Processutbildning för förskolan om särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet

Särskilt begåvade barn, eller särbegåvade barn, har en exceptionellt hög inlärningsförmåga och borde stormtrivas med undervisningen i förskolan.

I praktiken blir många en utmaning för verksamheten, i synnerhet särskilt begåvade barn med diagnos. Andra väcker lätt frågetecken och kan missbedömas. Lösningen är kunskap. 

Under denna processutbildning får du förståelse för hur du upptäcker och arbetar med särskilt begåvade barn i förskolan. Vilket stöd behöver dessa barn och vilka pedagogiska strategier kan få dem att trivas och utvecklas som individer?

För att ge dig verktyg i ditt uppdrag att bättre kunna upptäcka och därmed erbjuda särskilt begåvade barn den utbildning de har rätt till erbjuder vi en processutbildning. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om särskilt begåvade barn.

Varför en utbildning om särskilt begåvade barn i förskolan?

Öka förståelsen och kunskapen om särskild begåvning:

  • Ni får verksamma strategier för hur ni kan uppmärksamma och identifiera särskild begåvning hos barn.
  • Ni får praktiska och konkreta verktyg för hur ni kan jobba med barn som har särskild begåvning
  • Ni får tips för hur ni kan motivera och möjliggöra en utvecklande skoltid som lägger en god grund för fortsatt vilja att lära och utvecklas. Pedagogiskt ABC.
  • Ni får ökade kunskaper om särskild begåvning tillsammans med diagnos eller specifika svårigheter s.k. Twice Exceptional.
  • Ni får möjlighet att diskutera erfarenheter med kollegor och lära av varandra.

Om processutbildningen Särskilt begåvade barn i förskolan

  • Utbildningen sträcker sig över minst en termin, med två digitala föreläsningar. Mellan utbildningstillfällena är det två till fyra veckors mellanrum eller enligt överenskommelse.
  • Vid varje tillfälle delas en arbetsuppgift/övning ut. Den arbetar deltagarna med på hemmaplan både individuellt och i grupp mellan varje tillfällena. Uppgiften följs upp vid nästa kurstillfälle.
  • Utvalda processledare i förskolan får inledningsvis en kort kurs i processledning och kollegialt lärande.
  • En enkät om förväntningar går ut till samtliga deltagare inledningsvis. Efter utbildningen utvärderas arbetsprocessen och vid längre utbildningar över två terminer kan det även bli aktuellt med en enkät om arbetsprocessen i mitten av utbildningen.

Processutbildningens ämnesexpert

Mona Liljedahl - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar som specialpedagog. Hon föreläser på temat särskilt begåvade barn och är en av författarna till Skolverkets handledningsmaterial Att arbeta med särskilt begåvade elever. Mona har gett ut boken Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet.

Fler produkter med Mona Liljedahl hittar du här.

Kontaktuppgifter

Binjamin Bektasevic - Gothia KompetensKontakta oss för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er.

Binjamin Bektasevic, kundansvarig:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-193 75 16

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Processutbildningen Särskilt begåvade barn med Mona Liljedahl är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.