Årets kompetensutvecklingsdag för Sveriges lärare


Lärkraft genomfördes senast i november 2021. Läs gärna mer om programmet 2021 nedan, och välkommen åter 2022! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#Lärkraft
Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


För tredje året i rad gav Gothia Kompetens Sveriges lärare möjlighet att ägna en heldag åt att fördjupa sig i klassrumspraktik och undervisning. Kompetensutvecklingsdagen Lärkraft arrangerades senast på Stockholmsmässan i november 2021. 

Lärkraft är en dag fylld med talare som handfast delar med sig av erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande för lärare från grundskolan upp till och med gymnasiet.

Varje pass bestod av tre parallella föreläsningar och besökarna satte själv ihop sitt program för dagen.

Varmt välkomna åter 2022 till

Konferensen Lärkraft - logotyp

FAKTA

Lärkraft genomfördes senast i november 2021. Välkommen åter 2022! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg på 08-4622670 / 
anmalan@gothiakompetens.se


Vill du ställa ut på Lärkraft?
Här får du möjlighet att möta yrkesverksamma inom äldreomsorgen, varav hälften är beslutsfattare. Välkommen att kontakta Karin:
karin.westlund@gothiakompetens.se
070-8127072

Röster från tidigare deltagare

»En fantastisk dag, med en otrolig bredd! Mycket bra föreläsare! Inspirerande och härligt att lyssna!«

»Proffsigt, välordnat och grymma föreläsare.«

»Väldigt inspirerande. Relevanta och intressanta föreläsare. Det var konkret och användbart.«

»Varierat och inspirerande program med engagerade personer som var värda att lyssna på och som väckte tankar och känslor.«

»Välorganiserat. Superinspirerande. Bra upplägg. Bra föreläsare.«

 • 1A: Rätt förutsättningar för en likvärdig skola

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Alla elever måste få en gemensam start av kunskaper och färdigheter, därför är grundskolan obligatorisk. Men det behövs bättre förutsättningar för att skolan och lärare ska kunna utföra sitt uppdrag. 

  Under den här föreläsningen får du ta del av Lärarnas Riksförbunds syn på hur en likvärdig skola skapas. LR vill ha små klasser och möjlighet att dela upp klassen, vilket är extra viktigt under lågstadiet. De vill också se att eventuella utredningar av elever kan göras så tidigt som möjligt under lågstadiet, så att stöd kan sättas in i tid. Dessutom behöver Sverige utbilda minst 5000 nya speciallärare för att kunna nå målet att alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs 3.

  Svante Tideman - föreläsare på Gothia Kompetens
  Svante Tideman
  Förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.
 • 1B: Läraren, lärandet och läromedlet: Hur hänger det ihop?

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Tillgänglig, varierad, kunskapsberikande, aktuell, inspirerande - man kan sätta många epitet på undervisningen när den är som bäst. Vårt mål är alltid att läromedlet ska vara lärarens bästa stöd i undervisningen och elevens bästa stöd i lärandet. Vad menar vi konkret med det, vad innebär det för dig i undervisningen och sist men inte minst vilken roll och funktion har läromedel i svenska klassrum idag?

  Arrangeras av Gleerups.

  Lotta Persson - Gleerups | © Gleerups
  LOTTA PERSSON
  Processledare digital skolutveckling på Gleerups Utbildning, tidigare lärare i svenska och engelska 4-9, skolledare och utvecklingsledare.
  Marcus Ander - Gleerups | © Gleerups
  Marcus Ander
  Ansvarig konceptutveckling digitala läromedel på Gleerups Utbildning. Innan dess, leg. ämneslärare i matematik och kemi i gymnasieskola och vuxenutbildning.
 • 1C: Kollegial kompetensutveckling och uppföljning av undervisning

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Här får du höra mer om hur Ekerö kommuns Lärarakademi som arbetar med kollegial kompetensutveckling för att ge sina lärare möjligheten att utvecklas i sin lärarprofession. De berättar om hur de arbetar med att boosta den individuella läraren i grupp och även om hur de arbetat med en elevenkät som uppföljning av lärarnas undervisning.

  Arrangeras av Ekerö Kommun.

  Helene Nordmark, Ekerö kommun | © Ekerö kommun
  Helene Nordmark
  Utvecklingsledare och samordnare skolutveckling.
  Johan Sundqvist, Ekerö kommun | © Ekerö kommun
  Johan Sundqvist
  Utvecklingsledare Barn- och utbildningsförvaltningen Ekerö.
 • 2A: Äntligen reviderade kursplaner!

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Du får en bakgrund till hur och varför förändringarna i kursplanerna skett – och hur det kan komma att påverka arbetet med att planera undervisning, bedömning, betygssättning och dokumentation.

  Pernilla Lundgren - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Pernilla Lundgren
  Expert på styrdokument, bedömning och betygssättning. Arbetat med dessa frågor på Skolverket och Karlstads universitet. Pernilla har lett arbetet med de nya Allmänna råden om betyg och betygssättning, varit expert i betygsutredningen och förberett arbetet med revideringen av kursplanerna.
 • 2B: Autism och ADHD i skolan – bemötande och förhållningssätt

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd förklarar elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan och hur du med hjälp av den tydliggörande pedagogiken kan anpassa undervisningen och skoldagen. Tack vare enkla och konkreta tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor och dra nytta av elevernas styrkor, så att dina elever kan nå kunskapsmålen. Allt för att skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull skolvardag.

