Processutbildning om klassrumsledarskap med Anna Sterlinger Ahlring och Karin Boberg

Ledarskap är något vi alla kan lära oss och bli bättre på. Ett gott ledarskap kommer med erfarenhet, träning och prövning. Det kommer med modet att vända blicken inåt och ställa sig de lite obekväma frågorna: Vad i mitt ledarskap får gruppen att lyckas? Vad i mitt ledarskap gör att lektionerna blir röriga?

Den här processutbildningen går på djupet med frågor som rör klassrumsledarskap. Tillsammans med era kollegor kommer ni att diskutera, reflektera, pröva, ompröva och dela med er av goda exempel till varandra. Det kommer att göra er till tryggare ledare i klassrummet och bidra till en stödjande kultur i arbetslaget.

Processutbildningens syfte
Syftet med utbildningen är att ge alla deltagare möjlighet att fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom ledarskap. Deltagarna ska få möjlighet att reflektera över sitt eget ledarskap och vilken påverkan det egna ledarskapet har för undervisningen och elevernas lärande.

Syftet är också att utveckla en trygg, samarbetande kultur på varje skola där lärare tar stöd av varandra för att utveckla ledarskapet i klassrummet.

Processutbildningen vänder sig till
Lärare i grundskolans alla stadier.

Processutbildningen ger 

  • fördjupade kunskaper och färdigheter vad gäller klassrumsledarskap
  • verktyg, strategier och tillvägagångsätt för sitt klassrumledarskap 
  • verktyg för att självständigt reflektera över sitt ledarskap och över ledarskapets inverkan på undervisningen 
  • möjligheter att skapa en välfungerande struktur för det kollegiala lärandet i arbetslag och kollegiala grupper.
  • en stödjande kultur där lärare stöttar varandra i frågor som rör klassrumledarskap. 

Dessutom bidrar processutbildningen Utveckla ditt klassrumsledarskap till att höja nivån på de professionella samtalen om undervisning och ledarskap i kollegiet.

Upplägg av processutbildningen
Utbildningen startar med en föreläsning av Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring som sedan följs av deltagarnas självstudier av boken Att äga klassrummet. Via kollegiala workshoppar, reflektioner och utmaningar att utföra i klassrummet fördjupas och befästs kunskaperna.

Utbildningen sker på plats i skolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till skolans egna processledare att leda workshopparna och driva utbildningen framåt.

Material samlat i lärplattformen
Processutbildningen bygger på boken Att äga klassrummet. Allt övrigt material till workshopparna finns samlat i den digitala lärplattformen.

Mentorer

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - Gothia Kompetens

Karin Boberg är grundskollärare i de samhällsorienterande ämnena åk 4–9. Hon bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på den egna bloggen Karin bygger undervisning. Hon håller även ledarskapskurser på lärarutbildningen på Södertörns högskola och har föreläst för fackliga förtroendevalda om läraryrket.

Anna Sterlinger Ahlring är grundskollärare inom de samhällsorienterande ämnena samt svenska åk 4–9. Tillsammans med Philip Hjalmarsson driver hon podden Anna och Philips Lärarpodcast som 2017 fick priset Årets insats inom offentlig sektor. Hon sitter även med i Styrelsen för lärargalan.

Foton av Seán McDevitt.

Det är en styrka att vi lär oss tillsammans. Fördelen att utbilda hela kåren är att vi gemensamt lär oss så att vi kan reflektera, prova, implementera och utveckla – tillsammans.

Aleksandro Kapor, biträdande rektor

Vill du veta mer om processutbildningen Utveckla ditt klassrumsledarskap?

Binjamin Bektasevic - Gothia KompetensKontakta gärna kundansvarig Binjamin Bektasevic:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-193 75 16

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.