Processutbildningar för förskolan med Gothia Kompetens

För att kunna förändra och utveckla behövs tid för att reflektera, pröva, diskutera, ställa frågor och bearbeta. Det är en process över tid – en process som ger utveckling och gör skillnad.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Vi skapar en processutbildning där vi kombinerar föreläsningar med våra ämnesexperter, workshops och handledning där det kollegiala lärandet står i fokus. En utbildning för förskoleutveckling.

Processutbildning ger

  • ett komplett utbildningspaket med expertföreläsningar, handledning och workshops
  • ett stärkt kollegialt lärande
  • en utveckling som kopplas direkt till ert dagliga arbete med barnen

Läs en intervju med Hannes Jansson, ansvarig för processutbildningar på Gothia Kompetens, om fördelarna med behovsanpassad kompetensutveckling: till intervjun med Hannes.

Vi erbjuder processutbildningar för din förskolas utveckling inom flera områden.

Illustration - Lekande barn - Stötta barnen som utmanar i förskolan

Stötta barnen som utmanar i förskolan
För vissa barn innebär vardagliga situationer stora utmaningar. Då är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet och kamraterna som personalen.

Denna processutbildning med David Edfelt utvecklar medarbetares kunskap för att kunna bemöta och hantera olika barn och situationer för en tryggare förskola för alla barn.
Läs mer om Stötta barnen som utmanar i förskolan

Margareta Öhman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Barns lek - Lekcertifiering
Förskolans läroplan, Lpfö 2018, kräver att du som pedagog har en medveten hållning till leken i förskolan. För att möta dessa krav erbjuder vi en processutbildning för dig som i yrket möter barn där leken har en central roll. Utbildningen ger både teoretisk och praktisk kunskap under ledning av Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare.
Läs mer om Lekcertifiering

Förskolebarn som leker med bokstäver - Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan
En stor del av människans utveckling kommer ur vår förmåga att kommunicera med varandra. För att ge dig verktyg i ditt uppdrag att utveckla barnens språk erbjuder vi en processutbildning där språket har en central roll. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om språkutvecklande arbetssätt.
Läs mer om Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Illustration: siluetter av barn som rör på sig

Rörelseglädje och utomhuspedagogik
"Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva." (Lpfö 18)
Läs mer om Rörelseglädje och utomhuspedagogik

Barnkonventionen
Barnkonventionen som lag är ett stort steg i förverkligandet av barnets rättigheter. Med detta följer ett stort ansvar, inte minst för förskolans pedagoger, att ha kännedom om vad det innebär och hur vi kan arbeta för och tillsammans med barnen. Vad behöver vi tänka på, vad innebär olika begrepp och på vilka sätt kan vi reellt säkerställa barnets bästa i allt vi gör?

Barnskötare
Som barnskötare har man i uppdrag att främja utveckling och lärande hos varje barn. Men hur gör man det? Barnskötare som fördjupat får arbeta med läroplanen och sitt uppdrag upplever oftare högre grad av delaktighet och meningsfullhet än tidigare i sitt uppdrag.

Förskolans uppdrag
Förskolans läroplan, Lpfö 18, behöver systematiskt och kontinuerligt implementeras för att vara grund för den utbildning vi erbjuder barnen. Här diskuteras innebörden i det som står i läroplanen, hur vi kan tolka det och och ges praktiska exempel för hur veksamheten kan planeras och följas upp med läroplanen som grund.

Kvalitetsarbete
Hur planerar, följer vi upp och utvecklar utbildningen på bästa sätt? Här får förskollärare och barnskötare kunskap och verktyg för att skapa tydlig grundstruktur i rutinaktiviteterna och på så sätt få goda parallellprocesser i övriga aktiviteter. Ett viktigt led i förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Utmaningar och särskilda behov
Vad är det som leder till problemskapande beteenden i förskolan? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Och hur kan du öka de positiva stunderna? Vi hjälper er att utveckla förskolans medarbetares kunskap för att kunna bemöta och hantera olika barn och situationer för en tryggare förskola för alla barn.

Kontakta oss. Vi diskuterar gärna möjligheterna för er skolutveckling och presenterar ett förslag på upplägg utifrån era behov och utmaningar.

Kontakta kundansvarig Binjamin Bektasevic:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-1937516