  Arrangeras av Natur & Kultur.

  Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd
  Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd
  Båda lärare med lång erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd. De är medförfattare till bland annat boken Autism och ADHD i skolan och en rad andra böcker om tydliggörande pedagogik.
 • 2C: Makten över tiden

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Fokus bör vara på lärares kärnuppdrag - förbereda, genomföra och följa upp undervisning. Undervisningstiden måste bestämmas. Lärare behöver få makt över tiden.

  Här får du ta del av Lärarnas Riksförbunds arbete med att ta fram stöd för lärare och ombud för att alla lärare ska ges bra förutsättningar att utföra läraryrkets kärnuppdrag; undervisningen.

  Arrangeras av Lärarnas Riksförbund.

  Erik Ekström - talare på Lärkraft 2021
  Erik Ekström
  Ombudsman på Lärarnas Riksförbund med särskilt ansvar i arbetsmiljöfrågor. Erik har tidigare varit lärare, lokalombud, skyddsombud, skolledare samt utredare på Skolinspektionen.
 • 3A: Utveckla din lektionsdesign

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  En lektionsdesign utgår från vad som ska läras, vem som ska lära sig och hur det kan ske. En design sätter processen i fokus. Processen kan fördjupas och vässas så att den blir ännu bättre på att möta de elever som ska delta i undervisningen. Här får du kunskap om hur du lär känna gruppens olika lärbehov, hur du formulerar mål och designar uppgifter och aktiviteter som alla kan delta i och utvecklas av.

  Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Helena Wallberg
  Gymnasielärare, specialpedagog, föreläsare och författare. Helena är hösten 2021 aktuell med en uppföljare till den mycket populära boken Lektionsdesign (Gothia Kompetens). Hon jobbar med skolutveckling och fokuserar på utveckling av undervisning som stödjer och stimulerar lärandet för alla elever.
 • 3B: När världen blir vårt klassrum på riktigt – möjligheter till internationella samarbeten genom UHR

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Skapa APL-platser, samarbeta digitalt, göra klassutbyten, jobba med skolutveckling, kompetensutveckling, tematiska samarbeten och skapa nätverk internationellt – allt detta och mycket mer kan du som lärare eller skolledare inom förskola, grundskola och gymnasium göra med hjälp av de möjligheter som Universitets- och högskolerådet erbjuder. Under detta pass kommer vi ge några exempel på vad som går att göra inom ramen för våra internationella program. 

  Kom och bli inspirerad!

  Arrangeras av Universitets- och högskolerådet, UHR.

  Minna Thunberg - talare på Gothia Kompetens | © UHR
  Minna Thunberg
  Programhandläggare inom Erasmus+ och eTwinning, sektor skola på UHR. Tidigare språklärare och med erfarenhet av internationella samarbeten.
  Karin Ericson - talare på Gothia Kompetens | © UHR
  Karin Ericson
  Programhandläggare inom Nordplus på UHR. Tidigare lärare och med erfarenhet av internationella samarbeten.
 • 3C: Närvaroteam på central nivå i Ekerö kommun

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  I Ekerö kommun har de haft en stor utmaning med elever som blivit hemmasittare. Hör mer om hur Ekerö kommun identifierade skolfrånvaro som ett utvecklingsområde och hur de utvecklat ett närvaroteam som arbetar för att hjälpa eleverna tillbaka till undervisningen genom olika insatser.

  Arrangeras av Ekerö Kommun.

  Åsa Karström, Ekerö kommun | © Ekerö kommun
  Åsa Karström
  Metodutvecklare Central Elevhälsa.
  Johan Sundqvist, Ekerö kommun | © Ekerö kommun
  Johan Sundqvist
  Utvecklingsledare Barn- och utbildningsförvaltningen Ekerö.
 • 4A: Arbeta digitalt i matematikundervisningen

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Varför ska man använda digitala verktyg och hur kan det både förenkla och lyfta undervisningen för att nå fler i undervisningen? Vilka verktyg kan man använda vid planering av till exempel undervisningen, genomgångar och bedömning? Hur kan du lägga upp en pedagogisk planering? Vilka kan vi använda för att öka elevernas motivation?

  Camilla Askebäck Diaz - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Camilla Askebäck Diaz
  Camilla Askebäck Diaz är matematik- och NO-lärare samt förstelärare i Digitala verktyg i Stockholm. Hon arbetar även som utbildningskonsult där hon föreläser om hur modern teknik kan användas för att skapa lust att lära samt som ett pedagogiskt verktyg. Camilla fick Guldäpplet 2019 och har tillsammans med Helena Kvarnsell skrivit Digitala verktyg i matematikundervisningen (Gothia Kompetens).
 • 4B: Klassrumsledarskap - Hur skapar man studiero i klassrummet?

