Konferensen Barnhälsovård i fokus

För dig som arbetar inom BHV

Den här konferensen genomfördes senast i november 2021 som en livesänd webbkonferens. Läs gärna mer om programmet 2021 nedan, och välkommen åter 2022! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Att kommunicera med föräldrar och stödja och stärka dem i föräldraskapet kräver både kunskap och erfarenhet. På vår årliga konferens Barnhälsovård i fokus får du aktuella forskningsrön, praktiska metoder och verksamhetsnära exempel från kollegor inom barnhälsovården. Inspiration och kunskap som du kan ta med dig i din arbetsvardag för att värna om barnens hälsa och välbefinnande.

Barnhälsovård i fokus är skräddarsydd för dig som arbetar inom barnhälsovården. Programmet är framtaget i nära samarbete med professionen.


Deltagarröster
»Tusen tack för en fantastiskt bra dag!«
»Hoppas det blir webbkonferens nästa år också.«
»Bra och kunniga föreläsare. Viktiga ämnen.«

FAKTA

Barnhälsovård i fokus genomfördes senast i november 2021. Välkommen åter 2022! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Barbro Lundborg:
barbro.lundborg@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på Barnhälsovård i fokus 2022Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiakompetens.se
Tel: 070-8127072

 • 09:00 Barn och nybliven förälder under pandemitiden – hur kan barnhälsovården vara ett stöd?


   

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Konferensens moderator Ulrika Svea Nygren inleder dagen.

  Att vara barn eller nybliven förälder under pandemin innebär olika påfrestningar för den psykiska och fysiska hälsan. Dagens första programpunkt ger en inblick i internationella och nationella studier som visar vilka konsekvenser som covid-19 innebär för barnhälsovården, barn och föräldrar.

  Ulrika Svea Nygren - föreläsare på Gothia Kompetens
  Ulrika Svea Nygren
  Vårdutvecklare vid Barnhälsovården Sörmland och doktorand vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om teamarbete inom barnhälsovården. Hon är utbildad distriktssköterska med lång erfarenhet av barnhälsovård. Ulrika Svea har även arbetat på Socialstyrelsen, med bland annat Vägledning för barnhälsovården och Barn som far illa eller riskerar att fara illa.
 • 09:20 Att upptäcka psykisk ohälsa hos små barn

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Vad innebär psykisk hälsa och ohälsa för små barn? Hur kan vi på ett tidigt stadium upptäcka och hjälpa barn som inte mår bra?

  Här ges en beskrivning av små barns egna uttryck för stress och psykisk ohälsa och en inblick i varför och hur man kan intervenera tidigt. Föreläsningen varvar teori med levande beskrivningar från den kliniska vardagen.

  Vi avslutar med en bensträckare kl. 10:00.

  Katrin Bernstad - föreläsare på Gothia Kompetens | © Katrin Bernstad
  Katrin Bernstad
  Leg. psykolog, specialistpsykolog för barn 0–6 år, leg. psykoterapeut, handledare och föreläsare. Hon har under många år arbetat kliniskt med små barn som inte mår bra och deras föräldrar på Viktoriagården i Malmö. Katrin har också utarbetat riktlinjer för behandlingsarbetet med små barn på BUP.
 • 10:10 Hur kan vi prata om våld med föräldrar?

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  BHV i Sörmland har genomfört en pilotstudie där man på BVC genom en strukturerad metod samtalar med alla föräldrar om våld inom ramen för barnhälsovårdsprogrammet. Att uppmärksamma och samtala om hur våld påverkar barns hälsa samt att fråga om erfarenheter av våld ger en möjlighet att förebygga våld mot barn. Rutinmässiga samtal skapar trygghet och stödinsatser till professionen är viktiga förutsättningar. Studiens goda resultat visar att barnhälsovården är en arena där det är möjligt att samtala om våld och arbetssättet införs nu brett inom barnhälsovården i Sörmland.

  Vi avslutar med en bensträckare kl. 10:50.

