Livesänd webbkonferens om specialpedagogik i förskolan

Den här konferensen genomfördes senast i september 2021 som en livesänd webbkonferens. Läs gärna mer om programmet 2021 nedan, och välkommen åter 2022! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


I förskolans uppdrag ingår att ge det särskilda stöd som barn av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver i sin utveckling. Genom fördjupad kunskap och förståelse för barn med särskilda behov kan vi anpassa lärmiljön och förebygga utmanande situationer. På så sätt skapar vi förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla.

Välkommen till Gothia Kompetens konferens som vill bidra till att stärka den specialpedagogiska kompetensen hos förskollärare, barnskötare och specialpedagoger. Föreläsningarna är väl förankrade i aktuell forskning och fyllda av konkreta exempel för att skapa möjligheter och utveckling för varje barn.#specialpedagogik-i-forskolan

Gothia Kompetens Förskola på Facebook
Förskoletidningen på Instagram

FAKTA

Specialpedagogik i förskolan genomfördes senast i september 2021. Välkommen åter 2022!

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg på 08-4622670 / 
anmalan@gothiakompetens.se


Vill du ställa ut på Specialpedagogik i förskolan 2022Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiakompetens.se
Tel: 070-8127072

 • 09:30 Välkommen

  Malin Ring, chefredaktör Förskoletidningen, inledde.

  Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Malin Ring
  Chefredaktör Förskoletidningen och affärsområdeschef för Förskola på Gothia Kompetens.
 • 09:40 Värna barns psykiska hälsa

  Alla barn har rätt till psykisk hälsa och socialt och emotionellt välbefinnande. Det finns stor oro för att barns psykiska ohälsa ökar. När det gäller förskolebarn bör vi förstå att barn reagerar på social och emotionell ohälsa i sin omgivning och signalerar detta via förändrat beteende.

  Med lagen om barnets rättigheter och läroplanen som grund visade denna föreläsning hur pedagoger kan ställa sig till barnens förfogande i det pedagogiska känsloarbetet. För alla barn och i synnerhet de som på något sätt lever i utsatthet är en pedagogisk medvetenhet av detta slag avgörande för de kompensatoriska insatser som behöver göras för att ge barnen lika rätt och möjlighet att utvecklas.

  Margareta Öhman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Margareta Öhman
  Leg. psykolog, familjeterapeut och författare. Hon har arbetat många år med pedagogisk-psykologisk konsultation och handledning, föreläsningar och fortbildningsinsatser för pedagoger och föräldrar inom förskola och skola. Margareta har skrivit flertalet böcker, bland andra "Värna barns lekstyrka" och "Värna barns psykiska hälsa och välbefinnande".
 • 10:50 Att möta barn som har svårt att navigera

  I varje förskola finns barn med ojämna förmågor. Många situationer kan ställa krav som dessa barn inte har färdigheter för att hantera. För att vi ska kunna kravanpassa olika situationer, kompensera för de färdighetsbrister barnet har och hjälpa barnet att träna och utvecklas, behöver vi förstå de bakomliggande orsakerna till själva beteendet. Det vill säga vi behöver kartlägga de färdighetsbrister som finns under ytan.

  I denna föreläsning fick vi ta del av verktyg som skapar förståelse för barnets svårigheter. Den gav också idéer om förhållningssätt och strategier som har betydelse för att barnet ska må bra och utvecklas positivt.

  Anna Sjölund - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Anna Sjölund
  Beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT med fördjupning i neuropsykiatri. Anna har arbetat med barn, unga och vuxna med ojämna förmågor i 30 år. Tillsammans med Lena W Henrikson har hon skrivit flera böcker, bland andra "Förskolekompassen".
 • 11:40 Lunch

  En timmes paus för lunch. Välkommen åter 12:40.

 • 12:40 Särskilt begåvade barn - förskolans utmaning och möjlighet

  Särskilt begåvade barn har en exceptionellt hög inlärningsförmåga och borde stormtrivas med undervisningen i förskolan. I praktiken blir många i stället en utmaning, i synnerhet särskilt begåvade barn med diagnos. Andra väcker frågetecken och kan missbedömas. I en aktuell regeringsrapport (2020-04-01) slår Skolverket fast att det behövs kompetensutvecklingsinsatser för att tidigt upptäcka och därmed stötta särskilt begåvade barn.

  Vilket stöd behöver barnen och vilka pedagogiska strategier kan få dem att trivas och utvecklas som individer? Den här föreläsningen hjälpte oss att få nya glasögon och upptäcka vilka de särskilt begåvade barnen är för att kunna erbjuda dem den utbildning de har rätt till.