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Ett effektivt ledarskap i skolan skapar förutsättningar för undervisning, lärande och utveckling. Under detta seminarium fokuserar skolforskaren Martin Karlberg på hur skolledning och lärare tillsammans kan utveckla sitt ledarskap för att skapa motivation, trivsel och måluppfyllelse hos såväl elever som personal.

  Arrangeras av Liber.

  Martin Karlberg - Liber | © Liber
  Martin Karlberg
  Är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han forskar och undervisar om ledarskap i klassrummet, pedagogisk psykologi och specialpedagogik. Martin är särskilt intresserad av förhållandet mellan ledarskap, undervisning och lärande. Innan han började forska undervisade han i grundskolan i åtta år.
 • 4C: Var rädd om din röst och få bättre studiemiljö på köpet

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Ljudmiljön i skolan ställer stora krav på läraren. De långa avstånden och mycket rörelse leder snabbt till en ökning av ljudnivån.

  Studier visar att lärare är en av de yrkesgrupper som oftare än andra får problem med rösten. Men det finns hjälp att få. Hjälp som även ger eleverna en bättre möjlighet att höra allt som sägs i klassrummet.

  Under denna föreläsning kommer Simon Eklund från Phonak att berätta om vilka erfarenheter som finns av att använda ljudutjämningssystem i skolan. Hur det påverkar ljudmiljön och vilken inverkan det har på elevernas fokus och koncentration. Han kommer även att intervjua Stig Gisslén, rektor på Johan Skytteskolan, som berättar varför det var ett självklart beslut att satsa på ljudutjämningssystem för att skapa ett bättre arbetsklimat för lärare och bättre lärmiljö för eleverna.

  Arrangeras av Phonak.

  Simon Eklund
  Phonak
  Stig Gisslén
  Rektor på Johan Skytteskolan
 • 5A: Undervisningens dramaturgi och själ

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Det är förståeligt att rikta undervisningen till hjärnan, men undervisning utan själ som inte binder ihop då tid med nu tid, fakta med känsla, information med personlig handling saknar attraktionskraft och betydelse. Föreläsningen väcker frågor om och ger förslag på vad som menas med undervisningskvalitet som griper tag i dagens ungdomar.

  John Steinberg - författare på Gothia Kompetens
  John Steinberg
  Fil. dr i pedagogik och uppskattad föreläsare. I dag är han som föreläsare och är också författare till ett femtiotal böcker inom skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation. Han har arbetat som universitetslektor och som rektor. Författare till ett 50-tal böcker om pedagogik.
 • 5B: Sluta motivera dina elever!

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Hur kan du som lärare nå fram till elever som har tappat sugen och saknar både drivkraft och förmåga att ta ansvar? Vad kan stärka en elev som är missnöjd och omotiverad? 

  Sluta motivera dina elever är en högaktuell föreläsning om klassrumsledarskap som handlar om hur du som lärare på ett nytt sätt kan frigöra elevers motivation, ansvar och driv utan att du själv blir dränerad på energi.

  Arrangeras av Tuff ledarskapsträning.

  Mette Herlitz - föreläsare på Gothia Kompetens
  Mette Herlitz
  Ledarskapstränare, utbildningskonsult och föreläsare som arbetat med coachande ledarskap sedan 2007 på Tuff ledarskapsträning. Hon är i grunden utbildad lärare, har drivit eget utbildningsföretag och har lång erfarenhet av att hjälpa skolor skifta arbetsklimat och kultur.
 • 5C: Goda resultat i matematik – för alla!

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Hur gör du för att få med dig dina elever i matematikundervisningen? En utmaning – javisst! Här berättar Rickard Ahlberg hur de nya lärarhandledningarna Utökat stöd och Special till Favorit matematik kan användas och underlätta ditt arbete.

  Läromedlet Favorit matematik kompletteras med två nya lärarhandledningar; Utökat stöd som ger förslag på hur du förtydligar, bygger upp och förstärker den matematiska förståelsen hos elever i behov av stöd medan Special riktar sig till speciallärare.

  Arrangeras av Studentlitteratur.

  Rickard Ahlberg - föreläsare på Gothia Kompetens | © Studentlitteratur
  Rickard Ahlberg
  Rickard Ahlberg är legitimerad Ma/No-lärare med 17 års yrkeserfarenhet men arbetar idag på Studentlitteratur.
 • 6A: Med traditionella ämneskunskaper i fokus – inte bedömning och matriser

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Att undervisa ”traditionellt” handlar om att utgå från de handfasta metoder som vi använde oss av förr. Filippa Mannerheim talar om hur läraren klassgemensamt – en klass, en planering – kan arbeta lärarlett med ämneskunskaper med det skrivna ordet och den viktiga läsningen i centrum. Hon är en varm förespråkare av matris- och bedömningsfri undervisning och ger exempel på hur man kan öva tillsammans på det som är svårt, i stället för att anpassa bort.

  Filippa Mannerheim - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Filippa Mannerheim
  Lärare i svenska och historia och författare till en ny bok om traditionell undervisning, som handlar om hur man kan lära in ämneskunskaper genom ett textnära, språkutvecklande arbetssätt. Kommer ut på Gothia Kompetens hösten 2021.
 • 6B: Ett undervisningslyft för dig, läs- och skrivglädje för dina elever!