  Jennie Nimborg - föreläsare på Gothia Kompetens
  Jennie Nimborg
  Vårdutvecklare och enhetschef vid Barnhälsovården Sörmland. Jennie är utbildad distriktssköterska och har sin bakgrund i barnhälso- och sjukvård. Har bland annat utvecklat och utvärderat en metod för samtal om våld inom barnhälsovården i Sörmland.
 • 11:00 Att möta för tidigt födda barn och deras föräldrar

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Varje år föds runt 7000 barn för tidigt. För dig som arbetar i barnhälsovården är det viktigt att ha kunskap om barnets speciella svårigheter och utvecklingsmönster när det gäller allt från tillväxt, nutrition och motorik till fysiskt och psykiskt mående.

  Föreläsningen ger allt från råd kring hur du lägger upp det första mötet till hur du tittar på tillväxtkurvor och utveckling utifrån kronologisk och korrigerad ålder. Här beskrivs också vilka komplikationer prematura barn kan drabbas av och hur du kan stötta föräldrarna.

  Jenny Rydell - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Jenny Rydell
  BHV-sjuksköterska med tjugo års erfarenhet av att jobba med för tidigt födda barn och deras familjer. Jenny har skrivit boken För tidigt född – handbok för barnhälsovården.
 • 11:40 Tid för lunch

  Vi tar en timmes paus för lunch. Välkommen åter kl.12:40.

 • 12:40 Upptäcka och stödja barn med medfödda alkoholskador

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  En gravid kvinna som dricker alkohol medför alltid en hög risk för fostret. Ämnet är tabubelagt och kan leda till svåra situationer i klinisk verksamhet. En föreläsning om de medfödda alkoholskador barn kan drabbas av, både fysiska avvikelser samt kognitiva och beteendemässiga svårigheter.

  Ökad kunskap, förståelse och acceptans kan leda till adekvat rehabilitering och rätt stöd. Lär dig mer om hur skadorna och svårigheterna kan yttra sig och hur de kan påverka det vardagliga livet. Allt från inlärningsförmåga och minne till motorik och social kompetens.

  Vi avslutar med en bensträckare kl. 13:20.

  Jenny Rangmar - författare på Gothia Kompetens | © Jenny Rangmar / Fredrik Simson
  Jenny Rangmar
  Forskare, fil. dr i psykologi. Hennes avhandling, som handlar om vuxna personer med fetalt alkoholsyndrom (FAS), visar att alkoholexponering under fostertiden kan ge livslånga svårigheter för de som drabbas. Hon är också medförfattare till nya boken Medfödda alkoholskador hos barn – om FAS och FASD.
 • 13:30 Anknytningsstödjande förhållningssätt mot familjer

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Att vara förälder handlar om att förstå vad det egna barnet behöver för att må bra och utvecklas. För några är det så lätt och självklart. För andra är det en stor utmaning. Hur väl föräldern lyckas med sin uppgift lägger grunden för hur barnet kommer att utvecklas.

  BVC blir för många den enda plats de kan hämta stöd. Ta del av en föreläsning som ger kunskap och djupare förståelse för hur samspelet i anknytningsrelationen utvecklas för att du lättare ska finna ett anknytningsstödjande förhållningssätt mot familjer.

  Eva Lyberg - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Eva Lyberg
  Leg. psykolog, leg. barn- och ungdomspsykoterapeut med vidareutbildning i traumabehandling, specialiserad på utvecklingspsykologi, samspel och anknytning. Eva är bokaktuell med Anknytning och samspel i barnhälsovården.
 • 14:20 Kaffepaus

  Tid för en bensträckare och för fika, för den som vill.

 • 14:40 Att utveckla föräldragrupper – Föräldraskapsstöd i grupp på BVC

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Under pandemin har många nyblivna föräldrar saknat att delta i föräldragrupp på BVC. Att erbjuda föräldraskapsstöd i grupp på BVC upplevs av många som en utmanande arbetsuppgift. Clara Linnros har tillsammans med den nationella utvecklingsgruppen för föräldraskapsstöd i grupp tagit fram nya texter till Rikshandboken som publiceras hösten 2021.

