbildningen går igenom hur förändringarna påverkar arbetet med att levandegöra kursplanen i undervisningen och även hur bedömning, betygssättning och dokumentation påverkas.

Utbildningen ger dig och dina medarbetare den kunskap ni behöver för att kunna hantera revideringarna. Relevant material från Skolverket ingår. 

Mer om processutbildningen: Reviderade kursplaner - vad och varför?

Har du inte möjlighet att komma, men vill ändå veta mer om utbildningen?
Kontakta gärna kundansvarig Binjamin Bektasevic för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-193 75 16