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Att lära sig läsa och skriva är mäktigt! Den känslan vill vi att alla våra elever ska få uppleva. Det är en ynnest att som lärare få vara med när en elev ”knäcker läskoden” – du ser hur eleven klarar av att tolka bokstäverna på pappret och smälta ihop ljuden till sammanhängande ord och meningar. Eller när eleven lite trevande skriver bokstäver i rad och får till ett kort budskap. WOW! 

  Kombinationen ljudmetod och helordsmetod vid läsinlärningen har visat sig vara en framgångsmodell. Men hur gör man? Lyssna till Katarina Herrlin – universitetslektor i didaktik med inriktning läs- och skriv, när hon presenterar den interaktiva läsmodellen och hur den går hand i hand med skrivandet!

  Föreläsningen rekommenderas för dig i FK-åk 3.

  Arrangeras av Majema.

  Katarina Herrlin - föreläsare på Gothia Kompetens
  Katarina Herrlin
  Universitetslektor i didaktik med inriktning läs och skriv vid Linnéuniversitetet. Hon arbetar främst inom grundutbildning, kompetensutveckling och fortbildning av lärare. Hennes undervisningsfält är framförallt grundläggande språk-, läs- och skrivpedagogik samt kartläggning och bedömning i de tidiga skolåren.
 • 6C: Juridiken i skolan

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Juridiken präglar och påverkar en lärares vardag. Den styr betygssättning, hanteringen av särskilt stöd, skolans arbetsmiljö samt vuxnas och barns skydd mot kränkande behandling och diskriminering. Får en skolas rektor ändra en elevs betyg? Och får du som lärare lyfta eller hålla fast stökiga elever och hur bör du resonera kring luciafiranden och kyrkobesök under skoltid?

  Ta del av en föreläsning kring rättsliga dilemman som kan uppstå i skolan samt hur dessa kan eller bör lösas.

  Maria Refors Legge - författare på Gothia Kompetens
  Maria Refors Legge
  Jurist och forskare med inriktning mot utbildningsrätt. Maria har undervisat på lärarutbildningen och rektorsprogrammet vid Stockholms universitet samt Uppsala universitet. Hon driver på sin fritid bloggen Skoljuridik och är aktuell med boken Juridik i skolan – en handbok för lärare (Gothia Kompetens).
 • 7A: Sexualitet, samtycke och relationer - inte så krångligt en kan tro!

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Den här föreläsningen bjuder på tankesätt, redskap och inspiration att utveckla den befintliga undervisningen utifrån de nya rönen. Exempelvis hur är du som lärare normmedveten? Hur ska du ta upp potenshöjande medel i matematikundervisningen? Vilken roll spelar August Strindberg i sexualundervisningen?

  Kalle Norwald - socionom, terapeut och auktoriserad sexolog
  Kalle Norwald
  Socionom, terapeut och auktoriserad sexolog som hela sin karriär på ett eller flera sätt har arbetat med sexualupplysning och undervisning i skolans värld. Han är hösten 2021 aktuell med en ny bok på temat hos Gothia Kompetens. Expert på SVT i programmet Gift vid första ögonkastet.
 • 7B: Ta dyslexi på allvar, även dyslexistyrkorna!

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Vad innebär det att ha en "helhetlig” bild av dyslexi, där även dyslexistyrkorna ryms? Vilka är de vanliga missuppfattningarna om vad det innebär att öronläsa? Och hur kan skolor "kompetenseffektivisera" mer för att säkerställa en likvärdig utbildning? 

  Susanna, som nyligen släppt boken Dyslexi i skolan - se hela bilden, delar även med sig av fallbeskrivningar från klassrummet och ger konkreta råd om hur du som lärare kan agera och tänka.

  Arrangeras av Sanoma Utbildning.

  Susanna - föreläsare, lärare, rådgivare och fortbildare
  Susanna Cederquist
  Föreläsare, lärare, rådgivare och fortbildare i frågor om tillgänglig utbildning. Driver verksamheten ”En bild av dyslexi” och tilldelades 2019 Dyslexipriset.
 • 7C: Läranderonder – skolutveckling med fokus på undervisning och lärande

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Läranderonder är ett arbetssätt som kan användas för att förstå ett problem på djupet och ett verktyg för att driva skolutvecklingen vidare. Det handlar om att identifiera ett problem, genomföra observationer i klassrum, bearbeta och analysera det man sett samt fatta beslut om nästa steg i arbetet. Med stöd av läranderonder kan verksamheten bygga en reflekterande och utforskande kultur där man lär med och av varandra. Läranderonder kan också haka i det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till en gemensam grund att stå på i förbättringsarbetet.

  Johanna Kjellén - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Johanna Kjellén
  Gymnasielärare och utvecklingsledare, har nu skrivit den första svenska boken om arbetssättet; Läranderonder i skolan – skolutveckling med fokus på undervisning och lärande, Gothia Kompetens 2021.
 • 8A: Motivera dina elever

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Vad kan jag som lärare göra för att motivera mina elever? Vilka konkreta möjligheter kan jag skapa i min undervisning för att underlätta för mina elever i deras skolarbete. Hur får jag mina elever att bli engagerade under lektionen och vad kan jag som lärare göra för att trigga igång deras motivation?

