Processutbildning för förskolan om språkutvecklande arbetssätt

En stor del av människans utveckling kommer ur vår förmåga att kommunicera med varandra. Vi är beroende av språk. För att ge dig verktyg i ditt uppdrag att utveckla barnens språk erbjuder vi en processutbildning där språket har en central roll.

Förskolans läroplan lägger vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. De ska också erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom samtal och högläsning. Barn med andra modersmål än svenska ska också få möjlighet att utveckla det.

För att ge dig verktyg i ditt uppdrag att utveckla barnens språk erbjuder vi en processutbildning där språket har en central roll. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om språkutvecklande arbetssätt.

Varför en utbildning om språkutvecklande arbetssätt i förskolan?

  • För att barnen ska utveckla ett rikt och varierat språk. 
  • Språket är en förutsättning för att kommunicera, och formar barnens hjärna, deras tänkande och förutsättningar i livet. 
  • Öka barnens förståelse för det som förmedlas exempelvis genom litteratur genom stärkt litteracitet.
  • Leva upp till läroplanens skrivningar om vikten av att främja barns språkutveckling.
  • Språk är en demokratisk rättighet.
  • Stärka barns självförtroende och trygghet.
  • Förankra språkutvecklingsarbetet i kollegiet för att öka kvaliteten i arbetet.

Om processutbildningen Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Kursen sträcker sig över minst en termin, med förslagsvis tre utbildningstillfällen eller över två terminer med fler utbildningstillfällen. Mellan utbildningstillfällena är det två till fyra veckors mellanrum eller enligt överenskommelse. 

Vid varje tillfälle delas en arbetsuppgift/övning ut. Den arbetar deltagare med på hemmaplan både individuellt och i grupp mellan varje tillfällena. Uppgiften följs upp vid nästa kurstillfälle.

Utvalda processledare i förskolan får inledningsvis en kort kurs i processledning och kollegialt lärande.

En enkät om förväntningar går ut till samtliga deltagare inledningsvis. Efter utbildningen utvärderas arbetsprocessen och vid längre utbildningar över två terminer kan det även bli aktuellt med en enkät om arbetsprocessen i mitten av utbildningen.

Processutbildningen leds av en eller flera experter hos Gothia Kompetens.

Sök statsbidrag

Du vet väl om att du kan söka statsbidrag för att arbeta med kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt?

Sök bidrag på Skolverket.se

Kontaktuppgifter

Binjamin Bektasevic - Gothia KompetensKontakta oss för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er.

Binjamin Bektasevic, kundansvarig:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-193 75 16

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.