Bok/Broschyr

Autism inifrån

Speglingar av ett autistiskt vi

Autism inifrån
Provläs

Sagt om

En mycket värdefull läsning för autister och för deras närstående. Boken bör även läsas av den inom psykiatri, habilitering och socialtjänst som vill och behöver få ökad förståelse för vad autism egentligen innebär.

Berit Lagerheim, Läkare inom Barnneuropsykiatri

Ni bryter ner de fördomar som finns om oss samtidigt som fundamentala behov lyfts fram så tydligt att även neurotyper bör förstå det. Ni har gjort ett jädra bra jobb!

Linda Örulv, fil.dr i Hälsa och samhälle

Enligt Sven Bölte är sammanfattningen av det autistiska rummet det som gör den här boken till ett helt nytt bidrag till kunskapen om autism. Autism inifrån är viktig kunskap för både autister själva, anhöriga och personal inom t.ex. habilitering och psykiatri.

Airi Kärkkäinen Karlsson, BTJ-häftet nr 2, 2020

Författare

Vi rekommenderar även

Prenumerera på vårt nyhetsbrev