Lekcertifiera er förskola med Gothia Kompetens processutbildning

Förskolans läroplan, Lpfö 2018, kräver att du som pedagog har en medveten hållning till leken i förskolan. Ditt förhållningssätt ska uppmuntra till lek och utveckla arbetssätt som främjar lek, du ska uppmärksamma och undanröja faktorer som begränsar leken och vara aktivt närvarande, följa eller delta i leken på lämpliga sätt och utveckla miljöer som främjar lek.

För att möta dessa krav erbjuder vi en processutbildning för dig som i yrket möter barn där leken har en central roll. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om barns olika sätt att uttrycka sig genom lek och hur du kan främja leken. 

Om processutbildningen

Kursen sträcker sig över minst en termin, med sju utbildningstillfällen med två till fyra veckors mellanrum eller enligt överenskommelse.

Processutbildningen leds av Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare.

Innehåll under utbildningen 

Vid varje tillfälle delas en arbetsuppgift/övning ut. Den jobbar deltagarna med på hemmaplan mellan tillfällena. Uppgiften följs upp vid nästa tillfälle.

Jag ville ta ytterligare ett steg för att på allvar möta kraven från läroplanen och våra gemensamma mål kring leken. När jag fick veta mer om lekcertifieringskursen som Margareta Öhman håller i kändes den helt rätt för oss. Vi fick chansen att vara föregångare inom detta och efter att vi tog chansen att certifiera oss har andra kommuner och förskolor följt efter. Det känns både viktigt och roligt. Jag är väldigt stolt över vår satsning!

Lotta Österman Eriksson, driver fyra kommunala förskolor på Värmdö

 • Tillfälle 1: Skapa samsyn kring lekande

  Läroplanen skriver att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande och ska ha en central plats i utbildningen i förskolan. Vi försöker besvara frågan - Varför leker barn? - genom en normkritisk granskning av gamla föreställningar om lek och ny teoretisk kunskap som ger möjlighet till mer normkreativ hållning till lekande. Lekens betydelse ur ett neurologiskt och relationsteoretiskt perspektiv presenteras, liksom lek som barns sätt att vara i världen.

  Vi undersöker innebörden i läroplanens skrivningar om leken och vilka implikationer det medför i den pedagogiska praktiken. Konventionen om barnets rättigheters definition av lek närgranskas och analyseras och lekandets egenvärden diskuteras.

 • Tillfälle 2: Närgranska lekande

  Olika sätt att närgranska och analysera barns lekande
  När vi följer, deltar eller leder lek kan vi uppmärksamma faktorer som begränsar leken och utveckla arbetssätt och miljöer som främjar leken. Vad vi ska titta efter avgör vilken slags observation vi gör och hur vi riktar vår uppmärksamhet. Olika sätt att analysera lek beskrivs.

 • Tillfälle 3: Pedagogens möjliga positioner

  Vuxnas möjliga positioner i förhållande till barns lekande. 
  Läroplanen skriver att pedagogen ska följa, delta och leda lek på lämpliga sätt. Vad innebär det? Hur kan vi veta om vi ska ingripa direkt eller avvakta? Vad kan vi göra före, under och efter lekandet för att stödja och utmana? Hur påverkas mitt val av position av min egen lekkompetens, grad av engagemang och aktivitet beroende på om jag deltar i eller granskar leken utanför?

 • Tillfälle 4: Barns lekagens och lekstyrka

  Läroplanen skriver att för barnen är det leken i sig som är det viktiga. Hur främjar, stödjer och utmanar vi varje barn att uttrycka sig fritt genom lek och att initiera lek på egen hand? Om barns olika positioner i lek, anslutningsstrategier och förhandlingar om lek. Om att stötta barn som inte kommer igång med lek på egen hand.

 • Tillfälle 5: Lekfrämjande miljöer

  Pedagogen ska skapa miljöer som främjar lek. Hur förstår vi begreppet miljö? Hur skapar vi inbjudande lekmiljöer, hur inreder vi rum för lek och hur förstår vi materialets koder och funktioner? Strukturerade och ostrukturerade lekmiljöers fördelar respektive nackdelar. Ska barnens intresse styra eller ska pedagogen överraska med något nytt?

 • Tillfälle 6: Introduktion av examinationsuppgift

  Kursdeltagarna väljer själva ett område att fördjupa sig inom. De presenterar sin plan och får handledning.

 • Tillfälle 7: Redovisning

  Redovisning av examinationsuppgift och diplomering/certifiering.

Margareta Öhman är leg. psykolog, familjeterapeut, författare och föreläsare. Hon har skrivit flertalet böcker, bland andra Värna barns lekstyrka och Värna barns psykiska hälsa och välbefinnande.

I filmen kan du se Margareta berätta mer om processutbildningen Lekcertifiering.

Kontaktuppgifter

Binjamin Bektasevic - Gothia KompetensKontakta oss för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er.

Binjamin Bektasevic, kundansvarig:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-193 75 16

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Lekcertifiering med Margareta Öhman är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.