Kompetensutveckling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg

Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Det är viktigt att du får de rätta förutsättningarna att utföra ditt arbete så bra som möjligt. Att du får chans till rätt kompetensutveckling. Det får dig och dina medarbetare att växa och utvecklas. Hos oss hittar du den kompetensutveckling du behöver så att du ständigt kan fortsätta att utvecklas i din yrkesroll.

Vi startade som ett traditionellt bokförlag 1951 och har sedan dess successivt utvecklats till det vi är idag. Ett helt kompetenshus med allt från böcker, informationsmaterial och tidningar, till konferenser, utbildningar och digitala tjänster. Vi ger dig verksamhetsnära kompetensutveckling, kunskap och inspiration som du kan använda direkt i din arbetsvardag. För att förtydliga vår verksamhet bytte vi under 2020 namn till Gothia Kompentens. Läs mer om oss och varför vi numera heter Gothia Kompetens.

Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och vi följer ny forskning och samhällsdebatt för att kunna erbjuda det som är mest relevant för dig. Och vi har ett nära samarbete med professionen för att säkerställa att vi kan erbjuda det du behöver. Många av våra produkter tar vi fram tillsammans med organisationer och förbund som Bris, Rädda Barnen, Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Psykiatriska FöreningenSvenska Celiakiförbundet och Lärarnas Riksförbund.  

Tillsammans med våra systerföretag Gleerups och Verbum ingår vi i mediekoncernen Berling Media.

Vad jobbar du med?

Klicka på ditt yrkesområde för att läsa mer om vår kompetensutveckling för dig:
Barnhälsovård, Elevhälsa, Förskola, Skola, Vuxenutbildning och sfiHälso- och sjukvård, Kost och nutritionPsykologi och psykiatri, Reproduktiv och sexuell hälsa, Socialt arbete, Tandvård, ÄldreomsorgOrganisation och ledarskap.

Vad betyder kompetensutveckling för dig och varför tycker du att det är viktigt?

Tryggare, proffsigare, roligare – det är några ord som återkommer när vi frågade några av våra författare vad kompetensutveckling betyder för dem och varför de tycker att det är viktigt. Läs mer om våra författares syn på kompetensutveckling här.

Välkommen till Gothia Kompetens – och en bättre dag på jobbet

PS Ja, det stämmer. Vi har bytt namn från Gothia Fortbildning till Gothia Kompetens. För precis så enkelt är det. Vi jobbar med kompetensutveckling och då ska vi så klart visa det. Ibland är det inte svårare än så. 

Gothia Kompetens logotyp

Gothia Kompetens vd Bo Westerdal | © Bo Westerdal

Stark försäljning i motvind

För kommuner och regioner visade sig 2023 bli tuffare ekonomiskt jämfört med föregående år. Trots det lyckades Gothia Kompetens nå ett försäljningsmässigt starkt år, bland annat beroende på höga deltagarantal på våra konferenser och en lyckosam prenumerationsaffär.
Läs intervjun här.


bo.westerdal@gothiakompetens.se


Reception och växel
Kundservice
Medarbetare
Pressrum
Annons- och monterförsäljning
Vill du ge ut en bok?
Jobba hos oss
Information in English

Gothia Kompetens stödjer Unicef – för alla barn | © Unicef

Vi stödjer UNICEF

Med utgångspunkt i barnkonventionen jobbar UNICEF ”för att varenda unge ska få den barndom som de har rätt till”. Det är ett arbete som vi vill stödja. För varje föreläsare som pratar på någon av våra konferenser skänker vi därför pengar till UNICEFs viktiga arbete.

Läs mer på unicef.se