  Mona Liljedahl - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens / Berling Media
  Mona Liljedahl
  Arbetar som specialpedagog, är också leg. gymnasielärare i svenska och engelska. Hon föreläser på temat särskilt begåvade barn och är författare till boken "Särskilt begåvade barn".
 • 13:30 Barn i språklig sårbarhet

  Språklig sårbarhet kan bero på barnets språkliga förmåga, hur bra barnet kan använda sitt språk i en specifik miljö eller situation. Sårbarheten uppstår som en obalans mellan barnets språkliga förutsättningar och de förväntningar som ställs på språklig förståelse och uttrycksförmåga i barnets sammanhang. Det innebär att sårbarheten ökar i takt med att de språkliga kraven blir högre.

  Föreläsningen belyste hur vi som pedagoger kan upptäcka språkliga och kommunikativa svårigheter och när vi ska vara uppmärksam på om det istället handlar om en språkstörning. Föreläsaren förklarade begreppet språklig sårbarhet och gav exempel på hur vi kan stötta barns språkutveckling och skapa goda miljöer runt barn i språklig sårbarhet.

  Pernilla Unevik
  Pernilla Unevik
  Förskollärare och specialpedagog. Pernilla arbetar som övergripande utvecklingsledare och specialpedagog på utbildningsförvaltningen i Österåkers kommun. Där har hon startat upp Språkverkstan, en enhet för stöd och utveckling mot förskolor och skolor.
 • 14:40 Att lyckas i svåra möten med vårdnadshavare

  Samtal och kontakt med vårdnadshavare är en viktig del i förskolans vardag. Ofta fungerar det bra men ibland uppstår svårigheter i kommunikationen och synen på vad som behöver göras. Ibland kan det vara svårt att se sitt barns svårigheter och då är känslor av obehag och frustration inte ovanliga. I besvärliga lägen är det nödvändigt att finna en framkomlig väg tillsammans.

  Hur gör vi för att samtalet ska bli konstruktivt och leda framåt? Hur kan vi skapa en hållbar relationen till vårdnadshavaren? Varför blir en del relationer så svåra och vad kan vi göra för att skapa en positiv utveckling?

  David Edfeldt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  David Edfelt
  Leg. psykolog, föreläsare och författare till exempelvis "Hjärna i förskolan". Han arbetar med handledning och utbildning, bland annat vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. David har en bakgrund i arbetet med barn och ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik inom förskola och skola, barnpsykiatri och vid Karolinska universitetssjukhuset.
 • 15:30 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter.

Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Affärsområdeschef för området förskola på Gothia Kompetens. Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbetet som rektor.

Affärsområdeschef, leg. förskollärare Malin Ring

Margareta Öhman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Leg. psykolog, familjeterapeut och författare. Hon har arbetat många år med pedagogisk-psykologisk konsultation och handledning, föreläsningar och fortbildningsinsatser för pedagoger och föräldrar inom förskola och skola. Margareta har skrivit flertalet böcker, bland andra Värna barns lekstyrka och Värna barns psykiska hälsa och välbefinnande.

Leg. psykolog, familjeterapeut och författare Margareta Öhman

Anna Sjölund - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT med fördjupning i neuropsykiatri. Anna har arbetat med barn, unga och vuxna med ojämna förmågor i 30 år. Tillsammans med Lena W Henrikson har hon skrivit flera böcker, bland andra Förskolekompassen.

Beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT Anna Sjölund

Mona Liljedahl - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens / Berling Media

Mona Liljedahl arbetar som specialpedagog, är också leg. gymnasielärare i svenska och engelska. Hon föreläser på temat särskilt begåvade barn och är författare till boken Särskilt begåvade barn.

Specialpedagog, leg. gymnasielärare Mona Liljedahl

Pernilla Unevik

Förskollärare och specialpedagog. Hon arbetar som övergripande utvecklingsledare och specialpedagog på utbildningsförvaltningen i Österåkers kommun. Där har hon startat upp Språkverkstan, en enhet för stöd och utveckling mot förskolor och skolor.

Förskollärare, specialpedagog Pernilla Unevik

David Edfeldt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Leg. psykolog, föreläsare och författare till exempelvis Hjärna i förskolan. Han arbetar med handledning och utbildning, bland annat vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. David har en bakgrund i arbetet med barn och ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik inom förskola och skola, barnpsykiatri och vid Karolinska universitetssjukhuset.

Leg. psykolog, föreläsare och författare David Edfelt

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.