I över 20 år har Gothia Kompetens varit en drivande aktör i svensk förskola och skola. Vi har ett av Sveriges bredaste nätverk av experter kopplat till förskolans och skolans alla framtidsfrågor och utmaningar. Vi anser att skolans fortsatta förbättring är ett av vårt samhälles absolut främsta framgångsfaktorer. 

Vi har därför skapat Gothia Skolutveckling som ska driva kompetensutveckling, skolförbättring och innovation framåt.

Vår processutbildning Gothia Skolutveckling hjälper er att fördjupa och driva skolans utveckling. Den samlade kunskapen och expertisen hos oss, våra författare och föreläsare är kärnan i vår verksamhet och det vill vi dela med oss av genom Gothia Skolutveckling.

Tillsammans med er sätter vi fingret på aktuella ämnen och de utmaningar ni står inför. Gemensamt skapar vi den utvecklingsprocess som passar era förutsättningar och kunskapsbehov. En process som är baserad på det kollegiala lärandet och den lärande processen.


"Vi vill skapa utveckling i skolan och stärka det kollegiala samarbetet.
Det gör vi tillsammans mer er erfarenhet och vår kunskap."


Binjamin Bektasevic, kundansvarig:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-193 75 16

Malin Ring, affärsområdeschef och chefredaktör för Förskoletidningen:
malin.ring@gothiakompetens.se / 08 – 462 26 07

Tobias Ludvigson, affärsområdeschef och chefredaktör för Grundskoletidningen:
tobias.ludvigson@gothiakompetens.se / 076-788 33 69

Åsa Larsson, projektledare för Gothia Skolutveckling:
asa.larsson@gothiakompetens.se / 070-389 31 80

Binjamin Bektasevic

Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Malin Ring är affärsområdeschef, förläggare och chefredaktör för Förskoletidningen på Gothia Kompetens. Malin är leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef.

malin.ring@gothiakompetens.se
08-462 26 07

Malin Ring

Tobias Ludvigson - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Tobias Ludvigson är affärsområdeschef, förläggare och chefredaktör för Grundskoletidningen på Gothia Kompetens. Tobias är gymnasielärare med mångårig erfarenhet från läromedelsbranschen.

tobias.ludvigson@gothiakompetens.se
076-788 33 69

Tobias Ludvigson

Åsa Larsson - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Åsa LarssonProjektledare för Gothia Skolutveckling

asa.larsson@gothiakompetens.se
070-389 31 80

Åsa Larsson

Vi bygger upp en processutbildning där vår ämneskunskap och er kännedom om er specifika förskola/skola och kommun samverkar. Processen löper under en längre tid där föreläsningar, workshops och praktiska övningar varvas. Fokus ligger på det kollegiala lärandet och den lärande processen.

Välj Förskola eller Skola nedan för att läsa mer eller kontakta kundansvarig Binjamin Bektasevic direkt: binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-193 75 16.