  Föreläsarna Anna Sterlinger Ahlring och Karin Boberg har skrivit böckerna Att äga klassrummet och Att äga läraryrket, båda utgivna här på Gothia Kompetens.

  Anna Sterlinger Ahlring - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Seán McDevitt
  ANNA STERLINGER AHLRING
  Grundskollärare, föreläsare och författare. Tillsammans med Philip Hjalmarsson driver hon podden Anna och Philips Lärarpodcast som 2017 fick priset Årets insats inom offentlig sektor. Hon sitter även med i Styrelsen för lärargalan.
  Karin Boberg
  Grundskollärare, föreläsare och författare. Karin bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på den egna bloggen Karin bygger undervisning. Hon har även föreläst för lärarstudenter och fackliga förtroendevalda om läraryrket.
 • 8B: Att utveckla sin undervisning genom självstudier

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Att lärare utstrålar självsäkerhet och använder effektiva pedagogiska strategier är framgångsfaktorer för att utveckla elevers förmågor och kunskaper inom naturvetenskap, teknik och programmering. Föreläsningen visar på en ny möjlighet för lärare att på ett effektivt sätt utveckla sina förmågor inom detta område genom ett kostnadsfritt digitalt självstudiematerial som baseras på filmer och resonemang runt begrepp, strategier och inlärningspedagogik.

  Arrangeras av ABA Skol.

  Magnus Wallenborg - föreläsare på Gothia Kompetens
  Magnus Wallenborg
  Produktchef STEAM- och programmering ABA Skol. Med lång erfarenhet av att leda inspirerande workshops med både elever och lärare.
 • 8C: ”Ingen läser ändå”– hur påverkar dokumentationskraven läraryrket?

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Lärares arbetsbelastning är alldeles för hög och en betydande del består av dokumentation. Dokumentation som lärare själva inte anser är ändamålsenlig, utan pålagor som både stressar och förtar arbetsglädjen. Måste man dokumentera så här mycket? Vad säger styrdokumenten och vad kan tas bort? Lärarförbundets utredare Lisa Heino presenterar förbundets senaste undersökningar på ämnet och krav på åtgärder för att få bort dokumentationsbördan från lärarna.

  Arrangeras av Lärarförbundet.

  Lisa Heino - föreläsare på Gothia Kompetens | © Lärarförbundet
  Lisa Heino
  Utbildningspolitisk utredare på Lärarförbundet och tidigare lärare på högstadiet i svenska och SO.
 • Förändring är möjlig – om vägen till medvetenhet

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Sissela Kyles båda föräldrar var lärare. Pappan var med och startade det sk Experimentgymnasiet i Göteborg 1968 och mamman var lärare i en flickskola. Med avstamp i deras historia tar hon oss med på en resa som visar att förändring är möjlig.

  Vad kan vi lära oss av historien och varför ska vi dra öronen åt oss när det talas om kvinnans väsen och dess natur?

  Sissela Kyles mamma Gunhild Kyle föddes 1921 och blev Nordens första professor i kvinnohistoria. Vad innebar det och hur har det sett ut över tid? Hur såg livet ut för Sisselas feministiska mamma, hur var hennes resa och hur ser kvinnokampen ut idag? Vi får ta del av anekdoter och historier om vägen till medvetenhet. 

  Sissela berättar om erfarenheter och möten från sitt yrkesliv och om att ha två pionjärer till föräldrar i en fartfylld, rolig och tankeväckande föreläsning.

  Sissela Kyle - föreläsare på Gothia Kompetens
  Sissela Kyle
  En av Sveriges mest folkkära skådespelare. Hon har i många år framträtt i rosade teateruppsättningar, bland annat i den hyllade serien om kampen för kvinnors rösträtt, Fröken Frimans krig. Det prestigefyllda teaterpriset Guldmasken har hon vunnit fem gånger och hon har även fått Povel Ramels Karamelodiktstipendium.
Svante Tideman - föreläsare på Gothia Kompetens

Svante Tideman är förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Foto av Linda Broström.

Förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund Svante Tideman

Sissela Kyle - föreläsare på Gothia Kompetens

Sissela Kyle är en av Sveriges mest folkkära skådespelare. Hon har i många år framträtt i rosade teateruppsättningar, bland annat i den hyllade serien om kampen för kvinnors rösträtt, Fröken Frimans krig. Det prestigefyllda teaterpriset Guldmasken har hon vunnit fem gånger och hon har även fått Povel Ramels Karamelodiktstipendium.

Skådespelare Sissela Kyle

Anna Sterlinger Ahlring - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Seán McDevitt

Anna Sterlinger Ahlring Tillsammans med Philip Hjalmarsson driver hon podden Anna och Philips Lärarpodcast som 2017 fick priset Årets insats inom offentlig sektor. Hon sitter även med i Styrelsen för lärargalan. Har tillsammans med Karin Boberg skrivit böckerna Att äga klassrummet och Att äga läraryrket, båda utgivna här på Gothia Kompetens.