  Hur lyckas du som gruppledare att skapa delaktighet och engagemang i gruppen? Hur kan träffarna ge föräldrarna möjlighet att reflektera och diskutera tillsammans kring olika delar i föräldraskapet? Vad innebär ett föräldraskapsstödjande förhållningssätt och hur bekräftar du föräldrarnas tankar omkring sitt föräldraskap på bästa sätt?

  Clara Linnros - föreläsare på Gothia Kompetens | © Nina Thomsen
  Clara Linnros
  Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, har arbetat med små barn och småbarnsföräldrar nästan hela sitt yrkesliv. Sedan 2016 arbetar hon på BHV-enheten i Stockholm och är sammankallande i BHV:s nationella arbetsgrupp för föräldraskapsstöd i grupp.
 • 15:30 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

Ulrika Svea Nygren - föreläsare på Gothia Kompetens

Ulrika Svea Nygren är vårdutvecklare vid Barnhälsovården Sörmland och doktorand vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om teamarbete inom barnhälsovården. Hon är utbildad distriktssköterska med lång erfarenhet av barnhälsovård. Ulrika Svea har även arbetat på Socialstyrelsen, med bland annat Vägledning för barnhälsovården och Barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Vårdutvecklare, doktorand Ulrika Svea Nygren

Katrin Bernstad - föreläsare på Gothia Kompetens | © Katrin Bernstad

Katrin Bernstad är leg. psykolog, specialistpsykolog för barn 0–6 år, leg. psykoterapeut, handledare och föreläsare. Hon har under många år arbetat kliniskt med små barn som inte mår bra och deras föräldrar på Viktoriagården i Malmö. Katrin har också utarbetat riktlinjer för behandlingsarbetet med små barn på BUP.

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och föreläsare Katrin Bernstad

Jennie Nimborg - föreläsare på Gothia Kompetens

Jennie NimborgVårdutvecklare och enhetschef vid Barnhälsovården Sörmland. Jennie är utbildad distriktssköterska och har sin bakgrund i barnhälso- och sjukvård. Har bland annat utvecklat och utvärderat en metod för samtal om våld inom barnhälsovården i Sörmland.

Vårdutvecklare, enhetschef Jennie Nimborg

Jenny Rydell - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Jenny Rydell är BHV-sjuksköterska med tjugo års erfarenhet av att jobba med för tidigt födda barn och deras familjer. Jenny har skrivit boken För tidigt född – handbok för barnhälsovården.

Foto av Mikael M Johansson.

BHV-sjuksköterska Jenny Rydell

Jenny Rangmar - författare på Gothia Kompetens | © Jenny Rangmar / Fredrik Simson

Jenny RangmarForskare, fil. dr i psykologi. Hennes avhandling, som handlar om vuxna personer med fetalt alkoholsyndrom (FAS), visar att alkoholexponering under fostertiden kan ge livslånga svårigheter för de som drabbas. Hon är också medförfattare till boken Medfödda alkoholskador hos barn – om FAS och FASD.

Foto av Fredrik Simson.

Forskare, fil. dr i psykologi Jenny Rangmar

Eva Lyberg - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Eva LybergLeg. psykolog, leg. barn- och ungdomspsykoterapeut med vidareutbildning i traumabehandling, specialiserad på utvecklingspsykologi, samspel och anknytning. Hon är bokaktuell med Anknytning och samspel i barnhälsovården.

Foto av Marcus Gustafsson.

Leg. psykolog, leg. barn- och ungdomspsykoterapeut Eva Lyberg

Clara Linnros - föreläsare på Gothia Kompetens | © Nina Thomsen

Clara LinnrosLeg. psykolog och leg. psykoterapeut som har arbetat med små barn och småbarnsföräldrar nästan hela sitt yrkesliv. Sedan 2016 arbetar hon på BHV-enheten i Stockholm och är sammankallande i BHV:s nationella arbetsgrupp för föräldraskapsstöd i grupp.

Foto av Nina Thomsen.

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut Clara Linnros

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.