Bok/Broschyr

Värna barns psykiska hälsa och välbefinnande

Värna barns psykiska hälsa och välbefinnande
Provläs

Sagt om

Författaren skriver mycket engagerat om barnens rätt till en utbildning som inte bara handlar om matematik, teknik och naturvetenskap. I lika hög grad har de rätt till en utbildning som ger verktyg till hur livet kan levas och nycklar till sina egna inre rika resurser. Öhman tar avstamp i barnkonventionen och förskolans läroplan och fortsätter sedan att beskriva den pedagogiska medvetenhet som krävs för att möta barnens behov. Boken är skriven utifrån ett salutogent perspektiv där närvaron av nyfikna och positiva vuxna som tror på barnen och deras förmågor är avgörande. Helhetsbetyg: 5.

Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 11, 2021

Författare

Vi rekommenderar även

Prenumerera på vårt nyhetsbrev