Grundskollärare, föreläsare och författare Moderator Anna Sterlinger Ahlring

Helene Nordmark, Ekerö kommun | © Ekerö kommun

Helene Nordmarkär utvecklingsledare och samordnare skolutveckling, Ekerö kommun.

Utvecklingsledare och samordnare skolutveckling Moderator Helene Nordmark

Camilla Askebäck Diaz - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Camilla Askebäck Diaz är matematik- och NO-lärare samt förstelärare i digitala verktyg i Stockholm. Hon arbetar även som utbildningskonsult där hon föreläser om hur modern teknik kan användas för att skapa lust att lära samt som ett pedagogiskt verktyg. Camilla fick Guldäpplet 2019 och har tillsammans med Helena Kvarnsell skrivit Digitala verktyg i matematikundervisningen.

Matematik- och NO-lärare samt förstelärare Moderator Camilla Askebäck Diaz

Pernilla Lundgren - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Pernilla Lundgren Expert på styrdokument, bedömning och betygssättning. Har arbetat med dessa frågor på Skolverket och Karlstads universitet. Pernilla har lett arbetet med de nya Allmänna råden om betyg och betygssättning, varit expert i betygsutredningen och förberett arbetet med revideringen av kursplanerna.

Expert på styrdokument, bedömning och betygssättning Pernilla Lundgren

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Helena Wallberg Gymnasielärare, specialpedagog, föreläsare och författare. Helena är hösten 2021 aktuell med en uppföljare till den mycket populära boken Lektionsdesign. Hon jobbar med skolutveckling och fokuserar på utveckling av undervisning som stödjer och stimulerar lärandet för alla elever.

Gymnasielärare, specialpedagog, föreläsare och författare Helena Wallberg

John Steinberg - författare på Gothia Kompetens

John SteinbergFil. dr i pedagogik och uppskattad föreläsare. I dag är han som föreläsare och är också författare till ett femtiotal böcker inom skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation. Han har arbetat som universitetslektor och som rektor. Författare till ett 50-tal böcker om pedagogik.

Fil. dr i pedagogik, föreläsare och författare John Steinberg

Filippa Mannerheim - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Filippa Mannerheim Lärare i svenska och historia och författare till en bok om traditionell undervisning, som handlar om hur man kan lära in ämneskunskaper genom ett textnära, språkutvecklande arbetssätt. Boken kommer ut här på Gothia Kompetens hösten 2021.

Lärare i svenska och historia, författare Filippa Mannerheim

Kalle Norwald - socionom, terapeut och auktoriserad sexolog

Kalle Norwald Socionom, terapeut och auktoriserad sexolog och har hela sin karriär på ett eller flera sätt arbetat med sexualupplysning och undervisning i skolans värld. Han är hösten 2021 aktuell med en ny bok på temat hos oss på Gothia Kompetens. Expert på SVT i programmet Gift vid första ögonkastet.

Socionom, terapeut och auktoriserad sexolog Kalle Norwald

Karin Boberg Grundskollärare, föreläsare och författare. Karin bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på den egna bloggen Karin bygger undervisning. Hon har även föreläst för lärarstudenter och fackliga förtroendevalda om läraryrket. Har tillsammans med Anna Sterlinger Ahlring skrivit böckerna Att äga klassrummet och Att äga läraryrket, båda utgivna här på Gothia Kompetens.

Grundskollärare, föreläsare och författare Karin Boberg

Lotta Persson - Gleerups | © Gleerups

Lotta PerssonProcessledare digital skolutveckling på Gleerups Utbildning. Tidigare lärare i svenska och engelska 4-9, skolledare och utvecklingsledare.

Foto av Åsa Siller.

Processledare digital skolutveckling Lotta Persson

Marcus Ander - Gleerups | © Gleerups

Marcus Ander Ansvarig för konceptutveckling av digitala läromedel på Gleerups Utbildning. Tidigare leg. ämneslärare matematik och kemi.

Foto av Åsa Siller.

Ansvarig konceptutveckling digitala läromedel Marcus Ander

Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd

Cajsa Jahn och Malin ReuterswärdBåda lärare med lång erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd. De är medförfattare till bland annat boken Autism och ADHD i skolan och en rad andra böcker om tydliggörande pedagogik.

Foton av Carola Björk.

Lärare Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd

Minna Thunberg - talare på Gothia Kompetens | © UHR

Minna Thunberg Programhandläggare inom Erasmus+ och eTwinning, sektor skola på UHR. Tidigare språklärare och med erfarenhet av internationella samarbeten.

Programhandläggare på UHR Minna Thunberg

Karin Ericson - talare på Gothia Kompetens | © UHR

Karin Ericson Programhandläggare inom Nordplus på UHR. Tidigare lärare och med erfarenhet av internationella samarbeten.

Programhandläggare på UHR Karin Ericson

Martin Karlberg - Liber | © Liber

Martin Karlberg är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han forskar och undervisar om ledarskap i klassrummet, pedagogisk psykologi och specialpedagogik. Martin är särskilt intresserad av förhållandet mellan ledarskap, undervisning och lärande. Innan han började forska undervisade han i grundskolan i åtta år.

Universitetslektor Martin Karlberg

Mette Herlitz - föreläsare på Gothia Kompetens

Mette Herlitz Ledarskapstränare, utbildningskonsult och föreläsare som arbetat med coachande ledarskap sedan 2007 på Tuff ledarskapsträning. Hon är i grunden utbildad lärare, har drivit eget utbildningsföretag och har lång erfarenhet av att hjälpa skolor skifta arbetsklimat och kultur.

Foto av Anders J Larsson.

Ledarskapstränare, utbildningskonsult och föreläsare Mette Herlitz

Katarina Herrlin - föreläsare på Gothia Kompetens

Katarina Herrlin Universitetslektor i didaktik med inriktning läs och skriv vid Linnéuniversitetet.  Hon arbetar främst inom grundutbildning, kompetensutveckling och fortbildning av lärare. Hennes undervisningsfält är framförallt grundläggande språk-, läs- och skrivpedagogik samt kartläggning och bedömning i de tidiga skolåren.

Universitetslektor i didaktik Katarina Herrlin

Susanna - föreläsare, lärare, rådgivare och fortbildare

Susanna Cederquist Föreläsare, lärare, rådgivare och fortbildare i frågor om tillgänglig utbildning. Driver verksamheten En bild av dyslexi och tilldelades 2019 Dyslexipriset.  

Foto av Elisabeth Ohlson Wallin.

Föreläsare, lärare, rådgivare och fortbildare Susanna Cederquist

Magnus Wallenborg - föreläsare på Gothia Kompetens

Magnus Wallenborg Produktchef STEAM- och programmering ABA Skol. Har lång erfarenhet av att leda inspirerande workshops med både elever och lärare.

Produktchef Magnus Wallenborg

Johanna Kjellén - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Johanna KjellénGymnasielärare och utvecklingsledare, har nu skrivit den första svenska boken om arbetssättet; Läranderonder i skolan – skolutveckling med fokus på undervisning och lärande.

Gymnasielärare och utvecklingsledare Johanna Kjellén

Erik Ekström - talare på Lärkraft 2021

Erik Ekström är ombudsman på Lärarnas Riksförbund med särskilt ansvar i arbetsmiljöfrågor. Erik har tidigare varit lärare, lokalombud, skyddsombud, skolledare samt utredare på Skolinspektionen.

Ombudsman på Lärarnas Riksförbund Erik Ekström

Maria Refors Legge - författare på Gothia Kompetens

Maria Refors LeggeJurist och forskare med inriktning mot utbildningsrätt. Hon har undervisat på lärarutbildningen och rektorsprogrammet vid Stockholms universitet samt Uppsala universitet. Hon driver på sin fritid bloggen Skoljuridik och är aktuell med boken Juridik i skolan – en handbok för lärare.

Foto av Knut Capra Pedersen.

Jurist och forskare Maria Refors Legge

Lisa Heino - föreläsare på Gothia Kompetens | © Lärarförbundet

Lisa Heino är utbildningspolitisk utredare på Lärarförbundet och tidigare lärare på högstadiet i svenska och SO. 

Utbildningspolitisk utredare Lisa Heino

Rickard Ahlberg - föreläsare på Gothia Kompetens | © Studentlitteratur

Rickard Ahlberg är legitimerad Ma/No-lärare med 17 års yrkeserfarenhet men arbetar idag på Studentlitteratur.

Legitimerad Ma/No-lärare, säljare Rickard Ahlberg

Åsa Karström, Ekerö kommun | © Ekerö kommun

Åsa Karström är metodutvecklare Central Elevhälsa, Ekerö kommun.

Metodutvecklare Central Elevhälsa Åsa Karström

Johan Sundqvist, Ekerö kommun | © Ekerö kommun

Johan SundqvistUtvecklingsledare Barn- och
utbildningsförvaltningen Ekerö.

Utvecklingsledare Johan Sundqvist

Simon Eklund jobbar med ljudutjämningssystem på Phonak.

Expert på ljudutjämningssystem Simon Eklund

Illustration: enkel siluett av en person | © Gothia Kompetens

Stig Gisslén är rektor på Johan Skytteskolan.

Rektor på Johan Skytteskolan Stig Gisslén

Lärarnas Riksförbunds logotyp

Samarbetspartner: Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 90.000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Vi är rikstäckande med över 300 föreningar, 29 distrikt och ett centralt kansli i Stockholm. För den som fortfarande studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare har vi en studerandeförening som finns representerad på de flesta studieorter.

Läs mer på lr.se

Ekerö kommuns logotyp

Samarbetskommun: Ekerö Kommun

Förutom världsarv och kungligheter, hundpatruller, sjöscouter, vikingalämningar, massor av öar, bio, slalombackar och skridskodisco, så kan Ekerö kommun erbjuda en trygg och stabil kommun att gå i skolan i. Och att leva i.

Vi är stora till ytan. Och har plats för nytänkande och framtidsvisioner.

Vi är nära Stockholm. Med bara ett steg ut till lugnet.

Allt fler flyttar hit. Och hittar hit.

Läs mer på ekero.se

 • ABA Skol

  Viktigaste tiden i livet
  ABA Skol erbjuder det bästa inom lek- & bildmaterial, läromedel, programmering och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen – våra barn! Vi är en av de ledande leverantörerna av material till förskolor, skolor och fritidshem.

  Gå till aba-skol.se

 • Alega

  Skolmateriel inom STEM
  I drygt 40 år har vi arbetat aktivt för att ta fram nytänkande, kreativa och spännande läromedel för undervisning inom STEM (Science, technology, engineering, and mathematics) med DIN NYFIKENHET som motivation.

  Gå till alega.se

 • Gleerups

  Om Gleerups
  Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. Välkommen in på www.gleerups.se

 • ILT Inläsningstjänst

  Hos ILT Inläsningstjänst hittar du inlästa läromedel, lättlästa böcker, filmer och guider på flera språk, utbildningar och tester för kartläggandet av dyslexi. Smarta tjänster som gör vardagen lite lättare för dig som är verksam i skolan.

  Gå till inlasningstjanst.se

 • Liber

  Vi underlättar lärandet 
  Varje dag går vi på Liber till jobbet för att göra skillnad i människors liv, fast beslutna att leda utvecklingen inom utbildning och därmed bidra till ett Sverige där alla lyckas med sina studier.

  Gå till liber.se

 • Lärarförbundet

  Lärarförbundet samlar kraften från hela lärarprofessionen. Med 234 000 medlemmar är vi största förbund för lärare, skolledare och lärarstudenter – från förskola till universitet. Tillsammans får vi rätt saker att hända.

  Gå till lararforbundet.se

 • Majema!

  Majema är specialiserade på läromedel för FK - åk 6 och ger ut basläromedelserier i svenska, engelska och matematik. Vi erbjuder läromedel med fokus på kreativitet och struktur där tryckt och digitalt går hand i hand.

  Gå till majema.se

 • Matteappen

  Matteappen kombinerar teknik med handarbetet Matematik och ger eleverna möjlighet att både uttrycka sig och kommunicera matematiskt. Elevernas arbete rättas automatiskt och som lärare kan du ta de av både svar och uträkning i realtid.

  Gå till matteappen.se

 • Natur & Kultur

  Välkommen till Natur & Kultur
  Hos oss hittar du kompetensutvecklingslitteratur samt kvalitetssäkrade läromedel för förskolan, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och sfi. Vi ses!

  Gå till nok.se/laromedel

 • Novista of Sweden

  Novista of Sweden är ett av Sveriges ledande hjälpmedelsföretag inom tyngdprodukter. Sedan 2013 har vi forskat, samt utvecklat och tillverkat kognitiva hjälpmedel av hög kvalitet så som tyngdtäcken och tyngdvästar. 

  Gå till novista.se

 • Phonak

  Phonak sparar din röst
  Phonak arbetar ständigt med att ta fram nya lösningar för att alla användare ska ges möjlighet att höra och att höras. Med vårt ljudutjämningssystem sparar läraren sin röst samtidigt som eleverna får en bättre möjlighet att höra allt som sägs i klassrummet.

  Gå till phonak.com

 • Sanoma Utbildning

  Våra läromedel finns för grundskola, gy och vux och i de flesta ämnen, både tryckta och digitala. Vi har även Bingel med digital färdighetsträning F-6. I Kampus hittar du hela vårt digitala utbud av läromedel.

  Gå till sanomautbildning.se

 • Studentlitteratur

  Om Studentlitteratur
  Vi vill förbättra lärandet och skapa resultat för både elever och lärare med våra innovativa och pedagogiskt genomtänkta läromedel.

  Vår nära samverkan med skolor är kärnan i vår verksamhet och i varje enskilt läromedel. 

  Välkommen till www.studentlitteratur.se

 • Tuff ledarskapsträning

  Vi tränar skolledare och lärare i dialogförmågor som frigör motivation och kapacitet hos medarbetare och elever. 

  Gå till tuffledarskapstraning.se

 • Universitets- och högskolerådet, UHR

  Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby.

  Möjligheterna att utvecklas, lära från kollegor i andra länder, studera eller praktisera utomlands sker genom internationella utbyten. UHR erbjuder finansiering för kompetens- och verksamhetsutveckling för organisationer inom hela utbildningsområdet – från förskola till universitet.

  Hitta rätt program på utbyten.se

 • UR

  UR Play hittar du innehåll för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning. För att våra program ska vara relevanta och användbara samarbetar vi med lärare och elever. Självklart utgår vi från styrdokument och läroplaner.

  Gå till ur.se

Anmälningsvillkor
Din anmälan är bindande men din plats kan överlåtas till en kollega. Om varken du eller din ersättare kommer på konferensen debiterar vi 300 kr exkl. moms i no-show-avgift. 

Behöver du avboka kan du göra det kostnadsfritt senast 30 dagar innan konferensen. Vid utebliven avanmälan debiteras 300 kr exkl moms.

Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.